Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Invånare längs gata i Karis har fått nog av fortkörning – efter femton års korrespondens vill husägare vid Karisvägen att Raseborg gör något

Från 2023
Uppdaterad 24.01.2023 11:05.
Karisvägen i Landsbro i Karis en tidig morgon i januari. Just ingen snö, däremot grått och vått.
Bildtext På Karisvägen i Landsbro i Karis finns målat 40 med stora siffror, men många bilister kör betydligt fortare.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

I drygt 15 år har husägare längs Karisvägen och andra närliggande gator i Landsbro i Karis jobbat för minskad genomfartstrafik.

Eftersom Karisvägen är lång och rak är det få bilister som håller sig till hastighetsbegränsningen på 40 kilometer i timmen.

Det var faktiskt redan åren 2006-2007 som Karisbon Mikko Sievänen tog de första kontakterna till dåvarande Karis stad. Familjen hade flyttat till ett hus vid Karisvägen fyra år tidigare och Mikko Sievänen kunde ganska snabbt konstatera att trafiken var livlig och att de flesta bilisterna körde för fort.

– De körde som om Karisvägen var en landsväg och inte en gata i ett bostadsområde mitt i staden, säger Mikko Sievänen.

En man i ljusblå skjorta står inne i ett hem, i hallen. Han tittar in i kameran och ler lite. Mikko Sievänen.
Bildtext Mikko Sievänen ger inte upp i första taget. När korrespondensen med dåvarande Karis stad inleddes hade han barn som gick eller cyklade till och från skolan. I dag bor bara ett barn hemma som dessutom börjar närma sig körkortsålder.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Svaret han fick av dåvarande stadsingenjör var att man är väl medveten om att många bilister nonchalerar hastighetsbegränsningarna i staden men att polisens resurser är begränsade.

Däremot skulle Karis västra omfartsväg vara klar i slutet av 2008 och därmed lösa många av de trafikproblem som invånarna längs Karisvägen tampades med.

Karisvägen är en viktig huvudgata och farthinder är besvärliga – det är på bilisternas ansvar att lätta på gaspedalen

8:09

I juni 2008 samlade Mikko Sievänen ändå in namn av invånare i Landsbro. Namnlistan med förslag till förbättringar lämnades in till Karis stad.

I medborgarinitiativet föreslog undertecknarna att delar av Karisvägen görs enkelriktad med hjälp av bommar och trafikmärken och att hastighetsbegränsningen blir 40 kilometer i timmen.

I november 2008 öppnade Karis västra omfartsväg. I januari 2009 gick Karis, Pojo och Ekenäs samman till Raseborgs stad och i juni 2012 behandlade samhällstekniska nämnden i Raseborg initiativet som Sievänen och cirka 50 andra invånare längs Karisvägen och närliggande gator hade lämnat in fyra år tidigare.

En tom, rak gata i Karis. Några gatulampor lyser. Det är tidig morgon, allt går i blått innan solen stiger upp. Vått och grått.
Bildtext För fotgängare är det lite besvärligt vintertid när trottoarerna inte är plogade på båda sidor av Karisvägen. Det finns övergångsställen, men det är inte en självklarhet att bilarna stannar när man vill gå över gatan.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– Nu har jag inte protokollet från juni 2012 framför mig, men redan då behandlades ärendet, minns Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

Yle Västnyland bad om och fick protokollet efter intervjun med Jan Gröndahl.

Där står att samhällstekniska nämnden i Raseborg på sitt möte i juni 2012 gav tjänstemännen vid tekniska centralen i uppgift att göra upp ett förslag till ändring av gatuplan för Karisvägen. Här skulle också fartdämpande åtgärder och lättrafikleder beaktas.

I protokollet från 2012 står också att Karisvägen är en viktig bussrutt, vilket bör beaktas.

Slutligen står det att man ska överväga anslag för Karisvägen när tekniska centralens arbetsprogram för år 2013 görs upp.

En man i kavaj ser rakt in i kameran.
Bildtext Tekniska direktören Jan Gröndahl har tagit del av Mikko Sievänens e-post. Trafiken längs Karisvägen är en riktig långkörare säger Gröndahl.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– Utmaningarna på området är hastigheterna. Karisvägen är en stor huvudgata som är livligt trafikerad, inte bara av personbilar utan också av tung trafik, bland annat bussar som kör genom staden, säger Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

Han förklarar att farthinder är besvärliga för tung trafik.

– Bilarna bromsar in, de accelererar och det ökar på oljudet, med darrningar och vibrationer. När vi har satt ut guppar som tar ner farten har vi fått nya klagomål att det skakar i husen.

Bron och KArisvägen i Landsbro i Karis, fotat en tidig morgon i januari. Ingen snö, däremot vått och grått. En bil kommer emot.
Bildtext Bron i Landsbro ingår i årets investeringsplan. Brolocket ska eventuellt göras bredare så att två bilar kan mötas, men Jan Gröndahl säger att det än så länge är en plan. Bredare körfiler gör inte att man kör fortare och bron fungerar som ett slags naturligt farthinder, tillägger han.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– Om medborgarinitiativet skulle ha varit en enkel grej att lösa för tio år sedan skulle den redan ha varit löst, tillägger Jan Gröndahl.

