Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det dröjer innan 17-åringar kan få körkort utan dispens: ”Vi måste prioritera brådskande lagar”

Man kör bil
Bildtext Uppdateringen av körkortslagen vill bland annat förbjuda unga förare att skjutsa kompisar.
Bild: Mostphotos

Den nya lagen skulle ha trätt i kraft redan i oktober 2022. Det finns fortfarande många öppna frågor före lagen kan godkännas och träda ikraft.

Sedan år 2018 har 17-åringar kunnat ansöka om dispens för bilkörkort. En lagförändring skulle innebära att en 17-åring i framtiden kan få körkort enbart med vårdnadshavarens samtycke.

Samtidigt innehåller lagförslaget strängare regler för när och och hur 17-åringarna skulle få köra.

Regeringen lämnade i maj i fjol in en proposition till riksdagen med förslag till ändring av körkortslagen. Målet var att den nya lagen skulle ha trätt i kraft i oktober 2022 men så blev inte fallet.

Så sent som 12 januari i år hördes ännu sakkunniga om förslaget.

Sandra Bergqvist från SFP är medlem i kommunikationsutskottet. Hon säger att förslaget till ändring av körkortslagen har väckt mycket diskussion.

– Det är en stor och principiell fråga som kräver ett grundligt arbete.

En mängd restriktioner då 17-åringar ska få körkort

Lagförslaget innehåller en hel del restriktioner för de unga chaufförerna.

Till exempel skulle man inte få köra nattetid mellan midnatt och klockan fem på morgonen. Vilket bedöms minska risken för olyckor.

En annan betydande förändring är att dessa unga chaufförer inte skulle få skjutsa kompisar. Antalet passagerare skulle begränsas till en person.

Dessutom skulle chaufförerna vara tvungna att ha ett märke i bilen som anger att föraren är minderårig. Användningen av ett märke bedöms underlätta polisens trafikövervakning.

– Det finns många säkerhetsaspekter att ta i beaktande, säger Bergqvist som ändå lyfter fram att andelen unga förare som gör sig skyldiga till trafikbrott är liten och största delen av de unga är ansvarsfulla förare.

Enligt statistik från Trafikskyddet omkom fyra 17 -åriga förare i trafiken år 2022, vilket är tre färre än år 2021. Antalet skadade steg däremot aningen, från 131 år 2021 till 147 år 2022.

– Nu har ärendet skickats vidare till grundlagsutskottet, för ytterligare utlåtanden gällande vissa detaljer, säger Sandra Bergqvist.

– Det är inte ovanligt att en lag dröjer. Vi måste prioritera lagar av brådskande natur, säger Bergqvist.