Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skolnätet i Jakobstad behandlas i stadsstyrelsen – förslaget är en ny skola i Bonäs

Bonäs skola
Bildtext Bonäs skola togs ur bruk i fjol. (Arkivbild)
Bild: YLE/Chanette Härus

Minskande elevantal och dåliga skolfastigheter ligger bakom diskussionen om skolnätet i Jakobstad. Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP) hoppas på samstämmighet.

Hösten 2019 började man behandla Jakobstads skolnät i stadens organisation. På måndag kväll landar frågan på stadsstyrelsens bord.

– Det har varit en långkörare, det är helt klart. Det är svåra beslut och någon gång måste man klara av att besluta hur man ska gå vidare. Nu närmar vi oss målstrecket för det, säger stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP).

Han hoppas att man ska kunna nå så stor samstämmighet som möjligt.

– Alltid finns det olika åsikter, men jag hoppas att vi kan prata ihop oss på ett sådant sätt att det inte lämnar stora spår av det här.

Att man diskuterar skolnätet i Jakobstad har två orsaker. Dels minskar antalet elever både på den finskspråkiga och på den svenskspråkiga sidan, dels är flera skolfastigheter i dåligt skick.

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP).
Bildtext Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP) säger att frågan om skolnätet har varit en riktig långkörare.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Bonäs billigaste alternativet

Staden har utrett fem olika alternativ.

Tre av förslagen går ut på att det byggs en enhetsskola för finskspråkiga elever i klasserna 0–9. Enligt de två övriga förslagen ska det byggas en skola för svenskspråkiga elever i klasserna 0–5.

Fem alternativ för skolnätet i Jakobstad

  • Alternativ 1: En finskspråkig enhetsskola för klasserna 0–9 vid Etelänummi, den nuvarande skolbyggnaden står kvar

  • Alternativ 2: En finskspråkig enhetsskola för klasserna 0–9 vid Etelänummi, den nuvarande skolbyggnaden rivs

  • Alternativ 3: En finskspråkig enhetsskola för klasserna 0–9 vid Pursisalmi

  • Alternativ 4: En svenskspråkig skola för klasserna 0–5 i Vestersundsby

  • Alternativ 5: En svenskspråkig skola för klasserna 0–5 i Bonäs

Stadsdirektörens förslag till styrelsen är en ny skola i Bonäs. Det är samtidigt det billigaste alternativet. Bonäs skola togs ur bruk i fjol och skolan flyttade in i baracker i anslutning till Vestersundsby skola.

Det dyraste alternativet är en finskspråkig enhetsskola vid Etelänummi. Intresset för en finskspråkig enhetsskola har varit svagt bland vårdnadshavarna.

Ny skola tidigast hösten 2024

Vartåt det lutar kan Owe Sjölund inte säga i det här skedet.

– Det kan bli något tillägg, men jag hoppas att vi kommer vidare utgående från det här förslaget.

Alltid när det gäller skolfrågor är det någon som blir besviken

Han säger att det finns för- och nackdelar med alla alternativ. En faktor som påverkar är prislappen.

– Har man jämnstarka alternativ där det är stor skillnad i kostnad är det klart att det avgör, men nog är det eleven som är i fokus.

Finns det en risk att någon blir besviken hur man än gör?

– Alltid när det gäller skolfrågor är det någon som blir besviken. Det kommer man inte ifrån, så är det bara.

När är det realistiskt att en ny skola står klar?

– Vi inleder planeringen nu i vår och antingen hösten 2024 eller våren 2025 är vi så långt.