Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Solenergiboom i Spanien – Svenska Yle besökte liten spansk by som vill bli självförsörjande på solel: “De imiterar oss runtom i Spanien”

Solenergiboom i Spanien – Svenska Yle besökte liten spansk by som vill bli självförsörjande på solel - Spela upp på Arenan

Utbyggnaden av solkraft har ökat dramatiskt i landet efter avregleringar och som en följd av energikrisen i Europa. Svenska Yle besökte en liten spansk by som valt att gå sin egen väg i energifrågan.

Några hundra kilometer söder om Madrid, i landskapet Ciudad Real, ligger den lilla byn Ballesteros de Calatrava med 400 fasta invånare.

Byn vill som första kommun i Spanien bli självförsörjande på solenergi.

– Vi vill fylla resten av det här området med solpaneler så att alla hushåll i byn kan snurras med solel, säger borgmästaren Juan Carlos Moraleda.

Han gestikulerar mot tre långa rader av solpaneler på en gräsplan. Här skiner solen också under vintermånaderna.

Borgmästaren Juan Carlos Moraleda samtalar med Svenska Yles reporter Ville Hupa vid solcellsanläggningen i Ballesteros de Calatrava. - Spela upp på Arenan

Lägre elpriser – överskottselen säljs vidare

Under sommarmånadernas många soltimmar ökar elproduktionen. Då produceras ett överskott, som lagras i ett stort batteri som kopplats till solcellsanläggningen. Överskottet kan säljas vidare till stamnätet.

– Det ger oss inkomster som vi kan bekosta vägbyggen och andra projekt med, förklarar Moraleda.

Pionjärprojektet startade 2021 och är snart färdigt. Investeringskostnaden ligger på 340 000 euro enligt Moraleda. Nästan hälften täcks av EU-medel.

Ingen startinvestering uppbärs av invånarna som är med i projektet utan de betalar månatliga amorteringar över flera års tid i samband med elräkningen för att finansiera satsningen.

– Billigare el och klimatvänlig energi, sammanfattar bogmästaren Moraleda målsättningarna.

– Om vi vill ha förmånligare energipriser och ett hållbart klimat så är det här den rätta vägen.

Tjugotalet hushåll i byn får just nu sin el från solcellsanläggningen. Men senast i slutet av året ska alla som vill ha möjlighet att få sin elproduktion från solcellsanläggningen.

– Över nittio procent av våra invånare stöder satsningen när vi gjorde en enkät, säger Moraleda.

Solpaneler vid ett solkraftverk i Spanien.
Bildtext Solpaneler längs med landsvägarna är en vanlig syn, särskilt i södra Spanien.
Bild: Sunny Celeste/imageBROKER/Shutterstock/All Over Press

”Solskatten” avskaffades 2018 i Spanien - nu byggs nya solcellsanläggningar i snabb takt

Den gröna omställningen gick länge långsamt i Spanien. Men de senaste åren har utbyggnaden av solenergi ökat kraftigt. En stark orsak var att Spaniens vänsterregering år 2018 avskaffade den så kallade ”solskatten”, som i åratal beskattade bruket av självproducerad solenergi.

Idag närmar sig solenergins totala andel av Spaniens energiproduktion 9 procent, då andelen ännu år 2019 var 3,5 procent. Siffran väntas stiga ytterligare.

Grafik om solenergins andel av den totala energiproduktionen i Spanien åren 2010-2021
Bildtext Produktionen av solenergi i Spanien har nästan trefaldigats på några år. Men den utgör fortfarande bara knappt en tiondel av den totala energiproduktionen. Källa: Statista, 2023.
Bild: Statista, 2023 / Yle

– Man kan tala om en solenergiboom. Det finns en stor potential som ännu är outnyttjad, säger klimatjournalisten Ignacio Fariza på tidningen El Pais till Svenska Yle.

– Det finns två enkla skäl till boomen. För det första har vi mycket sol året runt.

– För det andra har vi gott om större landområden som lämpar sig väl för utbyggnaden av solcellsanläggningar, säger Fariza.

Spanien har liksom många andra länder drabbats av höga energipriser. Priserna började stiga redan före Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Det och behovet av en grön omställning har ökat efterfrågan på nya, förnybara sätt att producera energi.

Lokal solenergisatsning ska locka nya inflyttare

Förutom stora solcellsparker i södra Spanien har allt fler småskaliga, lokala energikollektiv vuxit fram i Spanien. Pionjärprojektet i Ballesteros de Calatrava har fått efterföljare.

– De imiterar oss runtom i Spanien, till exempel i Salamanca, Asturien och Andalusien finns liknande initiativ, säger Moraleda.

– Men vi var först!

Borgmästaren hoppas vidare att solenergisatsningen ska kunna locka nya invånare till den lilla byn som tampas med avbefolkning. Förväntningen verkar vara realistisk. Svenska Yle besöker Ingwer Saray, som för ett drygt år sedan köpt bostad i byn.

– Jag valde att flytta till Ballesteros de Calatrava delvis på grund av den lokala solenergimarknaden. Det här är framtidens melodi.

Ingwer Saray hemma i sitt kök i bostaden som han köpt i Ballesteros de Calatrava, Spanien.
Bildtext Nöjd invånare. Ingwer Saray flyttade till Ballesteros de Calatrava. Byns satsning på solenergi lockade.
Bild: Ville Hupa