Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statsministerns kansli vill se ny topptjänst för ”Finlands främsta expert på säkerhetspolitik”

Statsminister Sanna Marin klädd i svart med en gul lampa i bakgrunden.
Bildtext Det är framför allt statsminister Sanna Marins stab som har gjort upp planerna, enligt Yles uppgifter.
Bild: Kimmo Brandt / EPA

Statsministerns kansli vill inrätta en ny tjänst för en säkerhetspolitisk rådgivare för statsministern, visar ett utkast som Yle tagit del av. De övriga regeringspartierna är förvånade över att Socialdemokraterna har så bråttom med tjänsten.

Riksdagen förebereder sig för fullt för ett finländskt Natomedlemskap och också vid statsrådets kansli planeras det för fullt.

Där vill man att statsministern får en egen säkerhetspolitisk rådgivare med en egen enhet vid statsrådets kansli. Yle Uutiset har fått tag på dokumenten med planerna för den nya tjänsten och motiveringarna för att den behövs.

Förslaget kommer från statsrådets kansli, och enligt Yles uppgifter är det framför allt statsminister Sanna Marins stab som ligger bakom idéerna.

Målet är att hitta ”Finlands främsta expert på säkerhetspolitik” som både skulle ha omfattande tillgång till information och hög lön, enligt statsrådet. Den här experten skulle också få en egen enhet med ett par anställda.

Förslaget är som bäst på remissrunda hos ministerierna, presidentens kansli och generalstaben.

Känsligt område

Ansvarsfördelningen inom säkerhetspolitiken har ofta varit ett känsligt område.

I Finland landar Natofrågorna främst på utrikesministerns, försvarsministerns och inrikesministerns bord. På Natomötena skulle Finland representeras av presidenten, som enligt grundlagen leder Finlands utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med statsrådet.

Ett finländskt Natomedlemskap borde inte direkt ge statsministern mera jobb, men enligt utkastet till förordning som nu är på remissrunda skulle det påverka statsministerns arbete.

Statsministern leder statsrådet som samordnar de olika ministeriernas arbete.

Förändringarna skulle ”betona säkerhetspolitikens ökande betydelse också för statsministerns och statsrådets uppgifter” heter det i förslaget.

Att statsrådets kansli har haft så bråttom och har berett frågan om den nya rådgivaren utanför offentligheten väcker förundran både inom den övriga regeringen och inom oppositionen. Där är bedömningen att ärendet borde beredas i lugn och ro. Inom de övriga regeringspartierna bedömer man att det är inom statsministern Sanna Marins kabinett som frågan har påskyndats.

Både inom regeringen och inom oppositionen är man ändå ense om att det behövs mera säkerhetspolitisk expertis på statsministerns kansli i framtiden.

Ministerierna och republikens president ska ge sina officiella utlåtanden om förslaget nästa vecka.

Inte partipolitisk

Statsministern Sanna Marins Socialdemokrater hinner sannolikt utse den person de vill ha för tjänsten ännu innan vårens riksdagsval.

Rekryteringen av den nya experten och de övriga anställda vid enheten skulle inledas redan innan förordningen träder i kraft den första mars.

Det är understatssekreteraren som utnämner den nya tjänstemannen, men i praktiken fattas beslutet av statsministern.

Vid statsrådet säger man att den nya rådgivaren skulle hinna sätta sig in i uppdraget och vara redo då den nya statsministern tillträder. Tjänsten ska inte tillsättas på partipolitiska grunder, utan genom en öppen ansökningsprocess.

Det finns ett brett intresse inom ministerierna både för de extra medlen och för arbetsuppgifterna som Natomedlemskapet skulle föra med sig. Tjänstemannen skulle kunna rekryteras också från övriga ministerier eller från Försvarsmakten.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Turvallisuuspolitiikan huipulle uusi virka – pääministerin kanslian ajama esitys voi sohaista herkkää aluetta av Maria Stenroos. Svensk version av Lukas Lindström.