Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lättare sagt än gjort att bygga förmånliga hyreslägenheter i Ingå

Helikopterbild av Ingå gästhamn och kommunhus
Bildtext Ingå kommun vill ha flera våningshus. Arkivbild.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Ingå vill främja förmånligt boende i kommunen, men trots gedigna försök har få investerare nappat på kroken.

I Ingå byggs det många bostadshus för tillfället och det privata byggandet blomstrar. Kommunen har däremot svårt att locka aktörer som är intresserade av att bygga förmånliga flervåningshus i centrala Ingå som i första hand skulle rikta sig till unga vuxna och pensionärer.

Kommunen konstaterar att de bolag som bygger den här formen av bostadshus ser större vinning i att arbeta i närliggande orter. Men också pandemin och det faktum att Ingå saknar lämpliga och tillräckligt attraktiva tomter för projekten spelar en roll, konstaterar kommunen i en beredning till styrelsen.

Kommunstyrelsen ger därför kommundirektören fullmakt att inleda en diskussion med olika företag som kan förverkliga förmånliga boendeformer inklusive hyresbostäder. I första hand ska kommunen erbjuda tomten vid Tallvägen.

Relaterat

Gult trähus med trädgård på sommaren.

Praktisk planlösning och billigt boende – så här ser finländarnas bostadsdrömmar ut

Drömmen om enfamiljshus lever fortfarande kvar, visar enkät.

Kristinestad förbereder sig på inflyttning

Näringslivscentralen i Kristinestad får det tilläggsanslag på 60 000 euro som man ansökt om - det beslöt stadsfullmäktige på måndag kväll.

Näringslivscentralen behöver pengarna för att möta den väntade efterfrågan som de planerade stora industrisatsningarna i Sydösterbotten medför. I Kristinestad planeras bl.a. framställning av grön metan och i Kaskö finns planer på en stor kartongfabrik.

De här etableringarna kommer att föra med sig ett behov av inflyttning och etablering av också andra företag. Näringslivscentralen vill med tilläggsanslaget kunna erbjuda en digital guide för den som vill flytta till Kristinestad.

Nytt integrationsprogram ska främja ett välmående och attraktivt Vasa

Integrationsprogrammet gäller åren 2023–2026 och har utarbetats av Rådet för kulturell mångfald. Syftet med programmet är att främja integration och samarbete mellan flera sektorer, individernas och familjernas välbefinnande samt den allmänna säkerheten.

Programmet beaktar alla invandrare som bor i kommunen, oberoende av vad som fått dem att flytta till Vasa. Det är ett utvecklingsprogram som består av sju olika helheter: arbete, boende, utbildning, hälsa och välfärd, sociala relationer och kontakter, service för barn och unga samt säkerhet.

Rådet för kulturell mångfald har också fastställt åtgärder, tidtabell, ansvariga parter och mätare för att utvärdera utfallet av de uppställda målen.

Billigt att bo i Österbotten och Mellersta Österbotten

I en nationell jämförelse mellan 100 kommuner har Österbotten och Mellersta Österbotten förhållandevis låga boendekostnader för dem som bor i enfamiljshus.

Enligt Egnahemsförbundets (Omakotiliitto) jämförelse kostar det cirka 6 000 euro om året att bo i ett 120 kvadratmeter stort enfamiljshus i Österbotten, i Mellersta Österbotten knappt 5 000 euro. Det är mindre än medeltalet i de 100 kommuner som jämfördes.

En av orsakerna till att boendet kostar mindre i Österbotten är priset på el. Också fastighetsskatter, pris på sophämtning och vatten- och avloppsavgifter jämfördes. I de dyraste städerna kostade boendet närmare 8 000 euro om året.