Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi ber Saara Ilvessalo om ursäkt för hanteringen av sexuella trakasserier: ”Allt blir inte rätt varje gång”

Uppdaterad 25.01.2023 11:36.
En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bild: Arash Matin

Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt och Heidi Backman, direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi, ber Saara Ilvessalo om offentlig ursäkt på ÅA:s webbplats.

I juni 2022 skrev universitetsläraren Saara Ilvessalo på sociala medier att hon utsatts för sexuella trakasserier av en kollega i högre position vid Åbo Akademi. Läs mer om fallet här.

Åbo Akademi ber alltså nu om ursäkt för hanteringen av fallet. I det offentliga uttalandet skriver man att Åbo Akademi under hösten har fört samtal med parterna i fallet, särskilt med Saara Ilvessalo.

Man skriver att höstens diskussioner har lett till insikten att processen inte har gått till som man skulle önska, och att man främst tagit fasta på den lagstadgade aspekten. Åbo Akademi vill som arbetsgivare bli bättre på att skapa en trygg arbets- och studiemiljö.

”Vi vill be Saara Ilvessalo om ursäkt för att bristerna i vårt handlande orsakat henne lidande. Vi har inte varit tillräckligt lyhörda och empatiska i vårt bemötande”, konstaterar Lindfelt och Backman.

Enligt uttalandet har man nu arbetat med att utveckla sina processer och utbildat personalen att bättre hantera frågor som rör diskriminering, trakasserier och mobbning. Man skriver också att Åbo Akademi tar avstånd från alla former av osakligt bemötande och sexuella trakasserier och att man målmedvetet arbetar med dessa frågor. Trots att man aktivt arbetar med dessa frågor, så blir det inte rätt varje gång, står det i uttalandet.

Saara Ilvessalo
Bildtext Saara Ilvessalo.
Bild: Arash Matin / Yle

Saara Ilvessalo: ”En känsla av rättvisa och upprättelse”

När Yle Åboland ringer upp Saara Ilvessalo säger hon att processen har varit belastande, och att hon tänkt mycket på saken. Nu känns det ändå som att det finns en möjlighet för henne att gå vidare, säger Ilvessalo.

– Den här ursäkten gör att det känns att jag inte behöver kämpa för att ta saken vidare, och att jag istället kan fokusera mina mentala resurser någon annanstans. Det här ger mig en känsla av rättvisa och upprättelse. Man kan ju inte utvecklas om man inte medger att man har gjort något fel, så därför tycker jag åtminstone att det nu finns en möjlighet att det skulle bli annorlunda i framtiden. Hopp får man åtminstone.

Även om Ilvessalo uppskattar att Åbo Akademi ber om ursäkt, så riktar hon fortfarande kritik mot Åbo Akademis bristande hantering.

– Det fanns brister ändå från början i den här processen. Till exempel var det oklart hur man skulle agera som offer. Sen när man har kontaktat personer så har man antingen fått höra direkt eller märkt att personen i fråga inte vet vad sexuella trakasserier är och hur de ska hanteras.

Hon är också kritisk till bristen på sanktioner för kollegan som trakasserade henne.

– Processen har inte lett till några som helst konsekvenser för förövaren, och offret har inte fått stöd. Jag har inte haft någon slags stödresurs eller stödperson under hela den här processen.

Mikael Lindfelt: ”Vi tar vara på det vi har lärt oss”

Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt berättar att ursäkten är ett resultat av samtal man har fört med Saara Ilvessalo under hösten. Han säger också att ÅA kommer ta vara på det man lärt sig i samband med hanteringen av fallet.

Hur tycker ni själva att processen gick i det här fallet?

– Jag vet inte om det spelar så stor roll vad jag tycker. Det viktigaste är att vi som organisation kan hantera den här typen av fall så bra som möjligt och kan se till att rättssäkerheten och arbetsplatsens psykologiska trygghet är garanterad.

Vilka åtgärder kommer man att vidta gällande förövaren i den här situationen?

– Vår bedömning av själva händelsen har inte förändrats, den står fast fortfarande

Det kommer alltså inte att ske några förändringar på arbetsplatsen, förstår jag rätt?

– Givetvis ligger arbetsmiljön och åtgärder som gäller den på vårt ansvar. Vi arbetar på saken, och bland annat utbildar och samtalar, så att vi kan garantera att vi kan skapa en trygg arbetsplats för alla.

Mikael Lindfelt
Bildtext Mikael Lindfelt.
Bild: Arash Matin / Yle

Skarp kritik mot Åbo Akademi i samband med hanteringen

Akademins hantering av fallet kritiserades också till exempel av Åbo Akademis forskarförening.

Forskarföreningens vice förtroendeman Camilla Kronqvist betonade att det inte är lätt för den forskande och undervisande personalen att dra en tydlig gräns mellan arbete och fritid.

Artikeln uppdaterades klockan 11:03 med Saara Ilvessalos kommentarer.

Artikeln uppdaterades klockan 11:36 med Mikael Lindfelt kommentarer.