Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Frågan om saneringen av Infjärden i Vasa dansar vidare – Kemira överklagar miljötillståndsbeslutet

Kemira anser att det inte är möjligt att restaurera Infjärden med tillståndsbeslutet från regionförvaltningsverket som grund.

”Vi har överklagat beslutet eftersom vi anser att vi inte kan börja sanera sjön på ett säkert och hållbart sätt med beslutet som grund. Sanering av Bastuvikens område på annat sätt än genom övertäckning är inte möjligt, eftersom det finns betydande säkerhetsrisker på platsen och utanför. Det har konstaterats att det finns militärmaterial på Bastuvikens område samt vit fosfor som är mycket farligt. Projektet med sanering av det gamla fabriksområdet har hittills framskridit enligt plan. Vårt mål är att även sjön ska kunna restaureras på ett säkert sätt”, säger Anne Helenius-Heir, ansvarig direktör för miljö-, arbetarskydds- och kvalitetsfrågor hos Kemira enligt ett pressmeddelande.

Restaureringen beräknas pågå flera år. Där ingår en rivning av byggnaderna på det gamla fabriksområdet och återställande av markområdena.

Även Vasa stad söker ändring i beslutet.

Relaterat

Skärmdump av ett klipp på Instagram.

14-åriga Arons målgest blev viral video: "Känns ganska bra måste jag säga"

Videon när Aron gör mål på isig fotbollsplan blev viral.

Utvecklingen av Vasklot i Vasa kan avgöras i arkitekturtävling

I dag inleds arkitekturtävlingen Europan 17. Tävlingen riktar sig till unga professionella personer inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering. Vasklot i Vasa är ett av Finlands två maritima tävlingsobjekt. Det övriga är östra skärgården i Helsingfors.

Tusentals unga planerare deltar i tävlingen och tävlingsobjekten finns på över 50 olika håll i Europa. De som tävlar ska presentera idéer på hur ett område kan förnyas och hur befintlig bebyggelse kan underhållas på ett hållbart sätt med visad hänsyns till naturens mångfald.

I Vasklot planeras bostäder för 2200 invånare. Det första området som är aktuellt är platsen där hotell Fenno tidigare fanns. Campingområdet i Vasklot hör även till tävlingsområdet, vilket eventuellt blir ledigt i framtiden.

– Visionen i det vinnande arbetet stakar ut riktningen för den kommande detaljplaneändringen, skriver Vasas planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso i ett pressmeddelande.

Rekordmånga besökte Vaasa EnergyWeek

Årets EnergyWeek lockade rekordstort antal besökare. Även om tågstrejken resulterade i att några talare inte kunde närvara vid seminariet, påverkades evenemanget mindre än befarat av de inställda tågen. Över 7100 besökare från 44 olika länder besökte EnergyWeek, vilket är en tillväxt med 15 procent. Under veckan hölls 160 anföranden på aktuella ämnen som berör energifrågor.

EnergyWeek är energibranschens evenemangsvecka. Bakom arrangemanget står ett trettiotal organisationer tillsammans med Utveckling Ab VASEK som har det huvudsakliga ansvaret. Nästa år ordnas EnergyWeek 18-22 mars 2024.

Vasa stads logo ute i vintrigt landskap vid Inre hamnen.

En åldersgrupp bland män drog ner Vasas lycklighetsindex – de unga blev däremot lyckligare

Vasaborna mindre lyckliga nu enligt stadens årliga enkät.