Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Därför blev det så stort bråk om den nya translagen – vi svarar på 6 frågor

Uppdaterad 20.01.2023 12:00.
Mielenosoittajien kylteissä lukee "Trans-vallankumous nyt" ja "Uusi translaki nyt!".
Bildtext Demonstration för transpersoners rättigheter i Helsingfors den 9 juli 2022. På plakatet står det ”Transrevolution nu!”.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Turerna kring den nya translagen har varit många. Nu går lagförslaget vidare. Vi reder ut vad det handlar om.

Rörigt i regeringen om translagen

37:37
I slaget efter tolv deltar Bicca Olin från De Gröna och Svenska Yles politikreporter Magnus Swanljung. Debatten leds av Bettina Sågbom.

I slaget efter tolv deltar Bicca Olin från De Gröna och Svenska Yles politikreporter Magnus Swanljung. Debatten leds av Bettina Sågbom.

Vad handlar den nya translagen om?

Det juridiska könet handlar om vilket kön man har enligt befolkningsdatasystemet, och används för personbeteckning och i officiella dokument som pass.

Enligt regeringsprogrammet ska translagen revideras. Den nuvarande lagen är tjugo år gammal. Enligt den ska en person vara steriliserad och myndig för att kunna ändra sitt juridiska kön. Dessutom behövs en diagnos om mental ohälsa, som förutsätter utlåtande av två psykiatrer.

Enligt regeringens lagförslag slopas kravet om sterilisering och medicinsk diagnos. Att korrigera sitt juridiska kön föreslås ske genom att man bara meddelar myndigheterna. Det som blir kvar är åldersgränsen på 18 år.

Har riksdagen nu godkänt den nya lagen?

Nej. Lagförslaget har behandlats i riksdagens utskott och kommer efter det upp i plenum, där det debatteras. Efter det sker omröstningen. Det här måste ske senast 3 mars när riksdagen avslutar sitt jobb för den här valperioden.

Ett lagförslag som bereds under en valperiod kan inte fortsätta behandlas av nästa riksdag, då måste processen inledas på nytt.

Varför har det varit så svårt att komma överens om lagen?

Partierna har olika åsikter. Före lagförslaget kommer till plenum för att godkännas måste social- och hälsovårdsutskottet ge ett utlåtande. I utskottet sitter också oppositionens representanter.

Oppositionen har varit orolig för att man ska kunna missbruka systemet. Samlingspartiet har bland annat befarat att det används för att undvika värnplikt. Sannfinländare har oroat sig för trakasserier i offentliga omklädningsrum.

Samlingspartiet krävde att man begränsar hur många gånger en person kan meddela om ändring av juridiskt kön. Det här kunde utskottet enas om på torsdagsmorgonen, det ska ha gått ett år sedan det juridiska könet ändrades innan man kan göra det igen om det inte finns särskilda orsaker.

Varför röstade regeringspartiet Centern mot regeringens förslag?

Det var viktigt för social- och hälsovårdsutskottet att lyssna på Samlingspartiets önskemål eftersom regeringspartiet Centerns representanter röstade mot förslaget. För att lagförslaget ska godkännas av riksdagen behövs alltså understöd av oppositionspartiet Samlingspartiet.

Centerns medlemmar i utskottet motiverar sitt beslut med att lagförslaget inte motsvarar regeringsprogrammets skrivelse. Enligt regeringsprogrammet kan könstillhörigheten permanent korrigeras av en myndig person som visar upp en motiverad utredning, efter en betänketid.

Centern godkänner alltså inte att könstillhörigheten kan korrigeras upprepade gånger och att det inte skulle krävas någon utredning. Partiets utskottsmedlemmar anser att utlåtande från en läkare behövs. De tycker att man i lagstiftningen ska utgå från ”naturvetenskapliga realiteteter” och att ”kön i princip bestäms biologiskt utgående från gener, att det inte enbart handlar om en persons åsikt”.

Varför är det ett problem att ett regeringsparti röstar mot regeringens förlag?

Regeringspartierna driver en gemensam politik. Mot slutet av mandatperioden, alltså där vi just nu befinner oss, ökar pressen på de enskilda partierna att visa vad deras egen politik går ut på. Om regeringspartierna inte längre respekterar den gemensamma kompromissen finns det inte förutsättningar för regeringen att fortsätta.

De senaste månaderna har både Vänsterförbundare och Centern på olika sätt opponerat sig mot regeringens linje. I slutet av september gick fem av Vänsterförbundets riksdagsledamöter emot regeringen i patientsäkerhetslagen och röstade mot lagförslaget i plenum. Partiledningen påstod att avvikarna fick en uppläxning, och saken var utagerad med det.

Centern vägrade gå med på sametingslagen så som resten av regeringspartierna ville, och lagförslaget fick lämnas in till riksdagen av en oenig regering. Lagförslaget väntar ännu på att bli behandlat i riksdagen.

I början av december fick statsminister Sanna Marin (SDP) nog efter att Centern tillsammans med oppositionen röstade emot den planerade naturskyddslagen i utskotten och i plenum. Marin sade att om någon ännu bryter mot regeringens spelregler så låter hon upplösa regeringen.

I alla de tre ovanstående exemplen går ett parti emot det som majoriteten av regeringen tycker att man kommit överens på förhand, bland annat i regeringsprogrammet.

Sanna Marin sa att hon ska diskutera saken med Annika Saarikko. Är kontroversen utagerad nu?

Eftersom translagen nu går vidare tack vare kompromissen med Samlingspartiet är regeringskrisen inte akut. Därför kanske Sanna Marin mjukade upp sin retorik på torsdagskvällen, efter att tidigare på förmiddagen krävt att Centerns riksdagsgrupp straffar avfällingarna.

I riksdagens frågestund klockan 16 på torsdagen svarade Marin på en fråga av Harry Harkimo (RN). Då sade Marin bara att man ska behandla saken inom regeringen.

De andra regeringspartierna har inte krävt att Centern ska bestraffas för sitt agerande, trots att åtminstone Vänsterförbundets ordförande Li Andersson för sin del konstaterat att Centern brutit mot regeringens spelregler.

Centerns ordförande Annika Saarikko har nöjt sig med att säga att hon nog kan mötas med statsministern för en pratstund om statsministern vill.