Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholms högstadium behöver baracker

Korsholms högstadium ska få fyra nya klassrum i form av baracker som placeras på grusplanen vid skolan. Det här för att nuvarande elevantal är för stort för högstadiets utrymmen.

- Vi har vetat om att de stora årskullarna kommer men inte vetat hur vi ska lösa problemet med utrymmena, säger bildningsdirektör Denice Vesterback.

Nu blev bildsningsutskottets beslut att satsa på fyra så kallade evakueringsklassrum från och med hösten.

I och med att Smedsby bildningscampus så småningom blir verklighet ska också högstadiets situation förbättras.

Högstadiet har också problem med inomhusluften i nuvarande utrymmen. Dessa fyra evakueringsklassrum bidrar till att underlätta saneringsarbetet i skolan.

- Vi sanerar utrymmena kontinuerligt, säger Vesterback.

Den 7 februari ordnas ett möte med vårdnadshavarna om läget med inomhusluften och hur saneringen framskrider.

Bildningsutskottets beslut ska ännu via kommunstyrelsen.

Relaterat

Vindparken i Märkenkall är nu i ägarens händer

OX2 har nu lämnat över vindparken i Märkenkall i Korsholm till ägaren Renewable Power Capital.

OX2 genomförde projekten som en nyckelfärdig lösning och sköter i fortsättningen vindparkens ekonomi, optimering av produktionen samt den dagliga verksamheten och säkerheten.

Märkenkall har redan producerat el sedan förra året, men nu är alltså allt pappersarbete klart.

Parken består av femton kraftverk med en totalkapacitet på 82,5 megawatt och en höjd på 240 meter.

Korsholm på plus trots stora summor till välfärdsområdet

Korsholms kommun gjorde ett överskott på nästan 1,6 miljoner euro ifjol.

Överskottet är lite lägre än budgeterat men ekonomidirektör Henrik Sandback är nöjd med tanke på omständigheterna.

– Korsholms kommunandel till Österbottens välfärdsområde blev 4,6 miljoner euro högre än vi budgeterat, så vi får vara nöjda att vi trots det gör ett överskott, säger Sandback.

Befolkningsantalet ökade med 132 personer och arbetslösheten i december 2022 var 3,3 procent.

Bokslutet behandlas i kommunstyrelsen den 3 april och i kommunfullmäktige den 12 juni.

Ett bildkollage, i mitten finns en man med en röd isborr och på sidorna syns undervattensbilder med isborr och mätsticka.

Finlands isar har mätts i över 100 år – så här går det till

Vi följde med isobservatören Michael Nordlund på en mätning.

Korsholm inleder sökandet efter ny förvaltningsdirektör

Korsholm söker ny förvaltningsdirektör.

Kommunstyrelsen enades på sitt möte på måndag kväll om att genast lediganslå tjänsten.

En grupp bestående av kommundirektören, HR-chefen och två förtroendevalda kommer att intervjua de sökande som anses lämpliga för jobbet.

Den som väljs efterträder Linda Jakobsson-Pada som börjat jobba för Österbottens välfärdsområde.

Korsholm vill att Köklotvägen grundförbättras

Köklotvägen i Korsholm är i dåligt skick. Nu föreslår samhällsbyggnadsutskottet att kommunen gör en framställan till NTM-centralen om att den behöver en grundförbättring.

Under hösten har kommunen fått in både en fullmäktigemotion och ett kommuninvånarinitiativ om Köklotvägen. Invånarinitiativet är undertecknat av över 800 personer.

Vägen blev färdig 1975 och asfalterades 1993. I dag ägs vägen av staten. En grundförbättring beräknas kosta uppemot 6 miljoner euro.

Köklotvägen finns även med på Korsholms lista över statliga vägar som behöver åtgärdas. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

En man i blå kavaj och en kvinna i storrutig jacka ler mot kameran

Drivkraft är ledordet för Musikfestspelen Korsholm 2023

Ny konstnärlig ledare och ny direktör lotsar årets festival.