Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

OX2 planerar ytterligare en havsvindkraftpark i Bottniska viken

En karta över den österbottniska kusten. Ett havsområde utanför kusten har markerats ut.
Bildtext Vindkraftparken skulle ligga ungefär 30 kilometer utanför den sydösterbottniska kusten.
Bild: OX2

Sedan tidigare har OX2 planer på parker utanför Jakobstad och Brahestad. Nu planerar bolaget en tredje vindkraftspark cirka 30 kilometer nordväst om Kaskö.

Projektet som går under namnet Tyrsky skulle som tidigast producera el i slutet av det här årtiondet. Den årliga produktionsvolymen av energi skulle vara cirka sex terawattimmar.

Det innebär att projektet är betydligt mindre än bolagets två andra projekt Halla och Laine, vars årliga beräknade elproduktion skulle vara cirka 23 terawattimmar totalt.

– I det här skedet ser vi att kraftverkens effekt skulle vara mellan 15 och 25 MW och ungefär hundra kraftverk skulle resas på projektområdet, konstaterar Janne Lamberg, OX2:s affärsområdesdirektör för havsvindkraft.

Även om projektet är betydligt mindre är det i princip ett liknande projekt som de två andra. Också i samband med den här parken utreds möjligheten att producera vätgas antingen till havs eller på land.

– Vi har ännu inte fattat några beslut gällande det, men vätgasen är en del av projekthelheten.

Enligt Lamberg skulle parken ha en enorm positiv inverkan på regionen både under byggnadsskedet och när kraftverken tagits i bruk.

– Vi har ännu inte gjort några uppskattningar på sysselsättningseffekten, men om man jämför med andra projekt i samma storleksklass så talar vi om ungefär 40 000 årsverken.

Bottniska viken intresserar många vindkraftsaktörer

Om några år kan Bottniska viken krylla av vindkraftverk. Utöver OX2 planerar också bland annat företagen Ilmatar och Skyborn renewables sina egna havsvindkraftparker utanför den österbottniska kusten.

Lamberg tror ändå inte att det blir trångt om saligheten.

– Då man för tillfället ser på offshore-byggandet så har vi bara en liten park, så det här är en enorm möjlighet för Finland.

Enligt Lamberg kan havsvindkraften ge Finland en liknande konkurrensfördel som Norge haft med oljan och gasen. Den gröna omställningen med vätgasanläggningar och produktion av fossilfritt stål kräver enorma mängder förnybar energi och här ser Lamberg en stor chans för Finland att hävda sig.

– Om vi kan erbjuda den energin i Finland så ses Finland som ett lockande område för investeringar. Vi vill vara med och medverka till att vi får betydande mängder nya investeringar till Finland.

– Men det förutsätter att tillståndsprocessen blir klarare och snabbare så att Finland kan stå sig som ett lockande alternativ för internationella aktörer.

OX2 fick förra året ett forskningstillstånd från statsrådet för sitt Tyrsky-projekt. Projektet kommer nu att drivas framåt genom omfattande undersökningar och ett miljökonsekvensbedömningsförfarande. Enligt Lamberg kommer tillståndsfasen att ta cirka 3–4 år.