Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Nu börjar boksluten rulla in – placeringsexperter tror på goda nyheter

Bildcollage med Andreas Bergman,  Kim Lindström, Jerker Salokivi.
Bildtext Andreas Bergman, Kim Lindström och Jerker Salokivi.
Bild: Aktia, Evli, Yle/Henrik Leppälä

Under de kommande veckorna kommer många bolag att presentera sina bokslut för 2022. Trots kriget i Ukraina hoppas experterna på positiva nyheter.

Svenska Yle frågade tre placeringsexperter vad de väntar sig av den kommande resultatperioden. Lite överraskande verkar det som om inflationen och de höga energipriserna bara har skadat vissa typer av bolag.

Kim Lindström är styrelseordförande i placeringsbolaget Cardia Invest och har en lång erfarenhet av placeringsbranschen. Han väntar sig att resultaten kommer att vara överraskande goda trots att bruttonationalprodukten i Finland väntas sjunka i år.

börsexperten Kim Lindström i Nordeas bankmuseum
Bildtext Kim Lindström.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

– Till exempel räknar man med att verkstäderna har klarat sig ganska bra tack vare sina sina långa orderböcker. Det innebär i praktiken att företagen i ganska stor utsträckning har lyckats överföra ökade produktionskostnader till sina priser.

Han säger att den allmänna uppfattningen är att den recession som vi får inom ekonomin kanske blir relativt kortvarig.

– Börsen verkar ha vänt. I själva verket var kurserna på sin lägsta nivå i slutet av september. Efter det har de stigit relativt klart. Eftersom börsen tenderar att prissätta den situation där placerarna anser att vi är om cirka ett år tyder det också på att placerarna verkligen tror att recessionen kan bli relativt kortvarig.

Samtidigt är det redan uppenbart att alla bolag inte klarar av att segla genom recessionen utan problem. Det finns redan exempel på bolag som har fått se sin försäljning krympa betydligt.

– Ett exempel när näthandeln Verkkokauppa.com där resultatet har försämrats ganska ordentligt. Det visar att konsumenterna inte har samma konsumtionsmöjligheter som tidigare i ett läge med sjunkande reallöner, stigande priser och stigande räntor.

Intressant resultatperiod

Andreas Bergman är chef för Aktias portföljförvaltning. Han påpekar att inte alla konsumentbolag har drabbats av liknande problem som Verkkokauppa.com som främst säljer elektronik.

– Kesko har fortsatt gått ganska bra. Frågan är var man börjar se att konsumenternas beteende ändras. Det kan hända att det ännu är ganska tidigt för det, men det är en sak som vi på Aktia följer med.

Också Andreas Bergman tycker att vi nu står inför en intressant resultatperiod.

– Det har hänt mycket. Vi kommer från 2022 då räntorna steg kraftigt. Vi har ett stort inflationstryck och den miljö bolagen agerar i har ändrat ganska hastigt. Det finns fortfarande ett kostnadstryck och flaskhalsar i produktionskedjorna har orsakat problem.

En man i kostym tittar rakt in i kameran med korslagda armar.
Bildtext Andreas Bergman.
Bild: Aktia

När det gäller finska bolag säger Andreas Bergman att utdelningen säkert kommer att väcka intresse.

– Vi förväntar oss att stora bolag som Nordea och Sampo som man är van att betalar goda dividender fortsätter att göra det. Sedan följer många intresserat med vad Fortum beslutar om sin utdelning.

När det gäller Fortum är analytikerna är delade i två läger.

– Det finns de som väntar sig att utdelningen blir noll euro medan andra väntar sig motsvarande utdelning som tidigare. Läget är också osäkert när det gäller en del bolag som säljer direkt till konsumenter, säger Andreas Bergman.

Bolagen vågar tala om framtiden

Jerker Salokivi som leder Evlis aktieanalysavdelning påpekar att den osäkerhet som nu råder på marknaden har dämpat aktiekurserna.

– Under slutet av fjolåret var bolagen ganska försiktiga i sina kommentarer om framtiden. Nu får vi bolagens siffror för hela förra året och utsikter för det pågående året. Då kan vi få en bättre bild av tillväxt och lönsamhet i de olika bolagen. Intressant är hur utförligt bolagen i det här skedet av året vågar kommentera sina tillväxtutsikter för i år.

Det centrala är förstås då om bolagen ser ljust eller mörkt på sin egen framtid, men också mera utförlig information kunde i sig minska osäkerheten bland placerare.

En man i kostym ser in i kameran.
Bildtext Jerker Salokivi.
Bild: Evli

– Sådan osäkerhet kan också avspegla sig på aktiemarknaden. Då mycket är osäkert kanske bolagen inte heller investerar och då ser vi kanske inte så snabb tillväxt. Det påverkar aktiekurserna. Ovissheten har bidragit till att aktiemarknaden har varit lite svag.

Jerker Salokivi hoppas på fler bolag som indikerar att nästa år blir bättre.

– Det kunde synas i aktiekurserna. Det är klart att det också kan komma negativa överraskningar, men om osäkerheten minskar borde det ha en positiv inverkan på aktiemarknaden.