Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Aktivister patrullerar för att stoppa avverkningar i Lappträskskog

Stora granar och tallar växer i en skog.
Bildtext Flera hotade fågelarter häckar i skogen vid Loberget
Bild: Malin Valtonen / Yle

Forststyrelsen ska hugga ner omtvistad skog i Lappträsk på ett område som är värdefullt för fåglar. Nu börjar miljöaktivister patrullera på området.

Miljöaktivister kommer att börja övervaka skogen kring Loberget i Lappträsk. Från och med veckoslutet kommer ett tiotal aktivister regelbundet att patrullera i området för att hålla ögonen på avverkningar i den statsägda skogen.

Skogen man nu tvistar om ligger knappt tio kilometer nordväst om Lappträsk centrum. Sammanlagt är det fråga om ett område på 700 hektar av vilka bara en liten del är fridlyst.

Forststyrelsen har bekräftat att en del av skogen ska huggas ned. Som orsak anger man att det finns för många gamla träd i skogen och de löper risk för att attackeras av skadeinsekter som sedan ytterligare sprids. Enligt Forststyrelsen har granbarkborren redan fått ordentligt fotfäste i skogen.

Nylands mest värdefulla område för skogsfåglar

En förening som gjort flera utredningar i forskningsskogen är Borgånejdens fågelförening och i början av januari intervjuade vi Jari Lehtinen som är vice ordförande i föreningen.

Föreningens inventeringar visar bland annat att skogen är tillhåll för både vitryggig och tretåig hackspett. I skogen förekommer också talltitan, en skogsmes som tidigare var väldigt vanlig men som numera är hotad.

– Beståndet av skogsfåglar har gått ner ganska mycket i Finland. Det här för att det inte finns gamla och murkna träd, som fåglarna behöver. Och sådant finns där, säger Jari Lehtinen och syftar på skogen i Lappträsk.

Aktion mot skogsmaskiner att vänta?

På veckoslutet kommer ett tjugotal aktivister och andra att samlas i skogen i Loberget. Efter det börjar den regelbundna patrulleringen av skogsområdet.

Enligt Luonto-liitto är det här Nylands mest värdefulla område för skogsfåglar. Och bland andra Greenpeace har flera gånger protesterat mot den planerade avverkningen av skogen.