Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den som behöver psykoterapi kanske inte får det – systemet favoriserar välbärgade

Författaren Sanna-Kaisa Hongisto i röd turban.
Bildtext Sanna-Kaisa Hongisto tycker att psykoterapi kan vara effektivt mot psykisk ohälsa. Det hjälper ändå inte om dem som behöver det inte kan få vård.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Majoriteten av dem som får FPA-stödd rehabiliterande psykoterapi är högutbildade och kvinnor. Enligt Psykisk hälsa Finland (Mieli) tar det här sig uttryck som en inkomstöverföring till välbärgade.

Vi pratar inte tillräckligt mångsidigt och kritiskt om den rehabiliterande psykoterapi som Folkpensionsanstalten beviljar. Det tycker journalisten Sanna-Kaisa Hongisto som nyligen har släppt en bok där hon intervjuar experter och folk med erfarenhet av psykoterapi.

En av aspekterna som vi enligt Hongisto borde prata mera om är att psykoterapin i vårt nuvarande system verkar vara mera för högutbildade, kvinnor och folk som är i en framstående position i samhället, än för personer som har det sämre ställt.

Många av dem som Hongisto träffade under arbetet med boken upplevde det som svårt att få tillgång till psykoterapi. Eftersom de inte hade tillgång till arbets- eller studerandehälsovård var de tvungna att vända sig till hälsocentralerna.

– Är hälsocentralerna strängare med att bevilja rehabiliterande psykoterapi än den privata sidan eller arbets- och studerandehälsovården? Om det är så tycker jag inte att det är rättvist, säger Sanna-Kaisa Hongisto.

Orättvis fördelning i landet

Kristian Wahlbeck som är ledande sakkunnig på Mieli bekräftar Hongistos iakttagelser. Han ser många brister i systemet: Det börjar redan med att man för att alls kunna söka om rehabiliterande psykoterapi behöver ha ett utlåtande från en psykiater.

Till exempel i Helsingfors kan man behöva köa i ett halvår för att få ett läkarutlåtande, medan processen är betydligt snabbare om man har råd att gå privat.

– Dessutom står en stor del av Finlands befolkning helt utanför systemet. Varken pensionärer eller personer som inte har för avsikt att arbeta kan beviljas stöd för rehabiliterande psykoterapi.

Situationen är också ojämlik beroende på var i landet man bor, menar Wahlbeck. I välmående södra Finland utnyttjar man den rehabiliterande psykoterapin flitigt men i östra och norra Finland, där det finns utbredd arbetslöshet och sociala problem, är utbudet av psykoterapeuter alldeles för litet.

Kristian Wahlbeck sitter på en orange stol.
Bildtext Kristian Wahlbäck ser problem i det nuvarande terapisystemet.
Bild: Sara Aaltio / Yle

Vem som kan gå i terapi en fråga om pengar

Rehabiliterande psykoterapi för personer i arbetsför ålder beviljas som mest för tre år, och omfattar upp till 200 terapibesök. Det är ändå inte gratis att gå i terapi även om man får stöd från FPA. Klienten betalar fortfarande ungefär 35 euro per besök i självrisk.

Det här är alldeles för mycket för en låginkomsttagare, säger Mielis Kristian Wahlbeck.

– Det blir i själva verket en omvänd inkomstöverföring till dem som har det bra ställt. Alla betalar skatt till FPA men bara de välbemedlade kan dra nytta av den rehabiliterande terapin.

Enligt Wahlbeck är behovet av terapi i medeltal större bland låginkomsttagare. Ekonomiska svårigheter leder ofta till psykiska problem, och då borde det ju vara lättare – inte svårare – att få tillgång till psykoterapi.

Självriskens andel av terapin kan man ändå få ersättning för i utkomststödet, om man får sådant, påminner Hongisto. Som arbetslös kan man ha rätt till rehabiliterande terapi om man uppvisar en vilja att återvända till arbetet eller studierna och har en plan för det.

En kvinna med ljust hår sträcker sig mot en dörr in till Åbo Akademis hus Arken i Åbo.

Åbo Akademi satsar på att utbilda fler psykoterapeuter – ny utbildning startar hösten 2023

Den nya psykoterapeututbildningen kommer delvis att ske i Åbo och delvis i Vasa, uppger dekan Peter Nynäs vid Åbo Akademis fakultet för humaniora, psykologi och teologi.

Kan kortare terapi åt fler vara lösningen?

Terapigaranti har lagts fram som en lösning på dagens ojämlika situation. Enligt Kristian Wahlbeck skulle terapigarantin vara en total omställning av hela psykoterapin.

– Terapigarantin skulle innebära att alla som är i behov av psykoterapi skulle få det inom primärvården i det egna välfärdsområdet utan att något utlåtande från en specialistläkare behövs. Ifall den korta terapiperioden inte räcker skulle man sedan ha möjlighet att söka om längre terapi via FPA.

Korttidsterapin skulle innebära ungefär 20 terapibesök. Enligt Wahlbeck är det här tillräckligt för en stor del av alla som är i behov av hjälp.

Om också personer med psykologutbildning skulle ha rätt att ge korttidsterapi skulle det betyda fler lediga tider hos psykoterapeuterna.

Varken mera psykoterapi eller mera pengar kommer ändå att bita på de problem som ligger bakom den utbredda psykiska ohälsan. Journalisten och fackboksförfattaren Sanna-Kaisa Hongisto efterlyser bredare åtgärder på samhällelig nivå som skulle fokusera på att lindra stress och tillföra sådant som bidrar till välmående.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Psykoterapiajärjestelmä suosii hyväosaisia – tietokirjailija Sanna-Kaisa Hongisto pääsi terapiaan ja havahtui sen epäoikeudenmukaisuuteen, skriven av Paula Tiessalo. Översättning: Sofia Wasastjerna.

Diskussion om artikeln