Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå fortsätter att planera skärgårdsområdet i Barösund – invånare oroade över allt byggande i Bergvalla

The Barös huvudbyggnad i förkolnat trä.
Bildtext Hotellet i Bergvalla har gått bra. De vill nu utvidga. I den nya planen föreslås en hel del byggrätt också för åretrunt- och fritidsbostäder.
Bild: Maria Wasström / Yle

I Ingå fortsätter planeringen av Bergvalla. Kommunen ska nu fästa speciell uppmärksamhet vid mängden byggande som har oroat många.

Bergvalla är ett område som länge har varit föremål för diskussion i Ingå. Kommunen har flera gånger försökt lösa frågan om markanvändningen och sälja området. Tidigare har det inte gått vägen och ibland har frågan om Bergvalla hettat till ordentligt.

Men nu har ett hotell etablerat sig i Bergvalla och deras verksamhet går så bra att de vill utvidga. Bland annat därför behövs en ny plan och den ska göra det möjligt att bygga både mer inkvartering och fritids- och åretruntbostäder.

En karta som visar gränserna för ett planområde i Ingå skärgård, Bergvalla, 2023.
Bildtext Det här är området som nu ska få en ny plan.
Bild: Ingå kommun

Hotellet vill satsa mer

Det område som nu ska planeras på Barölandets ö i Ingå skärgård är knappt 30 hektar stort. Det ligger vid Barösunds farled cirka 20 kilometer från Ingå centrum.

Ingå kommun äger största delen av marken. Men kommunen planerar att sälja en del av marken till hotellet The Barö.

På området finns i dag fyra åretruntbostäder, en småindustrihall samt en bastu som hör ihop med hotellverksamheten invid.

En grävmaskin på vägen till restaurangen i Bergvalla.
Bildtext Så här såg det ut när hotellet och restaurangen byggdes 2020. Snart kan det byggas mer i Bergvalla.
Bild: Marica Hildén / Yle


Oro över hur förändringarna påverkar Barösund

Ingå kommun har hittills jobbat med två olika planer för området: en delgeneralplan och en stranddetaljplan.

Båda har nu varit offentligt framlagda och kommunen har fått in kommentarer av både myndigheter och privatpersoner.

Myndigheterna var bland annat oroade över hur planerna och byggandet de medför påverkar Barösunds by och hela Ingås samhällsstruktur.

Många av privatpersonerna tyckte att det planerade byggandet var överdimensionerat.

Flygbild över Barösund
Bildtext Den gula färjan går från Barösund mot färjfästet på Barölandets sida. Bergvalla ligger uppe till höger på bilden. Arkivbild från 2020.
Bild: Linus Westerlund / Yle

De var också bekymrade över hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas då folkmängden ökar.

Ett orosmoment var också hur naturen och det värdefulla kulturlandskapet i skärgården påverkas.

En del frågade om rekreationsmöjligheterna, till exempel hur det går för badstranden och småbåtshamnen i området.

Byggrätt: 8000 kvadratmeter

Kommunen har nu gått igenom och besvarat responsen. I samma väva har de två planerna slagits ihop till en detaljplan som heter Bergvalla III.

En detaljplanekarta som visar hurdant byggande mm. som planeras i Bergvalla, Ingå, 2023.
Bildtext Så här ser planförslaget ut. Beteckningarna som börjar med ett A tillåter årentruntboende. RA reserveras för fritidsbostäder. RM är byggnader som betjänar turism.
Bild: Ingå kommun

Antalet bostäder är nu färre än i de tidigare versionerna av planeringen. Det har också preciserats var man får bygga. Byggrätten delas mellan turismbyggande, fritidsbostäder och småhusboende.

Byggrätten för hela området uppgår till ungefär 8 000 kvadratmeter.

Närmare 3 000 kvadratmeter byggrätt föreslås i den nya versionen av planen för turismbyggande.

Småhusbyggandets andel blir drygt 4 000 kvadratmeter och fritidsbostädernas knappt 1 000 kvadratmeter.

På området ska också framöver finnas en badstrand och småbåtshamn.

En stor del av markområdet, ungefär 15 hektar, reserveras för rekreation och för jord- och skogsbruk.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå har nu beslutat (24.1) att den nya versionen av planen ska vara offentligt framlagd i 30 dagar så att myndigheter och andra kan ge sin syn på den. Under framläggningstiden ordnas också ett invånarmöte där planen presenteras.

Diskussion om artikeln