Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad tar gärna emot utländska gymnasiestuderande

I Kristinestad ställer sig stadsstyrelsen positivt till att ta emot utländska gymnasiestuderande.

Styrelsen diskuterade frågan på sitt möte på måndag kväll och beslöt att staden kan välkomna högst 20 utländska studerande nästa läsår; tio på den svenska sidan och tio på den finska.

Det handlar om ett projekt som startats av Angry Birds-grundaren Peter Vesterbacka. Vesterbacka var också på plats under mötet i Kristinestad under kvällen och presenterade idén med projektet, som går under namnet Finest Future. Styrelseordförande Patrick Ragnäs (SFP) uppger att de förtroendevalda fick ett gott intryck av projektet.

Tanken med projektet är att utländska studerande kommer till Finland och studerar på gymnasienivå, små gymnasier överlever och på sikt kan även bristen på arbetskraft lindras.

– Det här är ett viktigt projekt, inte bara för skolorna utan för staden Kristinestad och för hela landet, säger Ragnäs.

Relaterat

Rättegången mot Röda Korset fortsatte – slutplädering nästa vecka

I går onsdag fortsatte domstolsbehandlingen av uppsägningen av en tidigare anställd på Finlands Röda Kors flyktingförläggning i Kristinestad.

Bägge sidor hade kallat in vittnen som hade olika åsikter till exempel huruvida den tidigare anställda blev utfryst, hunsad och förminskad av personer i ledningen på flyktingförläggningen.

En representant från fackförbundet JHL konstaterade i sitt vittnesmål att flyktingförläggningen styrdes med skrämseltaktik.

Finlands Röda Kors hade kallat personer som varit i ledande ställning att vittna. De bestred uppgifterna.

Slutpläderingar i ärendet hålls nästa vecka.

Olycksrisker i tillverkning av syntetisk metan i Kristinestad bör utredas

Koppö Energia Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan på Björnön i Kristinestad.

NTM-centralen har nu gett sitt utlåtande om företagets miljökonsekvensbedömning.

Man anser att i synnerhet projektets olycksrisker, konsekvenserna för bosättningen i Skatan samt konsekvenserna av vattnet som leds ut i havet bör granskas.

I bedömningen bör dessutom det närliggande Naturaområdet Kristinestads skärgård beaktas.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande hittas i sin helhet här.

18 sökande till tjänsten som välfärdsdirektör i Kristinestad

I Kristinestad har den nya tjänsten som välfärdsdirektör väckt stort intresse. När ansökningstiden gick ut på onsdagen hade man fått in hela 18 ansökningar.

Stadsstyrelsens ordförande Patrick Ragnäs (SFP) är positivt överraskad över det stora antalet sökande. Han konstaterar att det är fråga om en helt ny tjänst som har inrättats i kommunerna och att den berör ett brett och intressant område.

Välfärdsdirektören ska bland annat leda serviceområdet för välfärd och vara stadens kontaktperson till Österbottens välfärdsområde. Hittills har serviceområdet letts av rektorn för medborgarinstitutet.

Kristinestad förbereder sig på inflyttning

Näringslivscentralen i Kristinestad får det tilläggsanslag på 60 000 euro som man ansökt om - det beslöt stadsfullmäktige på måndag kväll.

Näringslivscentralen behöver pengarna för att möta den väntade efterfrågan som de planerade stora industrisatsningarna i Sydösterbotten medför. I Kristinestad planeras bl.a. framställning av grön metan och i Kaskö finns planer på en stor kartongfabrik.

De här etableringarna kommer att föra med sig ett behov av inflyttning och etablering av också andra företag. Näringslivscentralen vill med tilläggsanslaget kunna erbjuda en digital guide för den som vill flytta till Kristinestad.

En man med mössa på huvudet står intill ett skidspår.

Hållbarhetstänket vardag i Kristinestad: ”Vi ska ligga i framkant här”

Vann nordiskt hållbarhetspris i tufft sällskap.