Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Söfuk vill riva gamla "sjukis" i Vasa – oklart vad som ska hända med tomten

Yrkeshögskolan Novias enhet i Roparnäs, Vasa
Bildtext Byggnaden till vänster i bild är från 1963 och den till höger från 1999. Söfuk önskar riva dem båda. Arkivbild.
Bild: Yle/Anna Norrgrann

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) har lämnat in ansökan om rivningstillstånd för Seriegatan 2 i Roparnäs i Vasa, i folkmun kallad sjukis.

– Det här är sista utvägen, det var inte ett lätt beslut, säger fastighetschef Jonas Björkgren på Söfuk.

Byggnaderna har bland annat fungerat som undervisningslokaler. 1 januari 2017 flyttade Yrkeshögskolan Novia sin enhet från Seriegatan i Roparnäs till Brändö. Sedan dess har byggnaderna på drygt 6 000 kvadratmeter stått tomma.

Byggnaderna består av olika komplex som stod färdiga dels 1963 och dels 1997. Årligen kostar underhållsarbetet för de tomma lokalerna 120 000 euro.

– Det handlar om lätt underhåll, el, uppvärmning och fastighetsskatt, säger Björkgren.

Söfuk har länge försökt sälja byggnaderna men inte lyckats.

År 2021 fanns det intresse att köpa fastigheterna och då fick en arkitektbyrå i uppdrag att se över vad byggnaderna kunde användas till. Resultatet blev att det inte skulle vara lönsamt att göra om fastigheterna till boende eller serviceboende.

Inga planer för tomten i det här skedet

Marken som byggnaderna står på ägs både av Vasa stad och av Söfuk. Men vad som ska hända med tomten efter att byggnaderna har rivits är inte officiellt.

Kommer ni sälja tomten?

– Vi ska inte sälja tomten, säger Jonas Björkgren.

Finns det något intresse att bygga på tomten?

– Inte i det här läget.

Har ni intresse att bygga på tomten?

– Inte i det här läget.

Jonas Björkgren tippar på att rivningen kommer kosta omkring en halv miljon euro, det beror på hurudana och hur mycket skadliga ämnen man hittar under processens gång.

– Det finns utmaningar i båda delarna av byggnaderna.

På onsdag ska Vasa stads byggnads- och miljönämnd behandla ansökan om rivningstillstånd.

Om rivningstillståndet godkänns, när kommer ni att inleda arbetet?

– Det är en besvärstid först, men så fort beslutet vunnit laga kraft börjar vi på, säger Björkgren.

Förslag att godkänna rivning

Enligt beredningen till mötet på onsdag har det gjorts inventering på området. Den av byggnaderna som är byggd 1963 anses ha ett visst värde men inget särskilt som skulle hindra rivning.

Det finns planer inom Vasa stad att göra en detaljplaneändring för Roparnäs men enligt beredningen tar det flera år ännu innan den processen startas.

Byggnadsinspektör Paula Frank skriver i beredningen att detaljplaneändringen inte kommer att medföra något nytt som man inte redan vet vad gäller byggnadshelheten på Seriegatan 2.

Enligt beredningen kommer rivningen inte att förstöra området eller störa planläggningen. Därför anses det vara oskäligt att låta ägaren Söfuk vänta och betala kostnader för lokaler som står tomma.

Grannarna har också hörts och inga anmärkningar har kommit in. Planläggningen på staden har gett ett muntligt godkännande.

Enligt beslutsförslaget kan ansökan godkännas om byggarbetet inleds först när en arbetsledare valts samt att ett inledande möte och senare slutsyn hålls med staden.

Diskussion om artikeln