Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nytt välfärdsområde ger upphov till frågor: ”Kronobyborna är ganska kritiska nu”

Kvinna sitter vid skrivbord.
Bildtext Minna Korkiakoski-Västi, direktör för Mellersta Österbottens välfärdsområde.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Det är en utmanande situation och frågorna är många. Det säger personal både vid Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite och vårdpersonal i Kronoby som numera hör till Österbottens välfärdsområde.

- Förändringar är aldrig enkla, det har varit ganska tufft och stressigt för personalen. För invånarna tror jag det långt är som tidigare. Men för personalen har det varit stökigt och stressigt, säger Carina Kainberg som är avdelningsskötare på Kronoby läkarmottagningar.

Samarbetsviljan i områdena verkar vara god, till exempel har Soite tillfälligt öppnat sina patientsystem så personal i Österbotten kan se bakgrundsuppgifter om patienterna.

Men en förändring innebär ovana situationer och Kronobyborna verkar för tillfället gärna ifrågasätta vårdbeslut som görs.

- De är ganska kritiska just nu, säger direktör Minna Korkiakoski-Västi i Karleby.

Ett exempel som har väckt frågor är att en jourpatient som efter jourbesöket behövde vård på avdelning skickades från Karleby till sjukhuset i Jakobstad.

- Men det berodde mest på att vi hade fullt på avdelningarna, och då har man också förr gjort så att man skickar patienten till det sjukhus där det finns utrymme, säger Korkiakoski-Västi.

Har inte alla svar men servicen finns kvar

Korkiakoski-Västi får kanske ändå mest frågor från den egna personalen. De undrar vilka regler som gäller och hur man ska tänka. I en del fall har polikliniker sagt nej till att vårda Kronobybor.

Om det har varit rätt eller fel beslut kan diskuteras. Enligt både Korkiakoski-Västi och Kainberg kommer det att ta tid innan man har alla svar och kan avgöra vad som hör till vilket område.

- Vi har inte alla svar, men det är vår uppgift ta reda på svaren, säger Kainberg.

Hon betonar ändå att servicen i både Terjärv, Nedervetil och Kronoby fortsätter som tidigare. Att mer än 100 personer har bytt hälsocentral var väntat, enligt Kainberg.

Kvinna i vårdcentral.
Bildtext Carina Kainberg är avdelningsskötare på Kronoby läkarmottagningar.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Ledsen över felaktigheter på sociala medier

Samtidigt önskar hon att invånarna har tålamod och inte gör förhastade beslut.

- Att man inte byter hälsostation före man vet att servicen fungerar. Det är inte bråttom någonstans, vänta gärna och se hur vi får servicen att börja fungera. Och sedan om man inte via klagomål lyckas förändra så kan man byta hälsostation.

Kainberg säger att hon är ledsen över felaktigheter som skrivs och förs vidare på till exempel sociala medier.

- Jag hoppas att de som inte vet vad det betyder att vi har gått över till Österbotten, att de kontaktar personalen och kommer in och diskuterar.

Missförstånden handlar oftast om att Kronobyborna inte får specialvård i Karleby.

- Det är felaktig information.

Största utmaningen är att vårdare inte får alla uppgifter om patienter

Den största utmaningen för personalen är fortfarande datasystem som inte pratar med varandra.

- Vi ser inte alla bakgrundsuppgifter, vi har inte tillgång till blanketter och det har varit en hel del strul. Säkert finns det många saker vi ännu måste ordna upp, säger Kainberg.

Strulet är enligt både Kainerg och Korkiakoski-Västi en stor risk för patientsäkerheten.

Under en övergångsperiod har Soite öppnat sina system så Österbotten kan se en del uppgifter. Det gäller max för ett halvt år, för sedan kommer patientskyddet emot, välfärdsområdena har helt enkelt inte möjlighet att lagligt dela patientuppgifter med varandra.

Trots att man på riksnivå redan i åratal har pratat om att systemen borde kommunicera med varandra är det i längden bara uppgifter i Kanta-systemet som kommer att synas. I en ambulans från Kronoby kan vårdarna till exempel inte se vad någon vid en hälsocentral i Kronoby skrivit om patienten.

Inte ens om områdena hade samma patientdatasystem skulle det bli bättre.

- Det är ett juridiskt problem.

Varje välfärdsområde har skyldighet att upprätthålla och skydda patientregister och då kan de inte i längden öppna upp registren, förklarar Korkiakoski-Västi.

- Det skulle förutsätta lagändringar, och vi är ledsna över att situationen är så här men varken i Soite eller Österbotten kan vi något åt det.

Enligt Korkiakoski-Västi är det bra att Kanta-systemet finns, men hon hoppas att mängden information där ökar.

- Vi behöver ett nationellt system i Finland, hoppas Kanta utvecklas och förbättras.

Kruunupyyn keskustaa.
Bildtext Kronoby har hamnat mitt i.
Bild: Petra Haavisto / Yle

Hundra är varken få eller många

Att mer än hundra Kronobybor har bytt hälsocentral till Karleby är inte något som påverkar verksamheten desto mer, varken i Kronoby eller Karleby.

- Jag skulle säga att det är en siffra vi förväntat oss, varken mer eller mindre, säger Carina Kainberg.

Korkiakoski-Västi säger att de som har bytt hälsocentral syns hos Soite först då de haft ärende till någon hälsocentral i Mellersta Österbotten.

- Siffran är mindre än man kanske tänkte sig, just nu är det ändå en rätt liten mängd, säger Korkiakoski-Västi.

Någon ekonomisk nytta av fler klienter har Soite inte, enligt Korkiakoski-Västi.

- Vi skickar räkning till andra områden enligt förverkligade vårdkostnader. Så Soite kan inte göra business av det här.

Däremot kan sjukhuset gällande specialvården dra nytta av att patienter kommer också från andra välfärdsområden.

- Vi har en speciell situation såtillvida att 25 procent av klienterna inom specialsjukvården kommer från andra områden. Det är viktigt för att centralsjukhuset till exempel ska få behålla statusen som joursjukhus.