Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart bor det fler ukrainare än ester i Finland: ”Många vill stanna för gott”

Nyanlända flyktingar från Ukraina i Pargas 2022.
Bildtext Många familjer kom till Pargas från Ukraina för snart ett år sedan. Fler kan komma i år men det beror på hur det går i kriget i Ukraina.
Bild: Kati Grönholm / Yle

I fjol sökte närmare 50 000 ukrainare om skydd i Finland. Snart går antalet förbi den i Finland fastbosatta estniska minoriteten som hittills varit störst.

Det är möjligt att det kommer lika många ukrainare till Finland i år som i fjol. Det förutspår äldre forskare Rolle Alho vid E2 Forskning i sin senaste rapport ”Ukrainalaiset Suomessa”(ukrainarna i Finland).

Allt beror på hur kriget i Ukraina utvecklas. Rapporten visar också att många ukrainare funderar på att stanna i Finland för gott. Därför är det enligt Alho viktigt att berätta vad flytten till en hemkommun innebär.

– Ifall vi vill att ukrainarna kommer vidare från mottagningstjänsterna till kommunerna behöver vi informera mycket bättre om vad det innebär att få anhålla om en hemkommun från början av mars i år, förklarar Alho.

Kvinna i blå klänning står utomhus framför en dekorerad julgran.

Ukrainska Yulia vill öppna blomaffär i Vörå men utan finländsk hemkommun blir det inget

Ukrainska Yuliia Hulchak var redo att starta eget företag i Finland före jul, men administrativa besvär har gjort att hon nu trampar på stället. Bland nyanlända flyktingar hör byråkratiskt våld till vanligheten.

Registrerad hemkommun för med sig rättigheter - och skyldigheter

Han säger att det behövs bättre information om fördelar och skyldigheter med hemkommun, bland annat att barnen har läroplikt eller rätten till social- och hälsovårdstjänster. I dag går en del ukrainska barn i finsk eller ukrainsk skola, eller både och, en del på distans.

– Vi behöver också fundera mera på språkkraven i Finland ifall vi vill sysselsätta ukrainarna bättre och ta vara på de högre utbildade som kommer, fortsätter han.

Ingen slump att ukrainarna söker sig hit

― Rolle Alho, äldre forskare, E2 Forskning
Äldre forskare Rolle Alho småler mot kameran med handen under hakan.
Bildtext Rolle Alho är äldre forskare vid forskningsanstalten E2. Han arbetar som bäst i London.
Bild: Veikko Somerpuro

Rolle Alho betonar att flykten till Finland från Ukraina inte är någon slump, utan resultatet av en lång kontakt mellan länderna.

– Vi har haft 7 000 fast bosatta ukrainare i Finland före Rysslands krig - och över 10 000 säsongarbetare som jobbar här sommartid. Många har alltså erfarenheter och bekanta familjer här.

I fjol sökte närmare 50 000 ukrainare om skydd i Finland, så snart går antalet förbi den i Finland fastbosatta estniska minoriteten som hittills varit störst, mellan 50-55 000 personer, enligt Statistikcentralen.

Skiljer sig från andra minoriteter i Finland

Ukrainarna är annorlunda som minoritet i och med att de är spridda över så gott som hela Finland. Andra minoriteter har koncentrerats kring de större städerna, bekräftar E2 Forskning-rapporten.

– Ukrainarna är yngre än andra minoriteter, mest har det ju kommit mammor och barn, förklarar Alho. Vi vet att det bor omkring 7700 ukrainare i Nyland och 5300 i Egentliga Finland. En tredjedel av alla ukrainare är barn.

Under förra året har barnen börjat i dagis och skola, kommit igång med språken här och det bidrar till att familjerna ogärna flyttar då man börjat rota sig på mindre orter.

Dessutom är det dyrare att bo i huvudstadsregionen jämfört med andra delar av landet.

En betydande del ukrainare bor fortfarande i heminkvartering.

– Kommunerna behöver bli bättre på att erbjuda dem bostäder i gott skick, när registrering av hemkommun blir vanligare, fortsätter Alho.

Här har jag målat hur det var förr. På den andra sidan har jag målat hur det ser ut nu. Vi tvingades gömma oss. De kom med pansarvagnar och dödade människor, beskriver 7-åriga Yaroslava Honchar som nu bor i Pargas.
Bildtext Här har jag målat hur det var förr. På den andra sidan har jag målat hur det ser ut nu. Vi tvingades gömma oss. De kom med pansarvagnar och dödade människor, beskriver 7-åriga Yaroslava Honchar som nu bor i Pargas. Barnen har lärt sig språket snabbt via dagis och skola.
Bild: Kati Grönholm / Yle

Alltför få behärskar ukrainska inom mottagningstjänsterna

Språket är fortfarande en hög tröskel mellan de nyanlända och finländarna. Få ukrainare talar engelska och det finns inget gemensamt språk. Ukrainska examina erkänns inte i Finland i dag.

Risken för utnyttjande är också verklig visavi ukrainare. Det gäller både jordbruket och inom byggnadssektorn.

Många kommer att stanna för gott

Rolle Alho fastslår att många ukrainare överväger att stanna för gott i Finland. Ju längre kriget pågår, desto fler vill stanna här.

– Det finns ingenting att återvända till för dem, säger han. Ibland finns bara minnen och ruiner kvar. Finland behöver förbereda sig på det här och öka möjligheten till delaktighet i det finländska samhället – på ukrainska. Det behövs fler tolkar också.

De ukrainska barnen lär sig finska och svenska snabbt.

– Det är ändå inte meningen att de ska fungera som tolkar för sina familjer, utan de tjänsterna måste finnas där.

Alho betonar också betydelsen av att ukrainarna kommer med i olika slags hobbyverksamhet och sociala nätverk där de bor, så att ingen behöver känna sig utanför.

Rapporten vi redovisar för här är sammanställd av E2, som är en politiskt obunden, allmännyttig, tvärvetenskaplig forskningsanstalt.

Rapporten ”Ukrainarna i Finland” är finansierad av bland annat Sitra och inrikesministeriet.

Sitra är en fond som ägs av finska staten. Sitra får sina pengar från avkastningen av sin placeringsverksamhet. De härstammar från en grundplåt på 100 miljoner finska mark som Sitra fick vid grundandet år 1967.

De här nationaliteterna har sökt sig till Finland

  • Under ryska revolutionen 1907 sökte sig tusentals ryssar till Finland.

  • Under andra världskriget 1939 skickades 70 000 finländska barn till Sverige som krigsbarn. Alla återvände inte hem.

  • Då Karelen förlorades till Ryssland, flyttade 430 000 karelare till Finland.

  • 1970 och 1980-talen kom det flyktingar från Chile och Vietnam.

  • 1990-talet kom det flyktingar från Balkan och Somalia.

  • 2015 kom 32.000 flyktingar från Mellanöstern, främst från Irak.

  • 2022 45 000 flyktingar från Ukraina.

    Källa: Ovannämnda rapport: Ukrainarna i Finland