Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gott om kärnkraft de närmaste åren och snart är de små reaktorerna här

Hästholmens kärnkraftverk i Lovisa.
Bildtext Strålsäkerhetscentralen Stuk har sagt ja till att förlänga drifttillstånden för Fortums reaktorer i Lovisa till 2050.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Två instanser i Finland har redan konkreta planer för den nya typen av små kärnreaktorer SMR.

Jorma Aurela, överingejör vid Arbets- och näringsministeriet, beskriver att det gnistrar och sprakar kring kärnkraften i Finland just nu.

– Vi har basen i bra skick, och så kommer det ny teknik.

Aurela sammanfattar: Finland har fyra reaktorer i dag, reaktorerna i Lovisa ser ut att få förlängning till 2050, det ser bra ut för också Olkiluoto 3 nu och så är pilotarbetet för nya, mindre reaktorer äntligen igång.

De närmaste åren kommer två olika minikärnkraftverk att byggas i Finland. Både statens forskningscentral VTT och tekniska universitetet i Villmanstrand har planer på att bygga SMR som de officiellt heter, små modulära reaktorer.

– Förhoppningsvis får vi se fler snart, säger Aurela.

– Vi har sett att många städer är nyfikna på att utnyttja fjärrvärmen.

Många undrar vad som händer efter Fennovoima. Finns det alls intresse för att bygga stora reaktorer i Finland eller är det SMR som är framtiden?

– Det är bara några länder som har kapital för de stora. I Finland ser det ut som om SMR är möjligheten, säger Aurela.

Små modulära reaktorer kan byggas snabbare

  • SMR står för småskalig modulär reaktor där modulär syftar på att den ska kunna serietillverkas i fabrik och därför byggas snabbare.

  • Den elektriska effekten för en SMR är högst 300MW, vilket är klart mindre än till exempel de 1 300 MW Olkiluoto 3 har.

  • Potentialen med SMR anses framför allt handla om den termiska effekten, alltså att de skulle kunna användas för till exempel fjärrvärmeproduktion.

Större intresse för SMR än för stora reaktorer

Intresset för kärnkraft har svängt fort i Finland de senaste åren. När Svenska Yle i höstas frågade riksdagspartierna hur de ställer sig till kärnkraft var det inget parti som sade nej till en utbyggnad.

Det är framför allt den nya typens SMR-reaktorer som intresserar, både i Finland och globalt sett.

Olkiluoto 3 är ganska ensamt i världen som stort och nytt kärnkraftsbygge. Aurela hänvisar till ett koreanskt bygge i Emiraterna och till att amerikanska och koreanska leverantörer också tävlar om att bygga stora reaktorer i Polen.

Också Sverige utforskar fortfarande möjligheterna med både små och stora reaktorer. I början av januari gick den svenska regeringen ut med ett förslag om ny lagstiftning för att öppna upp för mera kärnkraft i Sverige.

Hittills har till exempel Vattenfall nämnt intresse för att bygga ut små modulära reaktorer på 300–400 megawatt på den gamla kärnkraftstomten Ringhals.

Pilotprojekten i Finland är tänkta att bli mycket mindre, på omkring 50 megawatt. Att de är så små innebär att de inte behöver något principbeslut i riksdagen. De behöver göra en miljökonsekvensbedömning som brukar ta ett par år. Men sen kan processen hos strålsäkerhetscentralen Stuk ta lång tid.

I praktiken blir SMR-pilotprojekten verklighet i början av 2030-talet, tror Aurela.

Många år kvar till ny kärnkraftslag

För att komma igång med SMR-produktion i större skala, med fler megawatt per enhet, krävs en ny kärnkraftslag.

Den Finland har nu är från 1987 och har lappats omkring 30 gånger. Den nya lagen behöver dels beakta ny teknik, dels bli enhetlig med både andra lagar och med EU-direktiv.

Lagdstiftningsarbetet kommer att ta många år men målet är att det är klart under nästa regeringsperiod, säger Liisa Heikinheimo, industriråd på Arbets- och näringsministeriet:

– Förarbetet behöver vara grundligt, det är inte fråga om att ändra en paragraf precis.

Vindkraft och kärnkraft har helt olika roller i Finland

Samtidigt pågår enorma vindkraftssatsningar i Finland just nu.

Men vindkraften och kärnkraften kommer att ha olika roller i framtidens energipalett i Finland:

– Det är mycket bra att vi haft så mycket vindkraft den här vintern. Med den kan man till exempel producera vätgas. Men som baskraft har vi de större enheterna i kärnkraft och i framtiden kanske också små reaktorer för fjärrvärme, säger Aurela.

Han upprepar det precis alla andra energiexperter säger just nu:

– Man måste alltid ha de här olika alternativen för att ha ett bra energisystem.

Aurela och Heikinheimo deltog nyligen i ett slutseminarium om ett nytt forskningsprogram för kärnkraft. Bland annat VTT arrangerade seminariet där omkring 200 kärnkraftsexperter samlades på Dipoli i Otnäs för att diskutera säkerhetsfrågor kring kärnbränsle, reaktorfysik och slutförvaring av kärnbränsle.