Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Teaterlinjens öde kan leda till ökat samarbete mellan dem som utbildar nya scenkonstnärer i Svenskfinland – Kulturfonden: ”Planen är att mötas i Karis i april”

Teaterscen
Bildtext Här på Tryckeriteatern i Fokus skulle de studerande uppträda om det fanns en teaterlinje.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Efter reaktioner i media kring teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskolas öde vill Svenska kulturfonden samla samtliga aktörer inom teaterutbildning på svenska för att se hur de kan ha nytta av varandra.

Det var i början av januari som några pedagoger från Teaterhögskolan i en insändare i HBL och Västra Nyland beklagade sig över att den tidigare oerhört populära teaterlinjen i Karis gått i graven.

De var bland annat oroliga över hur det kommer att påverka den finlandssvenska teaterutbildningen överlag.

Svenska kulturfonden initierar nu ett möte tillsammans med samtliga aktörer som utbildar inom teaterkonst i Svenskfinland, det vill säga den fria bildningen, yrkeshögskolor och Teaterhögskolan.

“I och med uppmärksamheten i media reagerade många aktörer och då ville vi erbjuda möjligheten att träffas och samtala” skriver vd Sören Lillkung via e-post till Yle Västnyland.

En man i glasögon och ljus kavaj står vid ett bord i en radiostudio. Han ser allvarlig ut. På bordet mikrofoner och en datorskärm.
Bildtext VNF:s rektor Henrik Grönroos är förvånad över att diskussionen tagit fart först nu.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Västra Nylands Folkhögskola möttes i tisdags (24.1) på ett elektroniskt möte med fonden.

Rektor Henrik Grönroos vid Västra Nylands folkhögskola säger att de väldigt gärna diskuterar saken, men tycker att det är intressant att reaktionen kommer nu.

– I praktiken har vi inte haft någon teaterlinje på tre år, men nu då vi fattade beslutet att lägga ner linjen blir alla väldigt till sig, konstaterar han.

Han understryker ändå att skolan har alla förutsättningar för en teaterlinje, bland annat det nya kulturhuset Fokus med Tryckeriteatern som rymmer upp till 280 åskådare.

Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung berättar att de på onsdagen (25.1) hunnit vara i kontakt med flera aktörer inom utbildningen för scenkonst och att de även ska kontakta några enheter inom den grundläggande konstundervisningen. Planen är att samlas mot slutet av april i Karis på VNF och i kulturhuset Fokus.

Vill erbjuda plattform att diskutera på

Tanken är att ge aktörerna en möjlighet att dela erfarenheter och se över möjligheterna att samarbeta.

Lillkung berättar vidare att många aktörer på fältet är bekymrade och att de flesta påverkas av beslutet VNF tagit.

Kulturfondens vd Sören Lillkung.
Bildtext Kulturfondens vd Sören Lillkung hoppas fonden kan ge aktörer inom teaterutbildningen en plattform att diskutera.
Bild: Yle/ Eero Poskela

“De har alla meddelat att de gärna deltar i diskussioner och vill ha kontakt med varandra, men de har många järn i elden och tiden räcker inte alltid till. Vi har gärna en samlande roll och erbjuder en plattform för diskussioner” skriver han.

Sören Lillkung säger också att Svenska kulturfonden via samtalen strävar efter att samla mera information för utdelningen av bidrag.

Reaktionen i media gav grund för samtal

Även om Sören Lillkung har förståelse för att det inte går att driva en utbildning om det inte finns studerande, så som fallet vid Västra Nylands folkhögskola i Karis, så menar han att fonden är mån om den miljö folkhögskolan verkar i bland annat med stora satsningar i bygget av kulturhuset Fokus.

Han påminner också om att det är viktigt att tänka på helheten vad gäller utbildning – såväl regionalt som på de olika stadierna.

“Alla aktörer bidrar till utbildningsstigen för de studerande. Samtidigt är också den regionala bredden viktig. På grundnivå behövs det utbildningsmöjligheter på flera platser i Svenskfinland och det behövs tillräckligt underlag för högskoleutbildningarna. Alla måste samverka men samtidigt värna om sin egen speciella profil” skriver han.

Diskussion om artikeln