Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lärare inom småbarnspedagogiken i Raseborg hinner inte alltid ta ut sin planeringstid – orsaken stavas vikariebrist

Daghemstambur med korgar och kläder som hänger
Bildtext Många pedagoger i Raseborg vittnar i en intern enkät om att man inte hinner ta ut sin planeringstid, men utan flera vikarier är problemet svårt att lösa.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Utveckling av den pedagogiska vardagen kräver planeringstid, men en intern enkät visar att småbarnspedagogerna i Raseborg inte kan förverkliga den planering som de borde ha rätt till.

Fem timmar i veckan eller drygt 13 procent av småbarnspedagogernas arbetstid är öronmärkt för planering, utvärdering och utveckling. Under den så kallade planeringstiden ska pedagogerna delvis fokusera på individuella barns utvecklingsplaner, men också utveckla gruppverksamheten och den pedagogiska dagisvardagen.

Dessutom ska daghemmens personal också hinna med olika administrativa uppgifter, till exempel fylla i barnens vistelsetider för faktureringen.

– Planeringstiden är en väsentlig del av lärarnas arbetsbeskrivning, säger Nina Aartokallio som är chef för småbarnspedagogiken i Raseborg.

Två kvinnor ler mot kameran.
Bildtext Nina Aartokallio (t.v.) och Jaana Tasanko vill båda se att lärarna hinner planera ordentligt, men det är svårare att förverkliga i praktiken.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Prioritera och välja bort

I Raseborg har småbarnspedagogerna svårt att ta ut den planeringstid som är tänkt för dem. Det här beror på ett ansträngt personalläge och många sjuka kollegor vilket innebär att småbarnspedagogerna helt enkelt inte kan gå ifrån barngruppen för att planera verksamheten. På kort sikt tror daghemsföreståndare Jaana Tasanko inte att det är så problematiskt, men om samma problem fortsätter så finns det skäl att bli orolig.

– Det är inte så katastrofalt att planeringstiden aldrig skulle förverkligas, men det händer att man inte kan ta ut fem timmar varje vecka, säger hon.

Intern enkät visar att småbarnspedagogerna i Raseborg inte kan ta ut sin öronmärkta planeringstid

8:50

Då måste lärarna istället prioritera och inför planeringstiden ha klart för sig vad man måste få gjort.

– Med det är inte heller en rolig känsla om man som lärare hela tiden känner att man inte hinner göra det man ska och har utbildning till, säger Jaana Tasanko.

Enkätsvar belyser problemen

Chef för småbarnspedagogiken Nina Aartokallio skickade i maj 2022 ut en intern enkät till småbarnspedagogikens personal för att kartlägga hur de anställda mår och orkar på jobbet. Samtidigt fanns det också möjlighet för personalen att föreslå lösningar som skulle stödja arbetet.

Pyssel i en dagisgrupp
Bildtext Under planeringstiden ska läraren ägna sig åt barnens individuella utvecklingsplaner och hela barngruppens utveckling.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Drygt 160 personer besvarade enkäten där personalen skulle utvärdera sitt arbete på en skala mellan 1-5. Personalens medeltal landade på 3,6. Frågor som handlade om motivation, engagemang och hur meningsfull arbetet upplevs fick i allmänhet bra resultat, men påståenden om arbetets organisering, stöd och respons från chefen och hur man mår på jobbet genererade ett betydligt sämre medeltal.

I de öppna svaren nämns ofta bristen på vikarier och att småbarnspedagogernas planeringstid inte förverkligas.

– Vi har några väldigt utmanande år bakom oss, men det är såklart tråkigt att personalen upplever att tiden inte räcker till, säger Nina Aartokallio.

Småbarnspedagogiken är ändå fortsättningsvis av hög kvalitet och personalen gör sitt bästa är Aartokallios budskap, men utvecklingspotential finns fortfarande.

– Vi har precis fått en ny daghemsföreståndartjänst till i Karis och nu ska vi analysera om liknande åtgärder behövs på andra ställen i staden. Dessutom har vi fått stöd från staden för att anställa ambulerande barnskötare till daghemmen, säger hon.

Digitala lösningar hjälper - åtminstone i Ingå

Det finns en väsentlig skillnad i hur administrationen på daghemmen sköts mellan kommunerna i västra Nyland. I Raseborg ska vårdnadshavare fortfarande lämna in skrivna lappar med barnens vistelsetider, medan Ingå istället valt att digitalisera närvaroanmälan helt. Vistelsetiden meddelas via en digital plattform som föräldern kommer åt via bland annat smarttelefonen. När barnet lämnas på daghemmet på morgonen eller hämtas på eftermiddagen visar föräldern också upp en bricka som elektroniskt registrerar att barnen anlänt eller går hem för dagen.

Kvinna håller i telefon och bricka som registrerar barnets närvaro på dagis.
Bildtext Med hjälp av brickan och ett digitalt system i telefonen kan föräldrar och personal i Ingå lätt registrera barnen när de kommer på morgonen och går på eftermiddagen.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Det digitala närvarosystemet är också kopplat till faktureringen vilket minskar ett arbetsmoment för personalen.

Charlotta Nyholm, som är chef för småbarnspedagogiken i Ingå, menar att daghemspersonalen har nytta av att en del moment under dagen sköts elektroniskt.

– Det är helt klart en fördel. Föreståndaren har en bra översikt över antalet barn och kan planera personalresurserna därefter. Dessutom registreras närvaron också automatiskt vidare till bland annat faktureringen, säger hon.

Två kvinnor ler mot kameran
Bildtext Chef för småbarnspedagogiken i Ingå Charlotta Nyholm (t.v.) och daghemsföreståndare Kirsi Forsell ser många fördelar med digitala system som minskar administrationen som personalen annars måste sköta.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

I Raseborg tror man inte på en digital lösning

Raseborg har i och för sig väntat på ett nytt digitalt verktyg för bland annat just barnens vistelsetider, men daghemsföreståndare Jaana Tasanko tror inte att ett digitalt system spelar någon större roll. Det skulle underlätta för vårdnadshavarna, men inte påverka daghemspersonalen nämnvärt.

– Jag vet att föräldrarna önskar att vi övergick till ett digitalt system, men jag tror inte att det skulle förändra daghemmets verksamhet. Faktureringen måste ändå rapporteras vidare och det är inte heller en självklarhet att alla föräldrar skulle använda det digitala alternativet. Jag tror det är lika långt som brett, säger Jaana Tasanko.

en liten glad hand som färgats blå av fingerfärg
Bildtext Raseborg har väntat på ett nytt digitalt system till daghemmen en längre tid.
Bild: Photo by Phil Hearing on Unsplash

Lösningen stavas istället flera vikarier. Chef för småbarnspedagogiken i Raseborg Nina Aartokallio och daghemsföreståndare Jaana Tasanko anser att flera vikarier skulle avlösa småbarnspedagogerna som i sin tur kan gå från barngruppen för att planera verksamheten. Tiden som pedagogerna har för planering räcker däremot till.

– Kan pedagogerna ta ut sin planeringstid så räcker den till. Det är åtminstone upplevelsen på fältet, säger Jaana Tasanko.

Diskussion om artikeln