Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Politikerna snabba att dra i bromsen för snabbtågen: ”Ingen kan mera påstå att de är klimatvänliga”

Uppdaterad 25.01.2023 17:22.
Ett R-tåg från helsingfors till Tammerfors.
Bildtext Snabbtågsprojekten verkar köra fast: de är dyra både ekonomiskt och för klimatet.
Bild: Jani Aarnio / Yle

Tisdagens rapport från Kommunikationsministeriet och Finansministeriet var en våt trasa i ansiktet på de politiker som propagerat för nya banbyggen för snabbtågen.

En ny rapport om de stora snabbtågsprojektens lönsamhet presenterades i tisdags. Det så kallade entimmeståget till Åbo, ”Finlandsbanan” mellan Tammerfors och Helsingfors-Vanda flygplats och östbanan mellan Helsingfors, Borgå och Kouvola, skulle enligt tjänstemännen innebära ”betydande behov av finansiering från statsbudgeten” och ge upphov till enorma klimatutsläpp.

Kort efter det att ministeriernas rapport hade publicerats meddelade Centerns medlemmar i riksdagens kommunikationsutskott att man vill att både projektet med entimmeståget och de nya planerade snabbanorna mellan Tammerfors och huvudstadsregionen läggs på is.

Olika åsikter bland socialdemokrater

SDP har varit splittrat i kommunikationsutskottet. Suna Kymäläinen som är ordförande har tidigare applåderat alla framsteg som banprojekten tagit.

Speciellt har Kymäläinen glatt sig åt östbaneprojektet.

Johan Kvarnström från Ekenäs har däremot länge varit kritisk främst till entimmeståget till Åbo. Kvarnström har svårt att dölja sin glädje över att hans argument fått stöd av siffror från de viktigaste ministerierna.

– Det här har vi redan länge sagt i Västnyland, det finns inte några ekonomiska argument för entimmeståget, och det är inte heller någon klimatåtgärd.

Kommer socialdemokraterna från Åbo och Tammerfors att argumentera på samma sätt i valrörelsen, Johan Kvarnström?

– Det får du nog fråga dem. Men ett argument som jag kan tänka kommer upp är att man kan få ner utsläppen om man använder till exempel fossilfritt stål i framtiden. Då får motargumentet vara att det sen i sin tur höjer byggkostnaderna ytterligare.

Om SDP sitter i nästa regering, hur vill du att man formulerar sig om stora banprojekt i regeringsprogrammet?

– Jag vill att man skriver att i dessa ekonomiska tider ska man välja de projekt som har mest samhälls- och klimatnytta.

Leende Johan Kvarnström i Åbo.
Bildtext Johan Kvarnström säger att man i Västnyland länge sagt att det inte finns ekonomiska argument för entimmeståget.
Bild: Anna Back/Yle

Sannfinländarnas Laakso fick skällor

Sannfinländarnas representant i utskottet, Sheikki Laakso säger att han inte är överraskad över rapportens negativa inställning till banprojekten. Laakso är invald från Kouvola.

– Jag har tidigare sett utredningar som visar på samma sak, att det är olönsamt. Själv har jag kritiserat östbanan, och fick därför skäll och okvädningar på mej i hemstaden.

Laakso säger att han och de flesta andra sannfinländare anser att man ska reparera och förnya befintliga banor.

Sheikki Laakso står på bangården i Kouvola och tittar in i kameran.
Bildtext Sheikki Laakso, fotograferad på bangården i Kouvola.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Samlingspartiet börjar tveka?

Samlingspartiet har hört till de främsta förespråkarna för nya snabbanor till både Tammerfors och Åbo. Partiordförande Petteri Orpo har varit en ivrig påhejare av Åbo-projektet. Efter att ha hunnit läsa en sammanfattning av rapporten ville Orpo ändå inte släppa sina och partiets drömmar.

– Inom Samlingspartiet ser vi de här stora projekten som pulsådror för de kommande årtiondenas tillväxt. Vi ser också andra långsiktiga värden i dem, till exempel att vi får utsläppsfri trafik för både gods och människor, sade Orpo i tisdags.

Petteri Orpo träffar medierna.
Bildtext Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo har varit positiv till ett snabbt tåg mellan Helsingfors och hemstaden Åbo.
Bild: Silja Viitala / Yle

På onsdagen var kommunikationsutskottets samlingspartistiska medlem Heikki Autto redan betydligt försiktigare.

– Det ser nog ut som man inte når lönsamhetsmålet med de här nya banprojektena enligt rapporten. Och om nu inte ens klimatmålen nås så måste nog politikerna omvärdera sina åsikter, säger Autto.

Allvarlig diskussion för De Gröna

Förutom Samlingspartiet har De Gröna varit det främsta banbyggarpartiet. I De Grönas spårtrafikprogram från 2018, som ännu gäller, säger man bland annat att entimmeståget till Åbo är centralt för att nå en klimatvänlig trafikstruktur.

Jenni Pitko, medlem i kommunikationsutskottet, tror att man kommer att få tänka om lite här.

– När man läser den här rapporten kan man inte undgå att tänka på att det handlar om mycket dyra projekt. Vi måste föra en samhällelig diskussion om var vi placerar miljarder för största möjliga samhälleliga nytta. Här gav rapporten nog nya synvinklar.

De Grönas riksdagsledamot Jenni Pitko.
Bildtext De Grönas riksdagsledamot Jenni Pitko säger att både kostnads- och utsläppskalkylerna är dystra.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Pitko säger att också utsläppskalkylerna var dystra.

– Jag har själv lärt mej att tänka att orsaken till satsningar på språtrafik är att man ska få ner trafikutsläppen. Nu ser det enligt rapporten ändå ut som om man i vissa fall inte kan ta i beaktande utläppsminskningar när det gäller nya banbyggen.

Tror du att det blir en paradigmskifte i grönt tänkande – att all spårtrafik inte automatiskt är miljövänlig, Jenni Pitko?

– Jag tror det jo, vi borde forska i hur man bygger banor så att utsläppen minskar.

Borde nästa regering hålla fast vid planerna på nya snabbanor i sitt regeringsprogram?

– Man kan hålla kvar dem som jämförelseobjekt. Men jag skulle nog säga att andra alternativ nu har ökat sin konkurrenskraft gentemot dem.

Hur är det inom De Gröna – partiordförande Maria Ohisalo och inrikesminister Krista Mikkonen hör till dem som hurrat när snabbaneprojekten gått framåt. Behövs en diskussion inom partiet efter ministeriernas rapport?

– Säkert måste vi diskutera också inom De Gröna. Vi ska nog kolla på de nya rönen om utsläppen och se över och uppdatera våra egna tankar om nya spårbyggen. Men det kommer inte att ändra på att vi tycker att staten borde satsa mer på spårtrafik, till exempel bygga fler dubbelspår och på så sätt försnabba trafiken.

Rapporten tittar på hur länge det tar att ”återbetala” de klimatutsläpp som banbyggena orsakar. För entimmeståget tar det 140 år, för Tammerforsbanan i värsta fall över 300 år. Kan en grön politiker understödja de här projektena?

– I alla fall kan nog ingen mera påstå att de här projekten är klimatvänliga. Så har vi kanske tidigare velat och hoppats att det skulle vara.

Diskussion om artikeln