Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finländska bolag är nu lite mindre pessimistiska än under hösten

En byggare sprutmålar en vägg.
Bildtext Speciellt byggnadsindustrin lider nu av den stora mängden osålda bostäder.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

EK:s senaste barometer visar att företagens förväntningar fortfarande är låga. Särskilt byggindustrin har problem. Läger har ändå förbättrats något sedan hösten. Mycket hänger nu på hur sysselsättningen.

De finländska bolagens framtidsutsikter har försämrats, men inte så mycket som många befarade under hösten.

Det visar Finlands Näringsliv EK:s färska konjunkturbarometer. Den bygger på en enkät som 1133 företag svarade på i januari. EK publicerar motsvarande barometrar fyra gånger om året.

Företagens förväntningar på sin försäljning har försämrats och beställningarna från industrin har minskat. Två av fem företag klagar nu på otillräcklig efterfrågan på deras varor och tjänster.

Inom servicenäringarna börjar återhämtningen från coronakrisen vara över.

Störst är problemen inom byggnadssektorn där de stigande räntorna har lett till en stor mängd osålda bostäder.

Det försämrade ekonomiska läget kommer ändå att påverka sysselsättningen under våren. Under senare tider har den stadigt förbättrats, men företagens enkätsvar tyder på att den positiva utvecklingen nu stannar av.

Samtidigt rapporterar ändå var fjärde företag att det har svårt att hitta den personal det behöver.

Det är inte helt klart hur de här båda trenderna balanserar varandra.

Mycket hänger nu på hur mycket sysselsättningsläget verkligen förändras. Det avgör hur djup lågkonjunkturen blir.

Avtal om löner behövs

EK kommenterar också de pågående löneförhandlingarna som för tillfället stampar på stället. EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies säger i ett pressmeddelande att fördröjningen kan försämra konjunkturläget.

Han tycker att ett förhandlingsresultat som skulle trygga konkurrenskraften och sysselsättningen nu skulle lugna läget och trygga löntagarnas köpkraft.

Det skulle också stödja inhemska företags möjligheter att växa utomlands och på det sättet främja hela Finlands framgång.

I de pågående löneförhandlingarna har arbetstagarna förkastat riksförlikningsmannens senaste förslag med motiveringen att det inte tryggade löntagarnas köpkraft tillräckligt.

EK påpekar också att hela den globala ekonomiska utvecklingen nu avgörs av hur räntorna utvecklas. Centralbankerna kommer också i fortsättningen att hålla räntorna höga för att motverka prisstegringar, men inflationstakten verkar redan nu bromsas upp.

Alla vill ha högre lön – men vem kommer få det?

14:43