Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mindre dagisgrupper i Korsholm kan öppna för verksamhet i gamla Kuni-Vassor skola

Barnens ytterkläder hänger i garderoben i S:t Karins svenska daghem.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Bildningsutskottet i Korsholm vill minska på dagisgruppernas storlek. Det skulle röra sig om grupperna i Kvevlaxområdet och kräva en investering på 700 000 euro i före detta skolan i Kuni.

Förslaget är ett pilotprojekt där gruppstorleken minskas från 21 till 16 barn i ålderskategorin 3-5 år.

Chefen för småbarnspedagogik och förskola, Anna Törnroos-Mård, ser flera orsaker till att det här är värt ett försök.

– Färre barn i gruppen betyder att personalen bättre hinner med. En lugnare miljö för både vuxna och barn, säger Törnroos-Mård.

Krävs investering i skolan i Kuni

Törnroos-Mård ser att en förändring behövs. Barnens stödbehov ökar och rekryteringen av personal är utmanande.

– Det här skulle ge en mer attraktiv arbetsmiljö, där du känner att du hinner med dina arbetsuppgifter. Sjukfrånvaron tenderar att vara relativt hög inom småbarnspedagogiken.

Kvevlaxområdet ses som lämpligt eftersom det ”med mindre ingrepp” finns fastigheter till förfogande. I klarspråk den gamla skolbyggnaden i Kuni.

– Den behöver anpassas till småbarnspedagogik och den behöver också ett ansiktslyft, säger Törnroos-Mård.

Skolskylt.
Bildtext Verksamheten i Kuni-Vassor skola lades ner 2019.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Det här kräver att kommunen fattar ett investeringsbeslut. Investeringsbudgeten behandlas i april. Investeringen skulle uppskattningsvis ligga på 700 000 euro.

– Vi har ju också andra investeringar i kommunen, så vi får se då i april. Men jag känner att det här är rätt väg att gå, att minska på antalet barn per grupp.

I dagsläget finns det i Korsholm 26 grupper med barn i åldern 3-5 år. Antalet barn som har rätt till småbarnspedagogik i Kvevlaxområdet är 241. Drar man ner antalet platser till 16 krävs två grupper till i området.

Pilotprojektet skulle pågå från hösten 2024 till 2027.