Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Batterifabriksområdet kan få stopp på långtradarrallyt genom Vasa centrum – hamnvägen återupplivas

Vasklot hamn i Vasa
Bildtext Nu återupptas planerna på Vasa hamnväg. Arkivbild.
Bild: Yle/Roger Källman

Efter en paus återupptar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) planerna på Vasa hamnväg. Det är företagen som vill etablera sig på batterifabriksområdet som inte vill transportera farliga ämnen genom Vasa centrum.

Under fredagen håller NTM-centralen ett första planeringsmöte efter en längre paus vad gäller Vasa hamnväg.

En vägdragning mellan hamnen i Vasklot och riksväg 3 anses vara av stor vikt för att företagen som ska etablera sig på batterifabriksområdet inte ska behöva transportera ämnen och komponenter i Vasa centrum.

Batterifabriksområdet som ligger i Långskogens industriområde finns intill Vasa flygplats.

Just nu pågår miljökonsekvensbedömning för Freyr Battery's katodmaterialfabrik. I den framgår att också räddningsverket vill se att man undviker transport av farliga ämnen genom centrum.

På Vasaregionens utveckling Vasek betonar Riitta Björkenheim att hamnvägen inte behövs enbart för de som verkar på batterifabriksområdet. Industriområdet på Vasklot har vuxit och det finns flera företag som behöver alternativa rutter för transport till lands.

– Det finns ett klart behov, alla har sagt att de vill använda Vasa hamn. Ingen av dem vill transportera stora laster genom Vasa centrum, säger Björkenheim till Yle Pohjanmaa.

Riitta Björkenheim i Vasa flygplats.
Bildtext Riitta Björkenheim på Vasek betonar att det inte bara är batterindustrins företag som skulle vara betjänta av en hamnväg. Arkivbild.
Bild: Bildström/Mats Sandström

NTM-centralen saknar resurser

Vasa hamnväg har funnits i planerna i många år. Genom åren har planerna strandat på brist på pengar men också på meningsskiljaktigheter.

För två år sedan återupptogs planerna då projektet fick en halv miljon euro av staten för planeringen. Enligt Björkenheim har NTM-centralen haft brist på personal och därför har planeringen dragit ut på tiden.

– Innan jul fick jag information om att planeringen drar igång med fart, säger Björkenheim.

Anders Östergård, som är direktör för trafik och infrastruktur på Södra Österbottens NTM-central, bekräftar för Yle Pohjanmaa att tanken är att komma igång igen med planeringen under vårvintern.

Janne Ponsimaa som är chef för väghållningsplanering på NTM-centralen säger att de kommer att hålla ett möte om saken under fredagen.

– Tanken är att reda ut om vi kan få hjälp någonstans ifrån. Våra egna resurser räcker inte till då vi har så många projekt på gång samtidigt.

Ponsimaa påpekar att många vindkraftskomponenter transporterats från Vasa hamn den senaste tiden och också sådana transporter skulle behöva en ny hamnväg.

”Ingen omedelbar brådska”

Det har funnits fyra olika möjliga vägdragningar för hamnvägen. Två av dem har ansetts vara mer lönsamma än andra, men de har gått över privatägd mark i Korsholm.

Kartta, jossa näytetään Vikbyn reitti uudeksi Satamatieksi Vaasaan
Bildtext Så här såg vägplaneringen ut 2021 med de två alternativ som ansetts vara värda att gå vidare med. Arkivbild.
Bild: Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

När Yle Pohjanmaa tidigare i veckan pratade med tjänstemän på Korsholms kommun och Vasa stad visste de ännu inte om att NTM-centralen skulle hålla ett planeringsmöte om hamnvägen på fredag 20 januari.

Korsholms kommun tekniske direktör Ben Antell försäkrar att kommunen på alla sätt vill se till att batterifabriksprojektet blir av.

Antell säger också att Vasa och Korsholm inte på länge fört officiella diskussioner om hamnvägen, men att det nog diskuteras vid kaffebordet.

– Enligt fraktfirmorna behövs det ordentliga vägförbindelser mellan Vasklot och batterifabriksområdet. Vi pratar om stora fraktmängder. Nuvarande vägnät har inte den kapaciteten, säger Antell.

Porträtt Ben Antell
Bildtext Ben Antell, teknisk direktör på Korsholms kommun, säger att det inte på länge förts officiella diskussioner om Vasa hamnväg. Arkivbild.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Markku Järvelä som är sektordirektör för stadsmiljö på Vasa stad anser att en hamnväg är mycket viktig för att batterifabriksområdet ska fungera. Men till en början är kanske inte trafikmängderna stora.

– Det fnns ingen omedelbar brådska. Eftersom planeringen ännu är igång behövs det inte ens de här första kommande åren, säger Järvelä.

Mies seisoo parkkipaikalla auton vieressä ja katsoo kameraan.
Bildtext Markku Järvelä på Vasa stad säger att fraktvolymerna till en början inte är så stora till batterifabriksområdet och därför är det ingen omedelbar brådska med hamnvägen. Arkivbild.
Bild: Juuso Kääriäinen / Yle

Efter den första allmänna planeringen behöver hamnvägen ännu en vägplan. Järvelä tippar att den görs nästa år. Att bygga vägen skulle kunna ta två till tre år.

För att hamnvägen ens ska kunna förverkligas behövs det enligt Järvelä omkring 30 miljoner euro, till det behövs statlig finansiering.

Framför allt behövs det att alla är överens om var vägen ska gå.

Artikeln är en bearbetad svenskspråkig version av Vaarallisten aineiden rekkarallin Vaasan keskustassa toivotaan loppuvan – Akkutehdashankkeet vauhdittavat satamatien suunnittelua skriven av Jaana Mattila.