Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskars omställningsförhandlar – ännu oklart hur det går för jobben i Finland

Designföretaget Fiskars omställningsförhandlar. Ungefär 100 jobb väntas försvinna globalt enligt bolaget, men hur organisationsförändringen påverkar personalen och verksamheten i Finland är ännu oklart.

Sammanlagt hoppas Fiskars spara ungefär 30 miljoner euro per år genom förändringarna i organisationen.

Fiskars skär också tillfälligt ner produktionskapaciteten vid sina två fabriker i Finland, i Billnäs och Sorsakoski, på grund av att produktlagren är fyllda. Därför inleds omställningsförhandlingar om permitteringar vid fabrikerna.

Vid Fiskars säger man att de välfyllda lagren har gjort att man kunnat svara på efterfrågan trots de globala problemen i leveranskedjorna. Det här har ändå försämrat bolagets kassaflöde.

Fiskars har ungefär 7 000 anställda globalt, och hade år 2021 en omsättning på 1,3 miljarder euro.

Till bolagets varumärken hör bland annat Fiskars, Gerber och Iittala.

Källa: STT

Relaterat

Fiskars planerar att säga upp 400 personer globalt

Det finska bolaget Fiskars planerar förändringar i sin organisationsstruktur. Bolaget väntas säga upp sammanlagt 400 personer.

Uppsägningar kommer att ske i alla länder där Fiskars har verksamhet, alltså även i Finland.

Den största minskningen kommer att ske inom den globala inköpsorganisationen.

Dessutom kommer bolaget att slå samman olika affärsverksamhetsområden. Reformen bedöms kunna leda till en minskning av de årliga kostnaderna med omkring 25 miljoner euro.

Källa: STT

Två personer jobbar på ett lager med många kartonglådor.

Fiskars försäljning lider av att kunderna blivit försiktiga

Designproduktbolaget Fiskars försäljning minskade under slutet av fjolåret för att kunderna blivit försiktiga.

Den jämförbara omsättningen krympte med 12 procent under årets sista kvartal jämfört med samma period 2021. Omsättningen uppgick till 304 miljoner euro.

Vd Nathalie Ahlström säger att den låga konsumenttilltron i kombination med återförsäljarnas stora varulager ledde till oväntat små beställningar från kunderna särskilt på marknaden i USA.

Fiskars jämförbara rörelsevinst minskade till 29,7 miljoner euro i oktober–december 2022, jämfört med 32,2 miljoner euro ett år tidigare.

Fiskars permitterar personal

Fiskars omställningsförhandlingar om tillfälliga permitteringar vid fabrikerna i Billnäs och Sorsakoski har avslutats.

De tillfälliga permitteringarna gäller 210 personer i Billnäs och 78 i Sorsakoski. Permitteringarna kommer att vara maximalt 90 kalenderdagar, det vill säga 64 arbetsdagar, per anställd och de kommer att genomföras under 2023 med start i februari.

Enligt Fiskars beror behovet på att anpassa produktionskapaciteten på företagets stora lager.

Källa: Fiskars pressmeddelande

Fiskars permitterar 210 vid fabriken i Billnäs

Omställningsförhandlingarna vid Fiskars två fabriker i Billnäs och i Sorsakoski har nu avslutats. Fiskars Group meddelade den 23 januari att bolaget tillfälligt skär ner produktionskapaciteten vid de två fabrikerna. Orsaken är att produktlagren är fyllda.

I Billnäs permitteras 210 personer för viss tid, det vill säga alla anställda vid fabriken. I Sorsakoski permitteras 78 personer för viss tid.

Permitteringarna verkställs från och med februari 2023. Permitteringstiden för de anställda är högst 90 kalenderdagar, eller 64 arbetsdagar.

Nora Garusi

Mamma till Billnäselever vädjar: Stäng inte en frisk och fantastisk skola som Billnäs

Billnäsbarnen föreslås gå i Katarinaskolan i framtiden.

Billnäs skola och fiskars fabrik från luften.

Fiskarsbolaget visar upp gott resultat för 2021

Omsättning på 1,25 miljarder.