Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sälja eller renovera Villa Biaudet? Författare i Östnyland drar åt olika håll

Villa Biaudet i vinterskrud.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

I vår ska Finlands svenska författareförening avgöra vad som händer med huset. Yle Östnyland har talat med Ulla-Lena Lundberg och Sabine Forsblom om författarhusets framtid. Deras åsikter går isär.

Sedan början av 1970-talet har finlandssvenska författare bott och verkat i Villa Biaudet i Lovisa. Efter det att författaren Bosse Hellsten i somras flyttade ut ur huset har en omfattande konditionsgranskning utförts.

Sabine Forsblom sitter med i föreningens ekonomiutskott som bereder frågan om författarhusets framtid. Hennes åsikt är klar.

– Det är medlemskåren som ska fatta beslutet, men själv anser jag att föreningen kunde avyttra Villa Biaudet, säger hon.

Som främsta orsak ser hon husets dåliga skick. Avkastningen från makarna Léon Biaudets och Ulla Bjernes fond räcker inte till för att iståndsätta Villa Biaudet.

Villa Biaudet i vinterskrud.
Bildtext Bland annat Bengt Ahlfors, Claes Andersson, Johan Bargum, Joakim Groth, Marianne Backlén och Kjell Lindblad har bott i författarhuset genom åren.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

– Med ekonomiutskottet har vi besökt huset och låtit utföra en konditionsgranskning. På basis av det som framgår i den tycker jag det bästa vore att sälja, säger Sabine Forsblom.

De cirka 200 medlemmarna i författareföreningen får ta del av konditionsgranskningen på ett möte den 8 februari. Beslut fattas sedan på årsmötet i april.

Enligt uppgifter lär det i rapporten påtalas behov av omfattande reparationer av huset byggt förra sekelskiftet: allt från luktproblem, bristfällig dränering till ett tak som borde förnyas.

Ulla-Lena Lundberg är av en annan åsikt och ser i stället att Villa Biaudet också i framtiden borde vara ett författarhus. Den kampen är värd att ta, enligt henne.

– Jag hoppas att man kan besluta att renovera villan och fortsätta ha den som en författarbostad inom föreningen. Vi är inte bortskämda med stipendieboenden för yngre författare, säger hon.

Ulla-Lena Lundberg
Bildtext Ulla-Lena Lundberg hoppas på en fortsatt författarnärvaro i Villa Biaudet.
Bild: Mikael Kokkola / Yle
Sabine Forsblom
Bildtext Sabine Forsblom ser ingen inga ekonomiska möjligheter för författareföreningen att fortsätta med Villa Biaudet.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Ulla-Lena Lundberg ser det också som en regional fråga.

– Jag som är bosatt i Diktarhemmet i Borgå tycker förstås det är en regional östnyländsk fråga. Villa Biaudet har en stor betydelse för Lovisas image som kulturstad, staden är väldigt framåt på kulturlivets front, säger hon.

Förvåning i Lovisa

I kulturkretsar i Lovisa är de flesta eniga om att författarhuset borde finnas i staden också i framtiden. De har nu fått draghjälp av stadsdirektör Jan D Oker-Blom. I ett brev till författareföreningens styrelse skriver han att staden inte understöder en försäljning av Villa Biaudet:

”Det vore hedersamt, rätt och fint att hedra testamentet, som i tiderna har gjorts till förmån för den finlandssvenska litteraturen, genom att hålla huset i gott skick och det bruk som gåvogivarna har önskat”, skriver Oker-Blom.

Snöig trädgård.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Ulla-Lena Lundberg var själv med då författareföreningen tog emot donationen i början av 1970-talet. Då var tongångarna varma. Hur det nu kommer att gå vet hon inte.

– Jag förstår att den springande punkten här är den konditionsgranskning som har gjorts. Då man tittar en första gång på den så är den som ett slag för örat och man tänker att hjälp det här är en rivningskåk. Synar man sedan rapporten närmare så kan man ha rätt avvikande åsikter, säger hon.

Sabine Forsblom har förståelse för att frågan väcker starka känslor i Östnyland.

– Jag är själv en person som fäster mig väldigt mycket vid gamla hus. Det finns en själ i väggarna i dem, men det är min plikt att se till föreningens ekonomi och fastigheter. Enligt testamentet ska huset avyttras om den avkastning fonden ger inte räcker till för att upprätthålla huset.

Om det blir en försäljning, vad borde författareföreningen då göra med pengarna som rasslar in på kontot?

– De kan ge möjlighet till att dela ut lite större stipendier och på det sättet skulle Biaudets fondmedel komma fler medlemmar till nytta, säger hon.

Sälja eller renovera Villa Biaudet? Författare i Östnyland drar åt olika håll

5:48