Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finnlines har stora förhoppningar på de nya fartygen som inleder trafik senare i år: ”Rekryteringen av ny personal har gått bra”

Finnlines nya fartyg sjösätts vid varvet i Weihai i Kina.
Bildtext Finncanopus sjösattes under fjolåret vid varvet i Kina och förväntas i trafik mellan Nådendal och Kapellskär i november.
Bild: Finnlines.

Rederiet Finnlines lägger som bekant in två nya fartyg på rutten mellan Nådendal och Kapellskär i september och november. Fartygen dubblar passagerakapaciteten jämfört med situationen idag.

– Finnlines är ett fraktbolag och frakten har ökat med nästan 40 procent de senaste tio åren på rutten mellan Finland och Sverige så det är helt naturligt att vi satsar på frakten med större fartyg, säger verkställande direktör Tom Pippingsköld vid Finnlines. På samma gång så kan vi öka passagerarkapaciteten och vårt koncept med nyttopassagerare passar in i den här strategin.

Äldre mansperson i Nordsjö hamn i blåsten.
Bildtext Verkställande direktör Tom Pippingsköld är nöjd med hur rekryteringen av ny personal har inletts.
Bild: Jesper Alm / Yle

Enligt Pippingsköld härstammar så mycket som 90 procent av bolagets omsättning från frakten, så det skulle vara omöjligt att bortse från den.

– Men vi har lagt om vår strategi på vissa rutter för att bättre betjäna våra passagerare och en av de rutterna är mellan Nådendal, Långnäs och Kapellskär, säger Pippingsköld. Vi vill erbjuda ett fullgott alternativ för bilburna passagerare att resa till Åland och Sverige.

Rekryteringen av 200 anställda har inletts på bred front

Sjömansunionen och Finnlines har förhandlat och det står nu klart att de två nya fartyg som läggs in seglar under finsk flagg. Över 200 personer ska anställas och det finns ett behov av många olika sorters personalgrupper.

Visionsbild på hur en hytt ombord Finnlines nya fartyg kan tänkas se ut.
Bildtext Så här anser inredningsarkitekterna att hytterna kan se ut på de nya fartygen. Tidigast i september kan passagerarna gå ombord och se hur sanningsenliga visionsbilderna blev.
Bild: Finnlines.

– Rekryteringen har inletts och det har gått bra eftersom det känns att vi är ett respekterat bolag i branschen, säger Pippingsköld. Vi ser förstås också över vår egen personalstruktur på fartyg som kör mellan Finland och Sverige samt Finland och Estland men vi behöver nog rekrytera ny personal också.

Visionsbild på hur Finnlines nya fartyg ser ut på insidan.
Bildtext De nya fartygen har byggts för att erbjuda nyttopassagerarna som ofta åker mellan Nådendal och Kapellskär mer utbud och finare utrymmen.
Bild: Finnlines.

Enligt Pippingsköld är Finnlines ett bolag som går att lita på och som erbjuder många olika utmaningar ombord på de nya fartygen. Att konkurrenterna också meddelat att de gör omorganiseringar kan vara till fördel.

– Möjligen har det en inverkan och vi behöver all slags personal, säger Pippingsköld. Rekryteringen har förlöpt bra hittills och jag hoppas att den fortsätter så att vi hittar all den personal vi har behov av.

Erbjuder bilburna passagerare ett tredje alternativ

Finnlines avgångar riktar sig till de bilburna passagerarna som förväntas öka. Rederiets egna utredningar visar dessutom att många bilburna gärna åker till Åland sommartid och därför väljer man nu att satsa på dem.

– Jag väntar naturligtvis på de nya fartygen men ännu i sommar kör vi med våra gamla fartyg, säger Marco Palmu som är direktör för Finnlines passagerartrafik. Eftersom fraktkapaciteten på alla våra fartyg är stor så kan vi exempelvis nästan alltid erbjuda husbilsägare och andra bilburna en plats.

Äldre rund man i kostym.
Bildtext Marco Palmu hoppas att exempelvis bilburna och husbilsägare hittar till de nya fartygen som alltid har rum för bilar.
Bild: Jesper Alm / Yle

Palmu hoppas att många ska ta chansen och samtidigt bekanta sig med de nya fartygen då de väl är i trafik.

– Jag tror och hoppas att de satsningar vi nu gör kommer att leda till en ökning på passagerarsidan trots att det är frakten som fortsättningsvis är vår kärnuppgift, säger Palmu. Men vi kan erbjuda ett tredje alternativ för den som vanligtvis åker från Åbo västerut.

Palmu påminner också om att då de nya fartygen inleder trafik så ska det bli möjligt att åka mellan Nådendal och Kapellskär också utan bil.

– Det går att ta bussen från Åbo till hamnen i Nådendal och gå ombord, säger Palmu. Vi vill satsa på alla kundsegment i samband med nya fartygen.

Artikeln uppdaterad 26.1.2023 klockan 09.25 med preciseringar om vilka kundsegment som Finnlines väljer att satsa på i samband med de nya fartygen.

Diskussion om artikeln