Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Framtiden ser ljus ut, tycker unga – hälften är ändå oroade över sin egen eller familjens ekonomiska situation

Yleisöä Stereo-duon keikalla Ruisrockissa. paljon valoja ja savua.
Bildtext Unga tycker att alla ungdomar i Finland borde få besöka bio eller en konsert några gånger per år. BIlden är tagen på Ruisrock 2019.
Bild: Nelli Kenttä, YleX

Unga anser att sociala stöd behövs och hör till ett välfärdssamhälle som Finland. Många är samtidigt oroade över sin egen eller familjens ekonomiska situation. Det visar en ny utredning om social trygghet i Finland.

Över 1 500 ungdomar i åldrarna 13 till 20 år har svarat på en enkät eller deltagit i workshops om social trygghet som Social- och hälsovårdsministeriet och Ungdomsakademin nu har presenterat. Utredningen gjordes hösten 2022.

En klar majoritet har svarat att de har en positiv syn på framtiden och är övertygade om att de kan försörja sig med betalt arbete eller ett eget företagande.

Av de som svarade på enkäten är en majoritet positivt inställda till vidare studier i livet och 62 procent litar på att samhället ger stöd om man behöver det i sin livssituation.

Den ekonomiska situationen oroar

Utredningen visar att många ungdomar ändå oroar sig över ekonomiska frågor. Ungdomar känner ekonomisk stress i fall där till exempel föräldrarnas inkomst inte räcker till för att täcka grundläggande behov och levnadskostnader.

Kriser och motgångar i livet eller att man blivit nekad socialt eller ekonomiskt stöd har också lett till ekonomisk stress, visar enkätsvaren.

Hälften av de som svarat på enkäten är oroade över ens egna eller familjens ekonomiska situation.
Bildtext Hälften av unga är oroade över sin egen eller familjens ekonomiska situation just nu. 37 procent är oroliga för någon väns livssituation.

Det som oroar ungdomar just nu är höjda levnadskostnader, coronapandemin, psykisk ohälsa i samhället och minoriteternas rättigheter.

Av de ungdomar som studerar upplever många också att den ekonomiska situationen är instabil och att de ekonomiska stöd som riktas till studenter är lågt.

Unga tycker att socialt stöd för dem som behöver det är viktigt

86 procent av unga som svarat på enkäten anser att samhället bör erbjuda ekonomiskt stöd till dem som behöver det. Det här är enligt unga människor som har en svag ekonomisk situation och inte ensamma kan täcka sina grundläggande behov. Unga vill gärna att mer bidrag ska ges till barnfamiljer, låginkomsttagaren och studenter.

Det är ändå också viktigt att främja sysselsättningen, tycker unga.

För att finansiera stöden i samhället är unga för systemet med progressiv beskattning. Men en majoritet vill inte att vi ska höja den nuvarande skattesatsen. Unga hoppas också att vi inte skulle finansiera sociala stöd och förmåner med lån som leder till en ökad statsskuld.

På frågan om hur man kunde förbättra sociala tryggheten i samhället ger unga förslag såsom en förenklig av förmånssystemet, bättre riktat stöd för de som verkligen behöver det, basinkomst och en säker tillgång till mentalvårdstjänster och andra hälsotjänster.

Unga anser också att ens egen möjlighet till stöd inte borde påverkas av närståendes sparande eller inkomst.

Det här hör till ungdomars rättigheter, enligt ungdomarna själva

  • morgon- och kvällsmål och två varma måltider

  • eget rum eller åtminstone ett eget utrymme i ett delat rum

  • tillräckligt med hela och rena kläder, antingen begagnade eller helt nya

  • en egen hobby

  • telefon

  • en bärbar dator eller någon streamingtjänst

  • en cykel, busskort eller liknande och möjligheten att ta körkort

  • fritidsupplevelser, till exempel att gå på bio eller konsert några gånger per år, besöka en restaurang eller ett café åtminstone en gång i månaden och åtminstone fara på en inrikesresa per år.

Här kan du läsa hela rapporten, på finska.