Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var sjunde socialarbetare inom barnskyddet har för många klienter – läget värst i Österbotten

Två barn sitter och leker med en vuxen vid ett bord.
Bildtext Institutet för hälsa och välfärd slår larm om personalbrist inom barnskyddet, vilket leder till för många klienter per socialarbetare.
Bild: Cavan Images / Alamy/All Over Press

En socialarbetare får enligt lag ha max 35 klienter, men på många håll inom barnskyddet överskrids den siffran. I Österbotten har 54 procent av socialarbetarna fler än 35 klienter.

14 procent eller var sjunde socialarbetare inom barnskyddet har för många klienter, visar en pinfärsk rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) för första gången sammanställt.

Institutet undersökte läget vid barnskyddet i november i fjol och i en stor del av kommunerna och städerna följde man lagen. I medeltal hade socialarbetare inom barnskyddet 28 barn per anställd under november månad.

15 välfärdsområden bröt ändå mot lagen i fråga om hur många klienter en socialarbetare får ha.

Klientantalet överskred det lagliga antalet relativt sett oftast i Österbotten. 54 procent av socialarbetarna i Österbotten har fler än det tillåtna antalet klienter, 35.

I speciellt de små kommunerna och städerna i Finland förklaras det här med personalförändringar och att lediga tjänster inte fylls.

Graf över välfärdsområden med för många klienter per socialarbetare.

Nästa år får socialarbetare ha max 30 klienter

Efter Österbotten kommer Päijänne-Tavastland med flest klienter per socialarbetare. I 46 procent av fallen överskred antalet klienter det lagstadgade. Därefter kommer Satakunta där 34 procent av socialarbetarna har för många klienter.

Också inom området Vanda-Kervo hade många socialarbetare för många klienter.

Institutet för hälsa och välfärd konstaterar att situationen skulle vara betydligt bättre om alla öppna tjänster inom barnskyddet var fyllda. Exempelvis i Päijänne-Tavastland utgjorde de öppna tjänsterna 20 procent av alla tjänster.

I hela landet är siffran 12 procent, vilket motsvarar 170 årsverken.

Om läget inte bättras kan ännu fler välfärdsområden bryta mot reglerna nästa år. Från och med början av år 2024 får nämligen en socialarbetare enligt lag ha högst 30 klienter.

Södra Karelen hade minst klienter per socialarbetare i medeltal, enligt rapporten. Socialarbetarna ansvarade i medeltal för 13 barn per person.