Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Anställd vid Esbo stad kan ha tagit emot mutor för över en miljon euro från ett företag – både frun och barnen fick blufflön från samma företag

En skylt som det står "Esbo rättshus" på. I bakgrunden syns en modern byggnad.
Bildtext Fallet har behandlats i Västra Nylands tingsrätt men domen ges i slutet av februari.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

En VVS-expert vid Lokalcentralen vid Esbo stad tog misstänkta mutor på över en miljon euro. Han fick elektronik, maskiner och en motorbåt av ett företag i utbyte mot att staden beställer sotning från företaget.

Den 2 oktober 2020 gör Esbo stads affärsverk Lokalcentralen en polisanmälan till enheten för ekonomiska brott vid Västra Nylands polisinrättning.

I anmälan vill staden att polisen utreder om en anställd begått brott och om det finns andra personer inblandade.

Mannen som pekas ut i anmälan sades upp i september 2020 och redan före det begränsades hans behörigheter.

Han har jobbat vid Lokalcentralen som expert inom VVS, det vill säga värme, ventilation och sanitet.

När polisanmälan görs har Lokalcentralen sedan början av året internt utrett arbeten och fakturering som mannen ansvarade för.

Polisen inledde förundersökning

I december 2020 meddelar polisen att man inlett en förundersökning om missbruk som hänger samman med köp gjorda av Lokalcentralen.

Men fram tills nu har det inte varit känt i offentligheten vad som riktigt har pågått inom stadens lokalcentral.

Svenska Yle har tagit del av dokument från tingsrätten som visar ett häpnadsväckande upplägg med tanke på Finlands rykte som ett korruptionsfritt land.

Räkningen skickades till VVS-företaget

Rättegången i fallet ordnades i Västra Nylands tingsrätt i december 2022. Åklagaren väckte åtal för grovt tagande och givande av muta, grovt bedrägeri och grov penningtvätt.

Den anställda vid Lokalcentralen tog emot mutor värda över en miljon euro mellan 1 juni 2018 och 21 augusti 2020, enligt åtalet.

Han krävde gåvor av ett företag i VVS-branschen i utbyte mot att Esbo stad beställer sotning av företaget. Gåvorna eller mutorna beställde han själv medan räkningen skickades till VVS-företaget.

Han fick byggmaterial, hemelektronik, arbetsverktyg och maskiner samt en motorbåt.

Buster båt
Bildtext Motorbåten ska ha varit av märket Buster.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Förklarar att han bara haft kontanter

Mannen nekar till alla åtalspunkter i sitt svar till rätten.

Han förklarar i förhör att han haft omkring 60 000 euro i kontanter och att han gjort uppköp via VVS-företaget eftersom de affärer han beställt produkter från inte tar emot kontanter.

Han har betalat tillbaka i kontanter till företagets vd. Enligt honom har upplägget passat för vd:n som i sin tur ska ha bokfört skulden.

Frun fick över 50 000 euro för mycket i lön

Mannen såg också till att hans fru och deras tre barn fick jobb på VVS-företaget. De ska ha fått för höga löner sett till arbetsinsatsen och till och med obefogad lön.

Hans fru fick enligt åklagaren 52 500 euro för mycket i lön under drygt ett och ett halvt år, medan ett barn fick 17 156 euro för mycket. De två övriga barnen fick 4 185 euro i obefogad lön.

Frun är åtalad för grov penningtvätt för att hon tagit emot pengar från brottslig verksamhet. Hon nekar till brott och säger sig inte ha känt till några olagligheter. Hon anser också att hennes lön på sin höjd varit totalt 3 800 euro för hög under drygt ett och ett halvt år.

Vd:n för företaget medger mutorna

Vd:n för VVS-företaget medger grovt givande av muta men anser att den anställda vid Esbo stad lockade och pressade honom att ge gåvor.

Hans intresse har enbart varit att trygga företagets verksamhet och 25 personers arbetsplatser, enligt ett skriftligt svar till rätten.

Han och den anställda vid staden är också åtalade för grovt bedrägeri eftersom de tillsammans lurat Esbo stad att betala omkring en miljon för mycket till VVS-företaget. De här pengarna har sedan möjliggjort de ”gåvor” som företaget köpt till den anställda vid staden.

Uppgifter från Esbo stads uppköp som finns tillgängliga på nätet visar att staden under 2018 köpte för 1,5 miljoner euro från företaget, under 2019 för 4,2 miljoner euro och under 2020 för 870 000 euro.

Siluetten av en sotare på taket.
Bildtext VVS-experten krävde gåvor av ett företag i utbyte mot att Esbo stad beställer sotning av företaget. Arkivbild.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Renoverade också sommarstuga som ägs av frun

VVS-företaget ska också ha gjort en renovering vid en sommarstuga som ägs av frun till den anställda vid staden. För att dölja det här i VVS-företagets bokföring har två personer skapat felaktiga räkningar där renoveringen omvandlats till jobb för Esbo stad.

Båda två är åtalade för grov penningtvätt. De felaktiga räkningarna har en sammanlagd summa på nästan 450 000 euro.

Den ena av dem medger brottet medan den andra nekar. Han säger sig ha jobbat vid sommarstugan, men bara under två dagar. Annars har han utfört jobb för Esbo stad som den anställda vid Lokalcentralen beställde.

Han känner inte till några mutor eller någon penningtvätt.

”Vid lokalcentralen har övervakningen ökat”

Staden konstaterar i verksamhetsberättelsen för 2021 att risken för missbruk finns eftersom det brustit i övervakningen av affärsverkets beställnings- och faktureringsprocesser.

Det här fallet har därför lett till förändringar.

Inget system är 100 procent säkert

Ett nytt datasystem för ledning och ekonomistyrning togs i bruk vid årsskiftet och nu finns nya instruktioner för granskning av räkningar.

”Vid lokalcentralen har övervakningen ökat. Beställningar görs via ett elektroniskt system och mer chefsresurser har fördelats till godkännande av räkningar. Affärsverket har också utvecklat den ekonomiska rapporteringen och övervakningen via stickprov.”, skriver revisionsdirektör Jari Tuominen i ett mejl till Svenska Yle.

Är det nu möjligt att en anställd kan redigera räkningar så att staden betalar för mycket till ett företag?

”Inget system är 100 procent säkert och människan är processens svagaste länk. Användarrättigheterna i systemet är begränsade och baserar sig på ens roll. En liten grupp är huvudanvändare och processen övervakas internt och genom stickprov.”, skriver Tuominen.

Staden öppnade i slutet av 2021 ett internt system där anställda kan anmäla missbruk och agerande som strider mot etiska principer och mot stadens anvisningar.

Yrkar på fem och ett halvt års fängelse

Åklagaren yrkar på fängelse på fem år och sex månader för den tidigare anställda vid Esbo stad.

Dessutom kräver staden över en miljon euro i skadestånd av honom. Staden krävde först 2,5 miljoner euro i skadestånd men summan justerades under rättegången.

För hans frus del yrkar åklagaren på ett villkorligt fängelsestraff på sex månader.

Vd:n för VVS-företaget kan dömas till tre och ett halvt eller fyra års fängelse där det beaktas att han hjälpt till att reda ut brottet. Företaget gick i konkurs under hösten 2021.

Västra Nylands tingsrätt ger domen i fallet den 28 februari.

Diskussion om artikeln