Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Kone säger upp 1000 globalt – 150 av dem i Finland

En arbetare inne i ett hisschakt.
Bild: KONE Corporation

Hiss- och rulltrappstillverkaren Kones beställningar minskar allt snabbare. Under hela året minskade de med bara 2,5 procent, men under fjolårets tre sista månader var takten uppe i 11,2 procent.

Trots att omsättningen ökade under slutet av året har det fått Kone att varsla om uppsägningar. Globalt räknar Kone med att det kan handla om upp till 1000 arbetsplatser. Av dem finns ungefär 150 i Finland.

Kone räknar med att uppsägningarna kommer att minska bolagets globala kostnader med ungefär 100 miljoner euro per år. De första effekterna av sparbesluten kommer att synas från och med andra halvan av 2023 och den totala spareffekten kommer att synas från och med början av 2024.

Kones vinst minskade lite i fjol och var 1,03 miljarder euro jämfört med nästan 1,3 miljarder året innan.

Kones verkställande direktör Henrik Ehrnrooth motiverar ändå uppsägningarna främst med ett behov att förenkla Kones organisation.

– Många marknader har förändrats snabbt under de senaste åren. Trenderna skiljer sig ganska mycket på olika håll i världen. Därför vill vi föra besluten närmare kunden. De lokala områdena får nu ännu mera ansvar än tidigare för att vi snabbare ska kunna utnyttja olika tillväxtmöjligheter i olika områden.

Samtidigt är det klart att Kone började känna av uppbromsningen på världsmarknaden under årets tre sista månader.

– Vi levererar många hissar till bostadshus, och de stigande räntorna påverkar naturligtvis konsumenternas förtroende. Samtidigt har det funnits en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster. Läget på marknaderna varierar mycket på olika håll i världen, och vi ser både bättre och mera utmanande marknadssituationer, säger Henrik Ehrnrooth.

Henrik Ehrnrooth i ljusblå kavaj står vid en blå vägg och tittar in i kameran.
Bildtext Kones vd Henrik Ehrnrooth säger att Kone utvidgar sin verksamhet både i Kina och på andra håll i världen.
Bild: Jari Kärkkäinen / Yle

Speciellt uppbromsningen i Kina har haft en klar effekt på Kone. Kina är Kones största marknad. Kone bedömer att marknaden i Kina ännu kommer att sjunka med drygt 10 procent under 2023.

Henrik Ehrnrooth påpekar ändå att staten Kina har vidtagit många åtgärder för att stärka marknaden.

– Vi tror att de kommer att börja inverka positivt på byggmarknaden och därför också vår marknad mot slutet av andra kvartalet i år. Det finns klart mera positivitet i Kina i dag än för endast ett par månader sedan.

Redan nu ser Kone att covidepidemin i Kina håller på att mattas av.

– När marknaden där har öppnats upp och en stor del av befolkningen redan har haft corona blir effekten av epidemin hela tiden mindre. Jag tror att läget kommer att vara mera normalt när folk nu återvänder till sina jobb efter att ha firat det kinesiska nyåret, säger Henrik Ehrnrooth.

Kone väntar sig att omsättningen i år kommer att vara på samma nivå som i år. I år var omsättningen nästan 11 miljarder euro. Trots att den ökade med nästan tre procent i slutet av året minskade omsättningen under hela året med knappa två procent.

Kone hoppas ändå att vinstmarginalerna ska börja förbättras tack vare sådana beställningar som Kone redan fått in under fjolåret, förbättrade marginaler och en god utveckling inom serviceverksamheten.

Artikeln har uppdaterats med Henrik Ehrnrooths kommentarer klockan 16:48