Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Söfuk får riva gamla "sjukis" i Vasa: ”Pengarna borde få gå till undervisning”

Vasa stads byggnads- och miljönämnd beviljar rivningstillstånd för Seriegatan 2 i Roparnäs i Vasa, i folkmun kallad sjukis.

Byggnaderna ägs av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk). Byggnaderna har bland annat fungerat som undervisningslokaler, men står idag tomma. Söfuk har länge försökt sälja byggnaderna men inte lyckats och underhållet kostar årligen 120 000 euro.

Byggnads- och miljönämndens ordförande Johan Ångerman (SFP) uppger att nämnden diskuterade ärendet länge och ansåg att det är synd att riva byggnader som det gått tid och energi till att bygga och underhålla.

– Men Söfuks pengar borde få gå till undervisning snarare än byggnadsunderhåll, säger Ångerman.

Söfuk planerar inleda rivningsarbetet så fort beslutet vunnit laga kraft efter lagstadgad besvärstid.

Enligt Johan Ångerman finns idag inga klara planer för vad som ska ske på de samägda tomterna. En detaljplaneändring för Roparnäs planeras men ligger flera år fram i tiden.

Relaterat

Halare med märken

Stämningen på topp när studerande i Vasa firade Pampas nationaldag

Flera tusen studerande samlades på torget i Vasa.

Öjberget håller öppet under påskhelgen

Vasa stad meddelar att vintersportcentret Öjberget håller öppet ännu över påsken. Alla tre backarna samt barnbacken är öppna.

Nästa vecka är liftarna i gång kvällstid, under påsken från 11 på förmiddagarna till 17 på kvällen.

Den sista dagen som vintersportcentret har öppet är annandag påsk, måndag 10.4.

Tiotusentals euro i understöd till österbottniska bibliotek

En rad österbottniska bibliotek får sammanlagt 80 000 euro i understöd från Regionförvaltningsverket för att utveckla sina tjänster.

Det största enskilda bidraget får biblioteken i Pörtom och Övermark i Närpes. De tilldelas 20 000 euro för att utöka öppethållningstiderna med hjälp av ny teknik.

Vörå kommun får 15 000 euro för Maxmo bibliotek som också ska få teknik så att biblioteket kan vara öppet utan personal på plats.

Pedersöre får 18 000 euro för att utveckla bibliotekstjänsterna för äldre och pensionärer.

Vasa stad får 12 000 euro för att skapa ett allmänt utrymme i huvudbiblioteket.

Korsnäs får 15 000 för att underlätta för invånare att ta del av kultur och öka bibliotekets dragningskraft.

Rivningen av silorna inleds i slutet av april men byggprojektet får tilläggstid

Höghusbygget intill Academill i Vasa blir försenat. Vasa stadsstyrelse gav i torsdags tilläggstid åt den nya ägaren till tomten, bostadsbolaget Fincap.

Eftersom både räntor och byggkostnader har stigit ger staden extratid för själva bygget. Silorna börjar rivas i slutet av april och rivningen ska vara klar inom oktober. Senast ett och ett halvt år efter det måste Fincap inleda bygget.

Även färdigställandet av huset fick ett års tilläggstid. Enligt den nya tidsfristen måste bygget vara klart i november 2027.

I stället för silorna ska ett 12 våningar högt bostadshus byggas på platsen.

Wärtsiläs nya Smart Technology Hub på Vasklot i Vasa.

Wärtsilä kan komma att utvärdera sina säkerhetsrutiner efter storbranden i Strömberg park i Vasa

Vid Wärtsilä tar man lärdom efter storbranden i Strömberg park. Wärtsilä Finlands fastighetschef Tommy Grannas lyfter fram det positiva med industri i tätorten. Då tar det inte länge innan hjälpen är på plats.