Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utredning ska öka utbudet av grundläggande konstundervisning på svenska i Åbo – i nuläget är möjligheterna begränsade

En kvinna ritar en skylt med texten "Välkommen med på ordkonst".
Bildtext Arkivbild. För tillfället kan man gå grundläggande konstundervisning i ordkonst eller teater på svenska i Åbo.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Utbudet på grundläggande konstundervisning på svenska i Åbo är väldigt litet, men med hjälp av en kartläggning hoppas Åbo stad kunna erbjuda mer konstundervisning på svenska i framtiden.

För tillfället är det endast två organisationer som erbjuder grundläggande konstundervisning på svenska i staden, men det ska det bli ändring på. Åbo stad har fått 28 000 euro från Svenska Kulturfondens strategiska satsning SKAPA, för att göra en utredning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i staden.

Johan Ekman är anlitad av Åbo stad för att göra den här utredningen. Han tycker att Åbo har många möjligheter när det gäller grundläggande konstundervisning på svenska.

– Jag försöker nu kartlägga vad läget är och hur vi kan möjliggöra att det finns ett större utbud av grundläggande konstundervisning på svenska. Åbo är en stad med en stark kulturprofil, så jag tror att det finns bra förutsättningar att utveckla den här verksamheten, säger Ekman.

”Jag tror att det finns en efterfrågan”

I själva utredningen görs bland annat djupintervjuer med aktörer som arbetar inom konst- och kulturfältet. Tanken är att få en inblick i vilken sorts konstundervisning som ordnas i regionen och vilka eventuella hinder som finns.

Dessutom planerar Ekman att skicka ut en enkät till föräldrar för att förstå vilka behov familjerna har. Enkäten skickas ut till föräldrarna via daghemmen och skolorna under våren.

– Jag tror att det finns en efterfrågan för det här. Jag hoppas att många svarar på den här enkäten för då vet vi bättre vilka önskemål som finns och då har vi också bättre möjligheter att förverkliga de här önskemålen, säger Ekman.

En man med glasögon och mörkt hår i ett bibliotek.
Bildtext Johan Ekman har nyligen flyttat tillbaka till sin gamla hemstad Åbo. Han tror att Åbo har fina möjligheter att utveckla utbudet av grundläggande konstundervisning på svenska.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Man kanske inte har de rätta kontakterna för att nå ut till svenskspråkiga”

En tidigare utredning som Svenska Kulturfonden gjort visar att det finns utmaningar med den grundläggande konstundervisningen på svenska i Åbo. För tillfället erbjuder endast Åbolands teaterskola och Sydkustens ordkonstskola grundläggande konstundervisning på svenska i staden.

Anna Edgren, kulturkoordinator vid Åbo stad, säger att staden arbetar för att få ett större utbud av grundläggande konstundervisning på svenska. När det gäller orsakerna till att utbudet på svenskspråkig konstundervisning är så litet misstänker Edgren att det kan bero på en osäkerhet eller okunskap om det svenska kulturfältet i Åbo.

– Det är som i många andra sammanhang, det erbjuds inget på svenska för att man kanske inte känner till någon ledare som kan leda verksamheten på svenska eller så har man kanske inte de rätta kontakterna för att nå ut till målgruppen och så faller det på att det inte kom deltagare. Det finns många konkreta saker som kunde göras bättre, så att det skulle fungera på svenska också, säger Edgren.

En glad mörkhårig kvinna som står i ett bibliotek.
Bildtext Anna Edgren upplever att det finns ett intresse för svenskspråkig verksamhet hos Åbo stads anställda.
Bild: Carmela Johansson / Yle

I augusti presenteras konkreta förslag

Resultaten av utredningen presenteras i augusti i år. Då hoppas Ekman presentera rekommendationer på hur den grundläggande konstundervisningen kunde förbättras.

– Det ska vara konkreta förslag som går att förverkliga och som aktörerna har intresse för att ordna, säger Ekman.

Utredningen av den grundläggande konstundervisningen hör till Åbo stads fritidssektor och biblioteket. Även om Edgren normalt inte sköter ärenden kring den grundläggande konstundervisningen i staden, fungerar hon ändå som stadens kontaktperson i projektet.

Anna Edgren, du fungerar ofta som kontaktperson när det gäller den svenskspråkiga verksamheten i Åbo. Hur stort är intresset för att ordna svenskspråkig verksamhet inom staden?

– Det finns ett intresse för svenskspråkig verksamhet i staden. Alltför ofta talar vi bara om de negativa erfarenheterna och visst finns de. Men när man vill samarbeta kring ett svenskspråkigt evenemang eller service finns det ofta ett intresse och iver att vara med. Ibland finns det en osäkerhet att man inte har de svenska kontakterna och kanalerna, men då kan jag komma in och hjälpa till, säger Edgren.

– Det är en styrka att ha personer som engagerar sig och hjälper till, men samtidigt får inte den svenskspråkiga verksamheten stå och falla på en enskild person. Verksamheten måste vara tydligt förankrad i stadens verksamhet, säger Ekman.

Då utredningen är klar söks ny finansiering för att förverkliga de förslag och rekommendationer som kommit fram. I fall finansiering beviljas kan arbetet planeras under våren 2024 och nya grupper startas till hösten 2024.

Diskussion om artikeln