Västra omfartvägen har inte minskat på trafiken längs Karisvägen

Under årens lopp har Mikko Sievänen varit i e-postkontakt med bland andra Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl. Han har ungefär en gång om året påmint staden om att tekniska nämnden i juni 2012 beslöt att trafikproblemen längs Karisvägen bör lösas.

Enligt Sievänen har västra omfartsvägen inte heller minskat på trafiken längs Karisvägen.

Husägare i Karis vill ha sänkt hastighet, trafikhinder och kameror längs Karisvägen

12:27

Matias Kaihovirta bor granne med Mikko Sievänen. Familjen flyttade år 2016 till ett hus vid Karisvägen.

– Under den här tiden har trafiken varit väldigt livlig, säger Matias Kaihovirta och tillägger att det är de höga hastigheterna som är det mest bekymmersamma.

En man med rakat huvud och ett litet välansat skägg klädd i mörkgrå tröja står inne i en hall i ett hem. Han tittar in i kameran. Matias Kaihovirta.
Bildtext Matias Kaihovirta bor i ett hus snett mittemot Mikko Sievänen.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– Här är minst varje vecka vissa faromoment, framför allt för fotgängare men också för de som bor längs vägen. När vi kör ut på vägen är det svårt att förutse hastigheten på vissa bilar som kommer. Det är också en trivselfråga. Tung trafik som kör fort förbi är det inte trevligt för någon, säger Matias Kaihovirta.

Hur trafiken var före omfartsvägen kan Kaihovirta inte uttala sig om, men han är mycket förvånad över att inget gjorts trots namninsamling 2008 och tekniska nämndens beslut 2012.

– Mikko har berättat om processen, säger Matias Kaihovirta.

Ny namninsamling med nya och gamla förbättringsförslag

Nu har Mikko Sievänen tagit initiativ till en ny namninsamling.

Medborgarinitiativet har lämnats in till Raseborgs stad i början av det här året.

I initiativet föreslår undertecknarna följande:

  • Hastighetsbegränsningen vid Karisvägen sänks till 30 km/h.

  • Avsmalningar och refuger.

  • Permanenta kameror som övervakar hastigheter.

  • Trafiken mot Pojohållet omdirigeras till västra omfartsvägen vid det nya korsningsområdet i Läpp. Ett genomfartsförbud till väg 111 inrättas i Landsbro.

Var ni inte medvetna om att det är livlig trafik på Karisvägen när ni flyttade hit?

– Det är sant, den har varit väg 111, men nu är omfartsvägen byggd och Karisvägen är en gårdsgata med trafik, säger Mikko Sievänen.

– Vad är poängen med att bygga en omfartsväg om inte syftet var att dirigera om trafiken, tillägger Matias Kaihovirta.

Kaihovirta säger att det varje dag kör långtradare på Karisvägen.

– Det finns inga klara trafikmärken som skulle omdirigera trafiken. Det är klart att om man ser på en navigator så ser man att det här (Karisvägen) är den kortaste vägen och så genar man längs den.

Går att överväga kameror

Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl har inga siffror eller officiell statistik, men tror bestämt att en stor del av den tunga trafiken numera går längs Karis västra omfartsväg.

Farthinder är han, som tidigare nämnt, rätt skeptisk till och likaså blir det svårt för bussarna att ta sig fram om det byggs refuger, det vill säga upphöjningar mitt på gatan eller avsmalningar.

– Karisvägen är en stor huvudgata med livlig trafik, inte bara personbilar utan också tung trafik, bussar som kör genom hela staden.

Landbro och bron vid Karisvägen en tidig morgon i januari. En buss (biblioteksbussen) kommer körande mot kameran.
Bildtext Här kommer biblioteksbussen körande över bron i Landsbro. Den fortsatte inte längs Karisvägen utan svängde mot Landsbrovägen.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Raseborgs stad äger flyttbara kameror som mäter hastigheter, däremot inte permanenta eller fasta kameror som undertecknarna i det nya medborgarinitiativet efterlyser.

– Jag vet inte vad de kostar, men eventuellt måste vi ta det till behandling, om vi skulle skaffa en sådan. Men poängen är att det är bilisten som avgör hur fort den kör. Man kör för fort på många ställen i Raseborg.

Skillnaden mellan en hastighetskamera inne i en stad och ute på en landsväg är att ingen bötfälls fast en kamera inne i staden skulle blinka eller visa en ledsen röd gubbe.

– Det är en helt annan myndighet, polisen som sköter kamerorna som fotograferar och ger böter, vi kan inte besluta om sådana kameror, säger Jan Gröndahl.

Vad händer om det sker en tragisk trafikolycka längs Karisvägen och till exempel en fotgängare dör?

– Det vore väldigt olyckligt, men också här ligger ansvaret hos bilisten, inte väghållaren. Om man kör 40 så minimerar man riskerna. Karisvägen är en väldigt öppen gata, där finns inget som hindrar sikten. Vi skapar förutsättningar för en bra och trafiksäker omgivning, men det är bilisten som ansvarar för trafiksäkerheten.

Tekniska nämnden i Raseborg kommer att behandla medborgarinitiativet om fartdämpande åtgärder längs Karisvägen i Landsbro i Karis på nämndens möte i februari eller mars lovar tekniska direktören i Raseborg, Jan Gröndahl.

Diskussion om artikeln