Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forsknings- och kulturministern oroar sig för de inhemska språkens ställning vid universiteten

Ingången till Åbo Akademi. Två stora dörrar med texten Åbo Akademi Vasa ovanpå.
Bildtext Vid Åbo Akademi kan man studera både på svenska och engelska.
Bild: Isabella Lindell / Yle

Användningen av engelska vid universitet har ökat kraftigt. Det oroar minister Petri Honkonen (C), och därför ska utredare nu granska nationalspråkens ställning inom universitetsutbildningen.

Det blir allt vanligare med användning av engelska på universitetsnivå – både i undervisning, forskning och i avhandlingar.

På en del universitet kan man studera helt på engelska, och på många erbjuds engelskspråkiga kurser i allt större utsträckning vid sidan om svenska och finska.

”Främmande språk tar allt större plats i det offentliga rummet. Utredningen kartlägger hur situationen ser ut inom högskoleutbildningen och forskningen. Vi väntar oss också förslag till åtgärder för att stödja nationalspråkens ställning”, säger minister Petri Honkonen i ett pressmeddelande.

Utredningen, som pågår till slutet av mars, tar reda på om användningen av främmande språk är ett hot för inhemsk forskning och vetenskap.

Och redan nu finns det preliminära resultat.

– Många examensarbeten skrivs på engelska, också vid svenskspråkiga universitet. Av vetenskapliga publikationer är 60 procent på engelska, 37 procent på finska och två procent på svenska, säger Atte Jääskeläinen, överdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet.

Atte Jääskeläinen, överdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet
Bildtext Atte Jääskeläinen, överdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet, säger att engelskan är viktig vid universiteten eftersom forskningsmiljön är internationell.
Bild: Derrick Frilund/Yle

Enligt Jääskeläinen har universiteten ett stort ansvar att värna om nationalspråkens ställning.

– Det är ändå en svår balansgång, eftersom vi måste bevara de nationella språkens ställning, samtidigt som internationellt samarbete i högskolorna är viktigt och behövs. Vi måste också kunna locka hit studenter från andra länder som inte pratar finska eller svenska.

ÅA: Engelska viktigt inom forskning

Gunilla Widén, prorektor vid Åbo Akademi, betonar högskolans ansvar att bevara det svenska språket.

– Vi har en väldig viktig uppgift att värna om det svenska språket. Det är något vi har i åtanke hela tiden, trots att engelskan har en viktig roll särskilt när det gäller forskning.

Engelska fungerar som ett gemensamt forskningsspråk, och viss terminologi saknar motsvarighet på svenska.

Kvinna kort ljust hår och glasögon med tröja och silverhalsband mot en vit bakgrund
Bildtext Enligt Gunilla Widén, prorektor vid Åbo Akademi, skriver de flesta på universitetet sin avhandling på svenska. – Ifall man vill skriva sin avhandling på engelska måste det motiveras, säger hon.
Bild: Privat

God kunskap i engelska är också viktig på många jobb.

– Många arbetsplatser är internationella, och språkfärdigheter behövs för att kunna samverka och samarbeta, konstaterar Widén.

Vid Åbo Akademi skrivs de flesta kandidat- och magisteravhandlingar på svenska. Det finns separata magisterprogram där undervisningen går på engelska.

En tredjedel skriver sin magisteravhandling på engelska vid HU

Helsingfors universitets vicerektor Kai Nordlund beskriver svenskans ställning som bra på universitetet.

– Enligt lag ska vi ha 28 professorer som undervisar huvudsakligen på svenska, men i nuläget har vi 46 som undervisar på svenska. Vi har alltså rejält mer än minimiantalet, säger han.

De flesta kandidatavhandlingar vid Helsingfors universitet skrivs på svenska eller finska, men på magisternivå växer antalet studerande som skriver på engelska.

– Över hälften skriver sin magisteravhandling på de inhemska språken och en tredjedel skriver på engelska, säger Nordlund.

Det gäller alla studerande på Helsingfors universitet. Av de svenskspråkiga skriver en ännu större andel sin avhandling på engelska.

– En stor del av undervisningen vid magisterskedet är på engelska, och därför skriver många som studerar vid svenskspråkiga linjer sin magisteravhandling på engelska.

Både Gunilla Widén vid Åbo Akademi och Kai Nordlund vid Helsingfors universitet är enade om att engelska är viktigt för forskning och vetenskap, samtidigt som de inhemska språken måste bevaras.

– Vi måste se till att avhandlingar också i framtiden skrivs på svenska och att språket hålls på en god nivå, säger Widén.