Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Det spelar roll att mumin talar samiska – i Ánnámárets musik hörs det samiska folkets undanträngda historia

Uppdaterad 06.02.2023 13:30.
Ánnamáret förenar jojk med moderna musikaliska uttryck och gör Filifjonkans röst när mumintrollen talar samiska. - Spela upp på Arenan

Musik har spelat en viktig roll för att återge det samiska språket ett värde eftersom den rasistiska historien fått samer att ibland uppfatta den egna kulturen som lägrestående än grannfolkens.

Trots flera lager kläder söker sig vinden in under huden och får den att dra ihop sig av kyla.

Man kan se hur den drar fram över fjället och packar snön hård och blottar de vassa stenarna under isskorpan.

– Kanske skulle de inte ha rört sig ute i det här vädret?

Anna Näkkäläjärvi-Länsmans snöskoter har tagit oss högt upp i ödemarken över Nuorgam och hon berättar att hennes förfäder var nomader och följde renarna.

En knotig fjällbjörk står sig mot blåsten men det finns inga skydd att söka. Åtminstone inte för ett otränat öga.

Fjällbjörk i vintrig ödemark i Nuorgam.
Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Det är svårt att förstå hur en människa kan överleva i de arktiska regionerna, men det har man gjort tack vare kunskap om årstiderna och djuren.

Spår av det här lever kvar i den samiska kulturen och är samtidigt dess utgångspunkt.

Under de senaste åren har renens behov av vandringsmarker ställts mot kommersiella intressen och en stor del av politiken kring samefrågor handlar om jorden och vem som har rätt till den.

Turism, ishavsbanan, vindkraft och gruvdrift krockar ständigt med samernas anspråk på att bevara sina traditionella sätt att försörja sig.

Den eldfängda politiska diskussionen har kulminerat i frågor som ”vem får kalla sig same”, och långköraren kring lagstiftningsproblematiken angående sametinget.

Lyssna på Musikdokumentär från Nuorgams fjällvärld här:

I Ánnámárets musik hörs den nedtystade samiska historien

44:59

Alla de här frågorna, motsättningarna och smärtpunkterna kring livet i Sápmi just nu finns invävda i den musik som Näkkäläjärvi-Länsman gör under artistnamnet Ánnámáret.

I musiken som skapats tillsammans med Turkka Inkilä och Ilkka Heinonen förs jojk och stråkharpa samman med elektronisk musik och blir ett led mellan förfluten tid och framtiden.

- Om man jojkar en förfader så handlar det om mycket mer än bara människan, om området där hen levt, släktens och hela det samiska folkets historia.

Ánnamáret uppträder på Flow festival 2023. Medmusikanter spelar stråkharpa och maskiner. Scenen badar i ljus.
Bildtext På Flow festival 2022 tillsammans med Turkka Inkilä och Ilkka Heinonen.
Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Globalisering eller tradition?

Annas arbetsrum öppnar sig mot Tana älv som nu är frusen men som ringlar sig genom en dal. Norge ligger på andra sidan stranden.

Just nu råder laxfiskeförbud i älven, efter att stammen rasat. Det innebär ett bortfall av turister, men drabbar också samer.

– Nu får inte ortsborna fiska med nät, vanligtvis sätter laxfisket rytmen i byn. Nu är det så lugnt här.

Ett fiskeförbud styr turisterna till andra orter, men för byborna kan stoppet innebära att kunskap inte förmedlar på ett naturligt sätt mellan generationer.

– Om man inte kan lära ut nätfiske åt barnen kan det skada den lokala fiskekulturen.

Tana älv i kamosljud,månen på himlen.
Bildtext Tana älv under vintermörkret 2022.
Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Det här är en värld där allt hänger samman. Fisket, renskötseln och sätten att leva i samklang med omgivningen strålar ut över resten av den samiska kulturen, också de samer som inte jobbar med dessa näringar, anser hon.

– Om livsformen på den här platsen säkerställs, så hålls också resten av kulturen livskraftig.

Näkkäläjärvi-Länsman kommer ursprungligen från trakten kring Enare men har bott i Nuorgam i över tio år och har sett klimatet förändras.

– Vintrarna är mildare och det blåser hårdare. Klimatförändringen märks tydligt.

Och det är ur livet, här, som alla Ánnámárets låtar strömmar.

Finns det en äkta samisk musik?

Ánnámáret är en artist med en internationell publik och hon har uppträtt i många världsmusikaliska sammanhang och märkt att det finns mycket som förenar samerna och andra ursprungsfolk.

– I en global värld behöver man datorer och telefoner och för det behövs mineraler som grävs ur de land som andra ursprungsfolk lever på.

