Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rapport: Närpesregionen borde ha förutsett och reagerat på utmaningarna med snabb arbetsinvandring tidigare

tomatplantor i ett växthus
Bildtext En ockerhärva inom växthusbranschen i Närpes uppdagades för ett år sedan. Tiotals växthusarbetare misstänks ha utnyttjats. (Arkivbild)
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Flera faktorer bidrog till att växthusarbetare i Närpes kunde utnyttjas. I en rapport ger Migrationsinstitutet förslag på åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppstår igen.

En etisk rekryteringspraxis och tillräckligt med regional service – de är två saker som är viktiga för att bekämpa att arbetskraft utnyttjas. Den slutsatsen drar Migrationsinstitutet i sin rapport om utländsk arbetskraft i växthusbranschen i Närpesregionen.

Det var arbets- och näringsministeriet som beställde en utredning efter att en ockerhärva inom växthusbranschen uppdagades i början av 2022.

Utredningen är baserad på ett femtiotal intervjuer och tillkännagivanden samt material från workshoppar med utomstående deltagare. Elva av personerna som intervjuats är arbetstagare, varav tio vietnameser. Övriga som intervjuats är representanter för arbetsgivare, myndigheter och tredje sektorn.

I rapporten säger Migrationsinstitutets forskare att Närpesregionen har anpassat sig väl till den långsiktiga arbetskraftsbristen genom ökad arbetsinvandring. Däremot har man inte förutsett och reagerat på de utmaningar som den snabba arbetsinvandringen har fört med sig tillräckligt tidigt.

Stadscentra i vinterskrud. Personer går på trottoaren och bilar kör på vägen.
Bildtext Den vietnamesiska befolkningen i Närpes uppgår till omkring 700 personer. (Arkivbild)
Bild: Juho Teir / Yle

Segregering i samhället

I rapporten lyfter forskarna fram flera utmaningar som berör rekryteringen och själva arbetet.

Arbetare har krävts på pengar redan i hemlandet för att få komma till Finland och arbeta. En orsak till det här är att så kallade arbetsförmedlare har fått en stor roll i rekryteringen.

Väl framme har arbetare utsatts för arbetsrelaterad exploatering, vilket kan bero dels på medvetet utnyttjande och dels på bristande kunskap hos arbetsgivaren. Faktorer som påverkar är bland annat att det saknas ett gemensamt språk mellan arbetsgivare och arbetstagare och att intressebevakningen är bristfällig.

Andra utmaningar som lyfts fram i rapporten har att göra med offentliga tjänster, bland annat det överfulla servicesystemet inom småbarnsfostran och bristen på hyresbostäder.

I och med att en stor del av arbetsinvandringen kommer från ett och samma land, Vietnam, har det också uppstått en segregering i samhället. Det här har enligt forskarna möjliggjort exploatering och osunda maktförhållanden.

Hans-Erik Lindqvist ler mot kameran.

Tidigare stadsdirektören: "Ingen har satsat så mycket på integrering som Närpes"

Hans-Erik Lindqvist är stolt över det som gjorts hittills.

Uppföljning om tre år

För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden ger forskarna åtta utvecklingsförslag. Förslagen gäller åtgärder på såväl nationell som regional nivå.

Bland annat föreslår de att man utreder behovet av ett kompetenscenter för att förhindra att arbetskraft utnyttjas. De vill också se att information om såväl arbetslivets rättigheter som offentliga tjänster ska göras mer tillgänglig.

Forskarna efterlyser även mer ansvarsfull rekrytering, särskilt inom riskbranscher.

Utvecklingsarbetet ska genomföras som ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, utvecklingsbolag samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I rapporten föreslås att en uppföljande utredning görs om tre år för att se hur åtgärderna har genomförts.

Rapporten i sin helhet går att läsa på finska på arbets- och näringsministeriets webbplats. En sammanfattad version på svenska hittar du här.