Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Politiker och aktivister eniga om Lappvikens sjukhusområde: Byggnaden måste renoveras och Helsingfors stad ska ha en roll i projektet i framtiden

En allé kantad med bladlösa träd leder fram till en stor gul stenbyggnad.
Bild: Christoffer Kaski / Yle

Lappviken-aktiva är rädda för att fastighetsplaceringsbolag ska köpa det gamla sjukhuset och sälja det vidare med vinst. En invånarkväll med politikerdebatt ordnades för att bringa klarhet.

Auditoriet var smockfullt då publiken, mestadels bestående av Lappviken-aktiva, bänkade sig för att bevittna en paneldiskussion med deltagare från fem partier i Helsingfors.

Publiken, liksom paneldeltagarna, var utrustade med varsitt papper att vifta med – grönt eller rött, beroende på hur de ställde sig till debattledarens påstående.

Den gröna lappen användes flitigt. Ett grönt hav bildades på läktarplats då publiken enhälligt höll med påståenden om att Helsingfors stad eller någon annan offentlig organisation ska vara majoritetsägare i Lappviken också i fortsättningen. Många tycker också att byggnaderna ska renoveras stegvis för att undvika onödigt renoveringsarbete.

Politikerna i panelen höll ganska långt med publiken.

Enligt paneldeltagarna ska staden i mån av möjlighet fortsätta som majoritetsägare, men inom rimlighetens gränser.

En grupp människor sitter i soffor och fåtöljer och samtalar.
Bildtext Politikerna som deltog i debatten var Risto Rautava (Saml, andra från vänster), Amanda Pasanen (Gröna), Olli-Pekka Koljonen (SDP), Mia Haglund (VF, skymd) och Björn Månsson (SFP).
Bild: Christoffer Kaski / Yle

– Jag tycker det är bra att staden är starkt med, men utesluter inte att andra aktörer deltar om det hjälper den ekonomiska helheten, säger Amanda Pasanen (Gröna).

I mångt och mycket sammanfattar hon politikernas åsikt. De är överens om att det är viktigt att den nuvarande verksamheten får fortsätta och att renoveringen och utvecklingen av sjukhusbyggnaden och -området ska göras med den rådande verksamheten som utgångspunkt.

– Det lönar sig inte att utesluta några alternativ i det här skedet, då byggnaden har renoverats kan vi tillsammans komma fram till en vettig lösning så att här finns mentalvårdsverksamhet och möjligheter för småföretagare att verka, säger Risto Rautava (Saml) som är vice ordförande i stadsmiljönämnden.

Hotellplanerna förkastades 2020, men är sagan all?

Lappvikens framtid har varit omdebatterad i fler år.

I maj 2020 förkastade stadsmiljönämnden NREP:s förslag, som något tidigare hade vunnit stadens idétävling.

NREP är ett internationellt fastighetsplaceringsbolag som finns i åtta olika länder. Enligt deras förslag skulle ett hotell och två höghus byggas i utkanten av sjukhusområdet. Huvudbyggnaden skulle bli Tove Jansson-museum, kontor och vandrarhem.

Trots nämndens beslut 2020, befarar Lappviken-aktiva att NREP fortfarande figurerar i kulisserna och ska ges företräde att renovera och driva verksamheten i sjukhuset i egenskap av majoritetsägare och sedan sälja fastigheten med vinst fem år senare.

– Den största farhågan är att ägandet glider ifrån den nuvarande ägaren Helsingfors stad och till en privat ägare med stora vinstintressen, som gör det svårt för oss att fortsätta vår allmännyttiga verksamhet, säger Kristian Wahlbeck, ledande sakkunnig på Mieli rf och styrelseordförande på Lappvikens källa ab.

Lappviken 360 lyfts fram igen

På frågan om hur projektet nu ska gå vidare är politikerna lika enhälliga som de är kring stadens roll.

Fastighetsbolaget NREP är inte det enda alternativet, utan politikerna ställer sig positiva till att utreda andra alternativ som finns att tillgå då beslutet ska tas.

De som driver verksamhet i Lappviken har tillsammans utarbetat ett eget alternativ, som de hoppas att Helsingfors stad ska hoppa på.

Projektet Lappviken 360 fanns i tankarna redan år 2020 då NREP vann stadens idétävling, men förslaget lämnades inte in då eftersom de levde i tron att det inte uppfyllde alla stadens kriterier.

Porträttbild av Kristian Wahlbeck. Han är klädd i grå kostym.
Bildtext Kristian Wahlbeck vill att alla utrymmen ska vara öppna för allmänheten också i fortsättningen och hoppas att den framtida ägaren är någon som tillåter det.
Bild: Taisto Lapila

Nu har Lappviken 360 lyfts på bordet igen.

– Projektet innebär en långsam och försiktig renovering, som gör det möjligt att fortsätta driva verksamhet här under tiden. Vi har planer på att grunda en stiftelse som ska samla in medel för att finansiera projektet, säger Kristian Wahlbeck, ledande sakkunnig på Mieli rf och styrelseordförande på Lappvikens källa ab.

Lappvikens sjukhus ritades av Carl Ludvig Engel och byggdes som ett mentalsjukhus år 1841. Sjukhusverksamheten avslutades år 2008 och sedan dess har det funnits verksamhet inom psykiskt välbefinannde, konst och kultur i byggnaden med omgivande park.