Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tidigare bensinstationstomt saneras i Näse – här ska byggas höghus när Borgå Parkgata blir verklighet

Uppdaterad 02.02.2023 13:35.
Många lass förorenad jord körs bort varje dag. Den stora behållaren till höger är en gammal bensintank som tidigare varit nergrävd i marken.

På den tidigare bensinstationens tomt i Näse i Borgå är arbetet i full gång.

I hörnet längst bort står en orange grävskopa och lyfter förorenad jord på hög, en skopa i taget. Lastbilar kommer regelbundet och får sina flak fyllda innan de kör i väg igen.

Vi befinner oss precis intill snabbmatsrestaurangen, i triangeln mellan Västra Mannerheimleden, Tolkisvägen och Näsevägen. Tidigare fanns det både biltvätt och bensinstation på tomten, men de revs i början av året.

– I förundersökningar har man konstaterat att marken är förorenad. Nu när bränslestationen har rivits så saneras marken i samband med det, säger Alexandra Sormunen som är huvudentreprenören Orteks arbetsledare.

Där bensinstationens byggnad fanns tidigare ligger nu en stor grop. Bränslepumparna har tagits bort, men de delar av dem som ligger under jord finns ännu kvar.

Det har funnits en bränslestation på tomten ända sedan 1961. Nu senast hette den ABC, innan det var namnet Esso.

I marken har man hittat oljekolväte och metaller, sådant som under årens lopp har sipprat ner från verksamheten vid stationen.

Tomten ligger på ett grundvattenområde. Därför fick Varuboden-Osla (VBO) inte förnyat tillstånd att fortsätta med bensinstationen på den här platsen. Istället ska den förorenade marken saneras, och i framtiden kommer det förmodligen att byggas höghus här. Det är åtminstone vad man har tänkt sig i utkastet till detaljplanen för området.

Tomten ägs av staden och VBO står för saneringsarbetet. I framtiden ska Västra Mannerheimleden istället bli Borgå Parkgata.

Omständigt jobb

Saneringsjobbet började den 23 januari och ska vara klart om 6–8 veckor. Då ska det se ut som om här aldrig har funnits någon bensinmack, det kommer bara att vara en tom tomt med tillslätad markyta.

I praktiken går en stor del av jobbet ut på att gräva bort förorenad jord och köra den till Domargårds avfallsstation i Borgå eller vid behov till Kotka där ett stort serviceföretag har en mottagningsplats. Varje lass kräver pappersarbete, man ska veta och dokumentera vad det finns i varje lass jord och vart det förs.

Sedan kör man hit motsvarande mängd ren jord som man fyller på med och slätar ut. Enligt Sormunen är det ännu inte bestämt varifrån den rena jorden hämtas, men det finns strikta kriterier också för den.

Tre personer i hjälmar och med gula och orange skyddskläder står på en byggarbetsplats och tittar in i kameran.
Bildtext Från vänser till höger: Jussi Laustela som är miljöteknisk övervakare, arbetsledare Alexandra Sormunen och byggherrens säkerhetskoordinator Pekka Ahola.
Bild: Mira Bäck / Yle

Till projektet hör också en hel del ”osynligt” arbete som att skaffa alla behövliga lov, göra undersökningar och planera projektet.

– Det är inte bara att slå ett staket runt området och hämta hit en grävmaskin. Förarbetena innan tar flera veckor och efterarbetet med rapportering och annat tar flera veckor, konstaterar Sormunen.

Enligt Marko Lahtinen, som också är arbetsledare, uppskattar man att mellan 500 och 600 ton jord ska bytas ut. Den exakta mängden klarnar under arbetets gång, man gör jordprov för att veta hur djupt och brett man måste gräva för att få bort den förorenade jorden.

Att arbetsplatsen ligger på grundvattenområde ställer enligt Sormunen inte till problem. Grundvattnet ligger djupare under markytan och ovanpå det finns så kallat hängande grundvatten som vilar ovanpå ett jordlager som inte släpper igenom vatten (på finska orsivesi).

– Vi vet var ytan på det hängande grundvattnet finns och vi har pumpningsutrustning för att kunna hålla gropen torr, säger Sormunen.

Det har hittats små mängder skadliga ämnen i grundvattnet på området. Det påverkar inte dricksvattnet för invånarna.

Stora bilar kör fram och tillbaks

Att man måste föra och hämta en massa jord betyder ökad trafik i området.

– Lastbilstrafiken kommer förstås tillfälligt att öka, men här har också tidigare funnits en tankningsstation för tung trafik, så på det sättet ändrar situationen inte så hemskt mycket, säger byggherrens säkerhetskoordinator Pekka Ahola från Envisafe.

Två män i arbetskläder suger rent en dagvattenbrunn på en sandplan.
Bildtext Man ser var bensin- och dieselpumparna har legat. Allt ska bort innan arbetet är klart. På bilden rengörs en dagvattenbrunn innan den grävs upp. Till höger i bild syns gropen efter bränslestationens hus.
Bild: Mira Bäck / Yle

Arbetet på området utförs mellan klockan 7 och 18 på vardagar. Lastbilstrafiken går från Näsevägen mellan Tolkisvägen-Gammelbackavägen och via Tolkisvägen till Västra Mannerheimleden.

– Vi har meddelat skolorna i närheten om att trafiken kan öka. Särskilt yngre skolelever kan vara intresserade av vad som pågår här, säger Ahola.

Han berättar att man försöker minimera trafiken till och från byggarbetsplatsen då skoldagen börjar och slutar.

Tidtabellen för nya bränslestationen oklar

Varuboden Osla ska bygga en ny ABC-servicestation i korsningen av Västra Mannerheimleden och Hornhattulavägen, på samma tomt som stadens nya anslutningsparkering ska byggas. Tidigare har det sagts att markarbetena på tomten kan påbörjas i sommar, och att bensinstationen samt anslutningsparkeringen kan stå klara 2025–2026.

När Yle Östnyland kontaktar vd Mathias Kivikoski för att fråga om tidtabellen så svarar han att Varuboden-Osla som bäst håller på med att göra uppdaterade och noggrannare beräkningar och planer gällande området.

”Det finns fortfarande många saker som är öppna, så det är tyvärr för tidigt att ge någon exakt tidsplan”, skriver Kivikoski per e-post.

Borgås stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren berättar om planerna för Näse

12:06

I inslaget ovan berättar stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren om visionerna för hur Näse och Borgå i stort ska utvecklas de kommande åren. Och vad är det riktigt för skillnad mellan att vara stadsplaneringschef och stadsutvecklingsdirektör? Reporter Milena Hackman träffade Dan Mollgren i direktsändning på onsdagsmorgonen, på den tidigare bränslestationens tomt i Näse.

02.02.2023 kl. 13.25: Företagsnamnet Linvisafe har ändrats till det korrekta Envisafe.