Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tidigare Alfa Oil vill inleda verksamhet i Kristinestad – äger massivt bergrum på Björnön

En kran vid en kaj i Kristinestad. Framför kranen går en transportlinje.
Bildtext Arkivbild. Här i hamnen på Björnön har länge funnits ett underjordiskt utrymme för förvaring av brännolja. Nu ägs bergrummet av Heimdall Terminals.
Bild: Yle/Juho Teir

Redan under början av det här året hoppas tidigare Alfa Oil, som numera heter Heimdall Terminals, att lagerverksamheten ska komma igång i Kristinestad. Bolaget saknar dock fortfarande grönt ljus från NTM-centralen.

Bolaget Alfa Oil, som är specialiserat på lagring av framför allt petroleumprodukter, köpte år 2018 in sig på Björnön i Kristinestad. Sedan den 5 januari i år går bolaget under nytt namn, Heimdall Terminals AB.

Jimmy Lindgren, operativ partner i Heimdall Terminals och bosatt i Sverige, uppger per e-post att inga andra förändringar än namnbytet har skett inom bolaget.

– Bolaget har bytt namn för att bättre avspegla verksamheten nu och i fortsättningen. Vårt verksamhetsområde är lagring av oljeraffineringsprodukter och biobränslen, säger Lindgren.

Bergrummet som bolaget äger i Kristinestad har tidigare fungerat som depå för tung brännolja. Det 360 000 kubikmeter stora utrymmet såldes av Pohjolan Voima tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen. Sedan dess har den nya ägaren framför allt utfört underhållsarbete på platsen.

Lindgren uppger att bolaget nu senast har byggt 500 meter rörförbindelse mellan bergrummet och hamnen.

– Som bäst färdigställer vi en omfattande restaurering och modernisering av utrymmet. Lagret blir ett av de mest moderna i Norden.

Under de år som gått sedan Heimdall Terminals köpte bergrummet på Björnön har bolaget gjort en förlust på 700 000 euro. Lindgren påpekar att det handlar om ett utvecklingsbolag som än så länge saknar kassaflöde, men att värdet på investeringarna i Kristinestad uppgår till över 10 miljoner euro.

Saknar än så länge grönt ljus från NTM-centralen

Enligt Lindgren har bolaget för avsikt att inleda sin verksamhet i Kristinestad redan under början av året.

Päivi Karttunen, gruppchef på NTM-centralen i Södra Österbotten, uppger ändå att det inte ännu är möjligt att starta upp verksamheten. Alfa Oil har nämligen inte lämnat in alla papper som krävs.

– Vår uppfattning är att det finns åtgärder som behöver vidtas på platsen före vi kan bevilja lov att inleda verksamheten, säger Karttunen.

Det är bland annat en beredskapsplan som fortfarande fattas enligt Karttunen. Dessutom måste bolaget ha en anläggning för hantering av gas.

– Och så behövs en plan för hur man ska övervaka inverkan på vattendragen.

För att verksamheten ska få inledas måste även Tukes genomföra en granskning på plats.

Karttunen påpekar dessutom att hela lovprocessen riskerar dra ut på tiden eftersom Alfa Oil har bytt namn. NTM-centralen har inte ännu fått in några uppgifter om namnbytet från bolaget.

– Bara att beställa och installera gashanteringsanläggningen kan ta lång tid, säger Karttunen.

Jimmy Lindgren på Heimdall Terminals svarar för bolagets del att alla nödvändiga åtgärder och granskningar kommer att genomföras som de ska före man inleder verksamheten.

– Eftersom vi fortfarande håller på med restaureringsarbetet har vi ännu inte begärt någon granskning eller lämnat in alla dokument som krävs, säger Lindgren.

Läget oklart för stadsdirektören

Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall har följt utvecklingen på Björnön alltsedan Pohjolan Voima tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen sålde bergrummet till dåvarande Alfa Oil.

– Jag vet inte om infrastrukturen på plats är i sådant skick att bolaget ens i teorin kunde starta upp verksamheten. Enligt vad jag vet finns där ett rör mellan depån och hamnen som ännu inte är klart, säger Segervall.

Jimmy Lindgren tillbakavisar Segervalls uppfattning om att röret inte vore klart. Han uppger att såväl röret som de skyddande konstruktionerna är färdigställda.

Staden har enligt Segervall försökt vara i kontakt med Heimdall Terminals för att få till stånd ett möte ansikte mot ansikte.

– Vi har tillsammans med stadsstyrelsens ordförande begärt att företagets representanter skulle komma till Kristinestad. De har erbjudit ett distansmöte, men då har jag svarat att jag hoppas att de skulle komma hit så att vi får träffas och diskutera, säger Segervall.

Enligt Lindgren har staden föreslagit att mötet skulle äga rum i februari, vilket enligt bolaget är lite sent ifall det är brådskande ärenden som staden vill diskutera.

– Därför föreslog vi ett videomöte, säger Lindgren.

Segervall uppger att hon också fått frågor om huruvida bergrummet är till salu.

– Frågorna har kommit till mig från andra företag och jag har skickat dem vidare till Alfa Oil, men ännu inte fått svar, säger Segervall.

Enligt Lindgren är det bolagets avsikt att skapa långsiktig verksamhet på Björnön och i förlängningen bidra till ekonomisk tillväxt i Kristinestad.

– Dock är vi alltid öppna för affärsförslag som är gynnsamma för bolaget och dess aktieägare, konstaterar Lindgren.

Den här texten är en översättning av artikeln Kristiinankaupungissa kalliovaraston ostanut Alfa Oil vaihtoi nimensä – toivoo aloittavansa toiminnan vielä alkuvuoden aikana, skriven av Sebu Björklund / Yle Pohjanmaa. Översättning av Moa Mattfolk / Yle Österbotten.