Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes styrelseordförande: ”Vi får lära oss av det som hänt här”

Man tittar in i kameran.
Bildtext Hans-Erik Lindqvist.
Bild: Anna Ruda / Yle

Hans-Erik Lindqvist (SFP) kommenterar rapport om arbetskraftsinvandring i Närpes. Rapporten efterlyser bland annat en mer ansvarsfull rekrytering.

- Man gör väl aldrig tillräckligt. Men jag vill framhålla att Närpes stad, företagen och hela samhället har jobbat hårt för att få till stånd en tvåvägsintegration.

Så säger Närpes styrelseordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) om integrationen i Närpes genom åren. Vi bad honom kommentera Migrationsinstitutets rapport gällande utnyttjandet av växthusarbetare.

”Alla måste hjälpa till”

- Jag är ganska stolt över de åtgärder som har gjorts på lång sikt. Jag tycker inte att det finns något riktigt nytt i rapporten. Vissa av de åtgärdsförslag som finns där går säkert att använda, vissa är redan i användning.

Lindqvist anser att rapporten visar att Närpes gjort många saker bra.

- Information, rådgivning och handledning håller vi på med hela tiden. Vi får lära oss av det som hänt här, det finns inga trollkonster. Jag tror att alla, också våra nya Närpesbor, har märkt att alla måste hjälpa till för att vi ska ha ett bra samhälle.

Rapporten lyfter fram ett överfullt system inom småbarnsfostran och bristen på hyresbostäder.

- Vi har jobbat länge med de här två sakerna. Dagis och skolor har vi rätt bra kontroll på. Det är klart att det varit ett tryck hela tiden men vi har ju byggt ut och försökt få personal.

- Däremot är bostadsmarknaden i Finland problematisk, att hitta bostäder som är tillräckligt förmånliga men ändå håller en god nivå. Det här är nog mycket marknadens grej. Kommunen har förstås sitt bostadsbolag, men det här är nog något vi bör sköta gemensamt.

Mötesrum via fritidsverksamheter

I rapporten efterlyses också en mer ansvarsfull rekrytering.

- Närpes stad har inte så lätt att kunna påverka den biten. Det måste skötas av arbetsgivaren och de myndigheter som sköter dylika frågor. Men vi kan ju försöka hjälpa till, så att det inte blir så att man lever i skilda grupper som inte integreras i samhället.

Rapporten vill se tillräcklig regional service för att undvika segregering.

- Jag tycker att det närmast är frågan om att skapa mötesrum där finländare och nyfinländare möts. Det bör utvecklas, fritidsverksamheter bland annat.

- Vi bör också ha integrationskoordinatorer och sånt. Där ska vi satsa mera, tycker jag.

Förslaget är att det görs en uppföljning av läget i Närpes om tre år.

- Det man kanske önskar sig är att tvåvägsintegrationen då har blivit mer gällande. Att man är närmare ett genomskinligt samhälle där alla invånare trivs, säger Lindqvist.