Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stor läkarbrist i Mellersta Österbotten

Om det fanns läkare att tillgå kunde Mellersta Österbottens välfärdsområde genast anställa 15 stycken enbart inom primärhälsovården.

Det uppger ledande överläkare Katja Virta.

Behoven är också stora inom specialsjukvården. I synnerhet inom barn- och ungdomspsykiatrin, missbruk, urologi och barnjouren behövs fler läkare.

Också vårdarna är för få; i Mellersta Österbotten finns cirka 20 tomma platser på äldreboenden efterom det inte finns personal att tillgå.

Relaterat

Soite får bidrag för att korta vårdköerna

Mellersta Österbottens välfärdsområde får 6,6 miljoner euro för att förkorta vårdköerna och utveckla tjänster.

Syftet med den finansiering social- och hälsovårdsministeriet beviljat är att skynda på välfärdsområdets återhämtning efter covid-19-pandemin.

För att förkorta vårdköerna blir det tillfälligt mer personalresurser inom munhälsovården, familjecentertjänster, mentalvårdstjänster och missbrukarservice.

Porträtt av Minna Korkiakoski-Västi

Mellersta Österbottens välfärdsområde valde Minna Korkiakoski-Västi till direktör

Sammanlagt fanns nio sökande. Tre intervjuades för tjänsten.