Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Själö forskningsstations öde kan avgöras under vårvintern: ”Extremt viktig för både studerande och personal”

Uppdaterad 30.01.2023 13:00.
Själö forskningsstations öde kan avgöras under vårvintern - Spela upp på Arenan

Den marinbiologiska forskningsstationen på Själö, som drivs av Åbo universitet, hotas med nedläggning. Nu ska det utredas om verksamheten kunde flyttas bort från ön.

Bakgrunden är de omställningsförhandlingar som inleddes vid universitetet i november förra året. Nedläggningen av stationen skulle spara en hel del pengar, förklarar Ilari Sääksjärvi, som är professor vid Åbo universitets biodiversitetsenhet.

– Vi pratar också om en station där underhållet kostar en hel del. Biodiversitetsenheten inom Åbo universitet har också verksamhet på andra håll än Själö, och nu handlar det om att trygga verksamheten för framtiden, säger Sääksjärvi som vill lyfta fram att forskningen kring Skärgårdshavet fortfarande är något som prioriteras högt inom universitetet, sparkraven till trots.

Enligt Sääksjärvi har man inom biodiversitetsenheten under de senaste åren försökt bredda Själöstationens användningsområden, men det har varit lättare sagt än gjort.

– En utmaning har varit att utrymmena på Själö har stått oanvända under långa perioder under året, säger Sääksjärvi.

Man med skägg och svart jacka.
Bildtext Ilari Sääksjärvi är professor vid Åbo universitets biodiversitetsenhet.

Viktig också för Åbo Akademi

En möjlig stängning av forskningsstationen på Själö kan få följder också för den marinbiologiska forskningen vid Åbo Akademi, som har mycket utbyte och samarbete med stationen.

– Generellt har vi en bra spridning när det gäller forskningsstationerna i Finland, alla har sin uppgift och jag tycker att alla är berättigade. På Själö har forskning bedrivits i cirka 60 år, säger Martin Snickars, äldre universitetslektor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi och föreståndare för Åbo Akademis biologiska station på Husö.

Enligt Snickars skulle det bli svårare att bedriva marinbiologisk forskning i Skärgårdshavet om stationen på Själö skulle läggas ner och verksamheten exempelvis flyttas till Åbo.

– Visst kan man ta in akvarier, och det finns utrustning både vid Åbo Universitet och hos oss på Åbo Akademi. Men tillgången till havsvatten är inte samma här, så det sätter större krav på logistiken. Sedan finns det utrustning och utrymmen på forskningsstationen som är lämpade för den marinbiologiska forskning som utförs där.

Man med svart mössa.
Bildtext Martin Snickars är föreståndare för Åbo Akademis biologiska station på Husö.

Data om Skärgårdshavet har samlats in på Själö sedan 60-talet

Själö, som ligger mitt i Skärgårdshavet, har en central betydelse för forskning kring övergödning och klimatförändring, berättar Snickars.

– Vi kan se att informationen kring naturen och miljön är centrerade kring Finlands forskningsstationer. Det har samlats in data över lång tid på Själö, och det finns fina tidsserier sedan 60-talet över hur vattenmiljön förändrats. Bland annat hur salthalten har förändrats och vad som har hänt med djursamhällen. Det här är information som är jätteviktig, exempelvis när man ska förutse framtiden gällande klimatförändringen.

Snickars lyfter också fram att undervisningen är viktig på forskningsstationer som Själö.

– I ämnen som biologi som jag själv jobbar inom så är det extremt viktigt att både studerande och personal kan åka ut till forskningsstationen. För i precis som i andra ämnen så behöver man den praktiska biten för sin inlärning.

Hur kunde man få till stånd mer året runt-verksamhet på forskningsstationerna?

– Det här är en fråga som det jobbas och samarbetas kring med alla forskningsstationer. En svårighet är att stationerna ofta är belägna på ganska avlägsna platser. Men de används ju inte bara för forskning. Exempelvis kan skolklasser komma på besök eller så kan konferenser hållas där. Möjligheterna är många, säger Snickars.

Stationens öde kan avgöras under vårvintern

Snickars tror ändå att det sista ordet inte är sagt angående Själöstationen.

– Att göra sig helt av med stationen på Själö borde kanske tas med en nypa salt. Det kan också vara fråga om en omorganisering. Stationen kan alltså existera vidare i framtiden men i en annan form.

Hur skulle det se ut?

– Jag kan bara spekulera, men antagligen så att de effektiverar ekonomin, men det har jag svårt att uttala mig om. Jag ser det ändå inte som en omöjlighet.

Omställningsförhandlingarna vid Åbo universitet är i full gång, och det förväntas komma mer information kring vad det kan betyda för stationen på Själö i mitten av februari.

Diskussion om artikeln