Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

180 husbilar ska få plats i Nagu – se var staden vill att man campar i framtiden

Pargas stadsstyrelse har tagit ställning till ett invånarinitativ om husbilsparkering i Nagu. Kartan visar fyra områden som nämns i stadens beredning.
Bildtext Kartan visar fyra områden för möjlig husbilsparkering vid Kyrkbacken i Nagu. Plats 1 öppnar i sommar av en privat företagare, plats 2 och 3 utreds som möjliga ställen, medan staden inte prioriterar plats 4 som lyfts fram via ett invånarinitiativ.
Bild: Linus Lång / Yle

Fortfarande saknas en ordentlig campingplats för husbilsturister som kommer till Nagu. Staden lyfter nu fram två områden som man hoppas kunna satsa på.

Under coronaåren exploderade inrikesturismen och då blev det ännu tydligare att Nagu centrum saknar en ordentlig campingplats för besökare som rör sig med husbil och husvagn.

– Just nu är det väldigt utmanande i skärgården överlag att hitta platser för husbilsturister. Nu försöker vi komma åt problemet, säger Benjamin Donner som är turismchef i Pargas stad.

Enligt Donner har husbilarna upptagit många parkeringsplatser och i viss mån blockerat trafiken på Kyrkbacken i Nagu.

– Husbilarna är väldigt välkomna men vi skulle vilja göra det enklare för alla att kunna vistas i Nagu, säger Donner.

Fyra platser för husbilsparkering har diskuterats (se kartan högst upp i artikeln):

  • Plats 1 ligger 600 meter väster om Nagu kyrka och sköts inte av Pargas stad utan av en privat företagare. Området blir klart i sommar (2023) och har rum för 12 husbilar.

  • Plats 2 intill ungdomslokalen Framnäs tillåter (enligt detaljplanen) parkering för husbilar. Staden hoppas kunna utveckla området som skulle rymma 21 husbilar.

  • Plats 3 är en strandtomt som ägs av Pargas kyrkliga samfällighet. Tomten ligger på tio minuters promenadväg från kyrkbacken och kunde rymma 150 husbilar samt tältplatser. Diskussioner pågår.

  • Plats 4 föreslås som parkering för husbilar via ett invånarinitiativ, men staden ser området som ett skyltfönster för Nagu. Staden vill inte binda upp området för husbilsparkering ifall markägaren är beredd att sälja marken. Det här området nära södra hamnen består av muddermassor.

Stadsstyrelsen fattade i måndags beslutet att staden prioriterar två områden för husbilsturister.

Nu närmast vill man satsa på ett mindre område bredvid ungdomslokalen Framnäs, berättar Benjamin Donner.

– Där behövs också avfallshantering, toaletter och dusch. Att låta campingturisterna använda gästhamnens lokaler är inte hållbart eftersom kapaciteten inte räcker till, säger Donner.

Ung man ser in i kamera med blå tröja.
Bildtext Turismchef Benjamin Donner i skärgårdsstaden Pargas.
Bild: Yle / Jesper Alm.

Det andra området som Pargas stad prioriterar ligger öster om Nagus prästgård, på mark som ägs av kyrkan.

– Det handlar om ett fint, stort, igenvuxet strandområde på gångavstånd från Nagu centrum. Det skulle ge möjlighet för ordentlig kommersiell verksamhet och kunde komma alla till nytta, säger Donner.

Tillsvidare har bara preliminära diskussioner förts och området kräver stora investeringar.

– Det är viktigt att vi nu också hör skärgårdsnämnden om hur områdena ska användas, säger Donner.

Skärgårdsnämnden måste ta ställning

Skärgårdsnämnden har ännu inte samlats för att ge sin syn på saken men ärendet som rör parkering för husbilar är akut, konstaterar nämndens vice ordförande Maija Elenius.

Kvinna i en park.
Bildtext Maija Elenius, Nagubo och vice ordförande i skärgårdsnämnden.
Bild: Carmela Johansson/Yle

– Då husbilarna inte erbjuds service och inte kan tömma septiktankarna leder det till riktiga problem, säger Elenius.

Enligt Elenius känns både området vid Framnäs och området öster om prästgården som vettiga platser för husbilar. Hon tror inte heller att några husbilar i Framnässkogen skapar mer buller eller stök.

– Jag har själv varit ”karavanare” och husbils- och husvagnsfolket är vanliga, lugna familjer.

Däremot skulle Maija Elenius själv ännu inte vilja avfärda en husbilsparkering nära södra hamnen (punkt 4 på kartan högst upp).

– Nämnden har inte tagit ställning, men visst finns det plats på området som består av sly och muddermassor. Just nu ligger stadens bråte där och jag anser att en husbilsparkering skulle vara snyggare än det som finns där i dag, säger Elenius.

Det slutliga beslutet om husbilsparkeringarna i Nagu kommer att fattas av Pargas stadsfullmäktige i ett senare skede.

Husbilar och husvagnar på parkering.

Campingföretagare efterlyses till Nagu och Korpo

Efterfrågan på campingplatser har varit exceptionellt stor.

Diskussion om artikeln