Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ny lag har effekt: Helsingforspolisen utreder olämpliga bilder som sexuellt antastande och samlag utan samtycke som våldtäkt

En person med långt hår ligger på en säng och håller i en telefon.
Bildtext Enligt den nya sexualbrottslagen kan bilder som skickas exempelvis till telefonen klassificeras som sexuellt antastande.
Bild: Antti Eintola / Yle

Helsingforspolisen utreder just nu ett fall av sexuellt antastande som handlar om olämpliga bilder och två misstänkta våldtäkter där man tar ställning till avsaknad av samtycke. Flera utredningar pågår också om det nya brottet sexuellt övergrepp.

Vid årsskiftet fick Finland en ny lag om sexualbrott.

Kriminalinspektör Jari Koski vid Helsingforspolisen säger till Svenska Yle att lagändringen redan inverkar på polisens jobb.

– Vi utreder ett fall av sexuellt antastande som handlar om skickande av olämpliga bilder. Tidigare hade vi utrett det här som ärekränkning, säger han.

Under den förra lagen hade det här nödvändigtvis inte bedömts vara en våldtäkt

Sexuellt antastande kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Tidigare krävdes fysisk beröring för att en handling räknas som sexuellt antastande.

– Polisen utreder också våldtäkter där den sexuella självbestämmanderätten har kränkts. Det har funnits brist på samtycke. Under den förra lagen hade det här nödvändigtvis inte bedömts vara en våldtäkt, säger Koski.

Nya brottsrubriceringar

Tidigare krävdes att gärningspersonen använde våld eller hot om våld för att ett samlag ska definieras som en våldtäkt. Alternativt att offret befann sig i hjälplöst tillstånd, det vill säga var medvetslös, sjuk, rädd eller hade en funktionsnedsättning.

Enligt den nya lagen är våldtäkt samlag med en person som inte deltar frivilligt.

En annan ändring i lagen är att man kan göra sig skyldig till sexuellt antastande genom ord, meddelanden och bilder.

Lagändringen innebär också nya brottsrubriceringar. Brottet tvingande till sexuell handling heter nu sexuellt övergrepp och ger ett strängare straff. En annan ny brottsrubricering är sexuellt övergrepp mot barn.

Meddelanden med sexuella undertoner på en telefon.

Nu kan bilder och kommentarer bli straffbara – och sex kräver alltid samtycke

Lagarna ställer stora krav på unga som inleder sitt sexliv.

Flera utredningar om sexuellt övergrepp pågår

Statistik från Polisstyrelsen för 2023, som Svenska Yle tagit del av, visar att det pågår utredningar med de nya brottsrubriceringarna.

Helsingforspolisen utreder två anmälningar om sexuellt övergrepp och två om sexuellt övergrepp mot barn.

Polisen i Västra Nyland har fått in en anmälning om sexuellt övergrepp och två om sexuellt övergrepp mot barn.

Polisen i Östra Nyland utreder ett fall av sexuellt övergrepp och fyra om sexuellt övergrepp mot barn.

Väntar sig mer jobb

Kriminalöverkommissarie Kai Käkelä vid polisen i Västra Nyland väntar sig att lagändringen leder till fler utredningar och mer jobb.

– Ännu syns det däremot inte, säger han.

– Sedan november har det ordnats en nationell obligatorisk utbildning om den nya lagen för poliser. Före slutet av mars ska alla poliser som utreder sexualbrott ha gått den här utbildningen, säger Käkelä.

Kommissarie Paavo Ritari vid polisen i Östra Nyland säger att lagen ännu inte syns i hans jobb.

Han har gått en utbildning om vad den nya lagen innebär.

– Under förhör måste frågorna ändras för att få fram om det funnit samtycke eller inte.

Det här kan bli utmanande eftersom samtycke kan uttryckas på flera olika sätt. Lagen talar om att det saknas samtycke om ”personen inte verbalt, genom sitt beteende eller på något annat sätt har uttryckt att personen deltar frivilligt”.

Kvinna som sitter framför ett fönster och tittar in i kameran.
Bildtext Lina Ahlgren är psykolog vid Seri-stödcentret som hjälper offer för sexuellt våld.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Stödcenter kan behöva mer resurser

De som utsätts för ett sexualbrott behöver inte ha djupa kunskaper om den nya lagen.

– Polisen bedömer det som hänt och vilket brott det kan vara fråga om, säger kriminalöverkommissarie Kai Käkelä vid polisen i Västra Nyland.

Offer för sexualbrott kan kontakta stödcentret Seri som drivs av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Vid stödcentret oroar man sig för hur resurserna räcker till när antalet besök kommer att öka i och med den nya lagen.

– Om det blir en stor ökning behöver vi mer resurser, säger psykolog Lina Ahlgren vid stödcentret.

Antalet klienter har ökat

Ännu ser man inte någon ökning i antalet besök vid stödcentret.

– I det här skedet är det ganska tidigt att säga hur det blir, men vi väntar oss fler besök i och med den nya lagen. Orsaken är att definitionen av en våldtäkt ändras i lagen, säger Ahlgren.

Antalet förstagångsbesök har ökat under de senaste åren.

År 2022 var antalet 581. Över 96 procent av dem är kvinnor.

”Att rättsprocessen räcker länge är ett stort problem”

Fler polisanmälningar om sexualbrott kan leda till mer jobb för polis, åklagare och domstolar, vilket betyder längre rättsprocesser. Redan nu är rättsprocessens längd något som diskuteras vid stödcentret.

– Att rättsprocessen räcker länge är ett stort problem. Ofta funderar de som kommer hit om de ska göra en polisanmälan och om de orkar gå igenom processen eftersom den är så lång. Det räcker inte att man själv anser att man utsatts för sexuellt våld utan att man tänker sig att man får rätt om man går till polisen.

Ahlgren tror att om rättsprocessen förlängs ytterligare är det allt färre som anmäler misstänkta sexualbrott till polisen.

– Men jag är också hoppfull eftersom samtyckeslagen i Sverige ledde till fler fällande domar. Jag önskar att det blir en liknande förändring i Finland. Det kan i sin tur öka viljan att anmäla eftersom man oftare blir trodd i rätten, säger Ahlgren.

Diskussion om artikeln