Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Besvärsrundan är över: Sjundeå hoppas på nya välbärgade invånare i Pickala–Marsudden

Vy över stället där det planeras badplats och brygga på Pickala-Marsudden.
Bildtext På området planeras också en allmän badstrand.
Bild: Marica Hildén / Yle

Nu kan Sjundeå tuta och köra med planen för området Pickala–Marsudden som har delat politikerna. HFD behandlar inte besvären.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avslagit samtliga ansökningar om prövningstillstånd som gäller delgeneralplanen för Pickala-Marsudden i Sjundeå.

Kommunfullmäktige i Sjundeå godkände efter mycket debatt och diskussion delgeneralplanen för Pickala-Marsudden 2020.

Karta över en del av det område på Pickala-Marsudden som ska planeras.
Bildtext Området Pickala-Marsudden sträcker från stamväg 51 söderut mot havet. På västra sidan gränsar det till Pickala å. Öster om området syns grå byggnader som är Prysmians kabelfabrik.
Bild: Sjundeå kommun

Kommunen har tänkt att omkring 150 personer inom de närmaste åren kunde flytta till Pickala-Marsudden.

På sikt kunde mellan 600 och 900 nya invånare bo i området.

Sjundeå vill skapa ett havsnära boende med både småhus och flervåningshus.

Delgeneralplanen omfattar ett område som är cirka 430 hektar stort.

Var kan Sjundeå växa?

Planen delade åsikterna, också bland politikerna i Sjundeå.

En del betonade förhoppningen om nya välbärgade skattebetalare och intäkter från markförsäljning och markanvändning.

Kommunen hade redan 2020 räknat med 1,2 miljoner i intäkter för Pickala–Marsudden, men den förhoppningen förvekligades inte då planen på grund av besvär ännu inte hade trätt i kraft.

Andra var å sin sida oroade över trycket på naturen och ansåg att kommunen motarbetar sina egna klimat- och hållbarhetsmål då man i praktiken inte kan bo på det nya området utan egen bil.

Människor står på en tågperrong, tågbana till höger, höstlöv på marken.
Bildtext Sjundeå har gått med i Helsingforsregionens trafik HRT för att trygga tåg- och annan kollektivtrafik. Arkivbild från stationen i Sjundeå.
Bild: Yle/ Veronica Montén

Kommunen har gått med i HRT, Helsingforsregionens trafik, och själv också betonat hur viktigt det är att det bor tillräckligt många invånare nära järnvägen så att tågturerna inte dras in.

Motsättningarna ledde till flera besvär. När kommunen sommaren 2020 godkände den storskaliga delgeneralplanen, besvärade sig den statliga närings-, trafik- och miljöcentralen, ett par organisationer och flera privatpersoner mot planen.

Besvären handlade bland annat om hur fågellivet och naturen påverkas av den planerade bebyggelsen. De lyfte också fram oron över att all trafik leds in genom Pickala by och Marsudden och över en ny bro som ska byggas över Pickala å till Störsvik.

Ett argument som lyftes fram i flera av besvären var också att den nya delgeneralplanen strider mot landskapsplanen, där det bland annat står att bebyggelse ska koncentreras till Sjundeå centrum.

Helsingfors förvaltningsdomstol avslog besvären mot delgeneralplanen i somras. Och nu har HFD beslutat att de inte alls tar besvären till behandling. Det innebär att kommunen kan börja förverkliga planen.