Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fennia Arena till salu – Vasa stad vill inte köpa

Föreningen Wasa footballcup vill sälja övertryckshallen Fennia Arena till Vasa stad. Föreningen vill uttryckligen sälja hallen till staden och inte till en förening eftersom staden kunde fördela träningstider jämlikt mellan föreningar i regionen.

Stadsdirektör Tomas Häyrys förslag till stadsstyrelsen är att tacka nej till erbjudandet, bland annat på grund av att staden redan har hög skuldbörda och den tio år gamla hallen kommer kräva en del investeringar de kommande åren.

Staden har tidigare gått i borgen för Fennia arena.

Relaterat

Närpes köper idrottshall för en miljon

Närpes stad ger sina skolelever mera utrymme för idrott.

Stadsfullmäktige godkände på sitt möte på måndag kväll köpet av en idrottshall som ursprungligen byggts för padel, men staden ska alltså bygga om den till ett slags allaktivitetshall för skolgymnastik och idrott.

Säljare är fastighetsbolaget Rusk och staden fick köpa hallen för en miljon euro. De ändringsarbeten som behövs kan kosta staden ungefär lika mycket till, uppger fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP).

Ekenäs sim- och bollhall.

Raseborg reserverar pengar för solpaneler på bollhallens tak i Ekenäs

Raseborgs stad installerar solpaneler på bollhallens tak i Ekenäs. Tekniska nämnden reserverade 80 000 euro för det här. Pengarna tas från ett anslag som reserverats för energieffektivitetsåtgärder i stadens budget för år 2023.

Saneringen av taket på Höjdens skola i Tenala är inte aktuell nu och därför föreslår stadens så kallade Hinkuarbetsgrupp 80 000 euro för solpaneler till bollhallens tak i stället.

Installeringen av solpanelerna på bollhallens tak inverkar inte på den planerade renoveringen av simhallen.

Tekniska nämnden fattade beslutet om solpanelerna på sitt möte den 21 februari. Ärendet delges stadsstyrelsen.

Publik på evenemang.

Pargas nya idrottshall ska stå klar i juni 2024 – de senaste planerna presenterades på välbesökt invånartillfälle

Arbetet med den nya idrottshallen i Pargas framskrider enligt planerna och senast i mars ska konkurrensutsättningen av bygget inledas.

Två baracker i ljusgrå plåt vid Karis idrottsplan en mörk kväll. Gatubelysning lyser upp.

BK-46 får hyra barackerna vid Karis idrottshall för halva priset

Stadsstyrelsen i Raseborg beviljade under sitt möte den 13.2 en hyreslättnad på 50 procent till BK-46:s handbollssektion. Subventionen gäller de baracker som handbollsföreningen hyr intill idrottshallen i Karis och som föreningen använder som klubblokal.

Enligt Raseborgs eget reglemente ska föreningar med verksamhet som riktar sig till vuxna med hemorten Raseborg bara betala halva hyran.

Hyressubventionen gäller permanent.

Botniahallen i Korsholm.

Botniahallen behöver ett ansiktslyft – ny konstgräsmatta och löpbanor finns på önskelistan

I år ska taket på Botniahallen i Korsholm renoveras. Men hallen behöver också en ny konstgräsmatta och nya löpbanor. Det konstaterar direktör Michael Lyyski.