Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Krångliga tillståndsprocesser och höga språkkrav driver bort utländska studerande: ”Vi går åt rätt håll men för långsamt”

Kvinna i röd skjorta och svart kavaj står framför ett fönster.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Många studerande vill stanna kvar för att jobba i Österbotten, men ofta flyttar de ändå bort. Nu måste vi tänka om för att trygga arbetskraften, säger Paula Erkkilä, vd på Österbottens handelskammare.

Många utländska studerande säger själva att de vill stanna kvar i Finland efter sin examen. Paula Erkkilä som är verkställande direktör på Österbottens handelskammare berättar att högskolornas egen undersökning visar att 70 procent planerar att stanna kvar och jobba.

Men så blir det ändå inte. Fler än var femte utländsk studerande lämnar landet efter examen och näringslivet går miste om behövlig arbetskraft.

– Vi har redan ett stort behov av arbetskraft och näringslivet planerar för stora investeringar främst inom industrin. Det innebär att behovet av arbetskraft bara växer, säger Erkkilä.

Företagen mera öppna för utländsk arbetskraft

Paula Erkkilä säger att både VAMK, Vaasan ammattikorkeakoulu, och yrkeshögskolan Centria hade fina ansökningssiffror till de engelskspråkiga utbildningslinjerna.

Nu hoppas hon att alla som fått en studieplats verkligen får komma till Finland och påbörja sina studier i tid.

– Tillståndsprocesserna både för att komma in i landet och få stanna kvar för att arbeta är krångliga, säger Erkkilä.

Men det är också problem med arbetsgivarna.

– Alla är inte lika villiga att anställa utländsk arbetskraft. Det gör situationen ännu mera komplicerad. Men jag är hoppfull, riktningen är den rätta, även om det går för långsamt, säger Erkkilä.

De som anställt utländsk arbetskraft rapporterar bara om goda erfarenheter. Men vi befinner oss mitt i processen och småningom måste vi rekrytera utländsk arbetskraft. Frågan är om vi är snabba nog

Handelskammarens egen undersökning visar att 40 procent av företagen redan anställt medarbetare med utländsk bakgrund. De har delvis rekryterat själva och även använt sig av rekryteringsföretag.

Ytterligare 30 procent av företagen säger att de planerar att anställa utlänningar i framtiden.

– De som anställt utländsk arbetskraft rapporterar bara om goda erfarenheter. Det är uppmuntrande. Men vi befinner oss mitt i processen och småningom måste vi rekrytera utländsk arbetskraft. Frågan är om vi är snabba nog, säger Erkkilä.

Paula Erkkilä vill sprida budskapet om lyckad rekrytering av utländska arbetstagare och hon lyfter fram nätverk som Talent Coastline som kan hjälpa företagen med rekrytering.

– Även skolor, kommuner och TE-byråerna kan hjälpa till och stödja företagen, säger Erkkilä.

Företagen måste lätta på språkkraven

Paula Erkkilä säger att företagen måste börja tumma på sina språkkrav. Men även de som kommer hit och vill stanna borde lära sig finska eller svenska på basnivå.

Erkkilä skulle gärna se att högskolorna fick mera resurser för att lära ut de inhemska språken. Språket är nyckeln för den som vill stanna kvar och jobba.

– Språkkunskaper gör det lättare att hitta jobb men det förenklar också hela livet och integrationen i samhället, säger Erkkilä.

Hon säger att vi som privatpersoner också borde ta med inflyttade utlänningar i gemenskapen och i fritidssysselsättningar.

– Men jag vet att många företag fortfarande har ganska höga språkkrav. Det kommer så småningom att ändras, det är helt enkelt ett måste. Det som bekymrar mig är om vi går för långsamt fram. Nu borde vi göra något åt situationen, inte bara tala, säger Paula Erkkilä.