Ett kolonialt arv är gemensamt, och också den konflikt som det innebär att vara en del av den digitaliserade världen och ändå värna om den egna historien och traditionerna.

När Ánnámáret spelade på Flow festivalen under sensommaren 2022 så kunde man känna av den här existentiella konflikten i det musikaliska uttrycket.

– Det är en grundläggande identitetskris som finns med i allt jag gör.

Trots att det var en kokhet augustisöndag så badade Flowscenen i blått ljus som förde tankarna till kaamosljuset.

Med hjälp av jojken färdades Ánnámáret hem, på videoskärmen rörde sig digitala renar och människor i fjällvärlden.

Jojken varierade mellan råhet och skönhet.

Kvinna tittar in i en brasa
Bildtext Tradition är kunskap i Sápmi.
Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Tillsammans med Turkka Inkilä som står för den digitala ljudvärlden, Ilkka Heinonens gränsöverskridande stråkharpa och Marja Viitahuhtas videokonst har Ánnámáret skapat ett konstverk som inkluderar alla sinnen.

– Kanske är det första gången samisk musik finns med på festivalens program, vanligtvis hamnar den i facket etnisk musik.

Vanligtvis lyfts samisk musik fram i synnerhet kring samernas nationaldag och gärna då genom vacker och eterisk jojk. I den finns inte ett naturligt utrymme för den musik som Ánnámáret gör.

– Jag kanske överskrider gränser genom att inte göra musik som är lättspelad på radio eller låter mig ledas in i det fack som skapats för samiska artister.

Att bli förstådd och känna en samhörighet med människor på Flow är något som gör henne glad, och det handlar om växelverkan: publiken får en uppfattning om tillvaron i Nuorgam.

I skolan har vi fått lära oss att det samiska inte är lika högstående som det svenska, norska eller finska

― Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Tudelningen mellan globalt och lokalt saknar egentligen betydelse för henne.

– Jag är en del av båda världarna, det är min verklighet.

Också musiken är en väv av samisk musiktradition och elektronisk musik som för tankarna till konst men som rentav också tangerar klubbmusik.

– Mina jojkexperiment är lika mycket tradition som vilken som helst annan jojk.

Ánnamáret på scen på flow. Strålkastarljus och videokonst i bakgrunden.
Bildtext Videokonsten som är en del av den musikaliska helheten är inspirerad av naturen i Sápmi.
Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Identitet genom musik: samernas nedtystade historia

Jojk är en förlängning av språket och genom dess frasering uttrycks en känsla.

Man kan jojka människor, platser, djur men också mer abstrakta idéer.

Jojken ger en bild av världen, men när den ställs på scen blir den musik, konst, ett framträdande, och en del av dess vardagliga kommunikativa betydelse faller bort.

Anna gör Filifjonkans röst i dubbningen av Mumin till samiska.

Att mumintroll idag talar samiska och att samiska artister spelas i radio och uppträder på festivaler är viktigt för den samiska identiteten i ett global politisk värld.

Näkkäläjärvi-Länsman berättar att den rasism som samer utsatts för under 1800- och 1900-talet inneburit att man inom den samiska kulturen börjat se ner på den egna kulturen.

– I skolan har vi fått lära oss att det samiska inte är lika högstående som det svenska, norska eller finska.

Artisten Ánnamáret med fjäll i bakgrunden, bär en samisk huvudbonad.
Bildtext Så här ser Filifjonkans samiska röst ut.
Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Samernas plats inom de nordiska nationalstaterna har under långa tider varit undanträngd.

Anna har forskat i arkivinspelningar med jojkare från i synnerhet 1960-talet och låtit sig inspireras av dessa, men är också uppväxt på Värttinä, Angelit, Hedningarna, Wimme Saari och Mari Boine.

– Hon gav språket ett värde, och tog på 80-talet upp de teman som varit centrala för det samiska politiska uppvaknandet på 70-talet.

Samerna hade tvingats genomgå nationella assimilationsprogram där den egna kulturen och språket tonats ner, till förmån för till exempel svenskan eller finskan.

Historien tystades ner, och konsten hade en viktig roll att spela för att återknyta till rötterna.

– Hon gjorde en enorm gärning, menar Näkkäläjärvi-Länsman, som alltid tilltalats av musik med inslag av etno.

Två fjäll, rosa himmel, snö, ödemark, stenar.
Bildtext På 1990-talet trendade bland annat genren etnofolk, som tilltalade Anna, som upplevde att vanlig popmusik inte riktigt räckte till.
Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Den världsliga popmusiken som hon hörde omkring sig betydde inte tillräckligt, fastnade inte. Däremot jojkade hennes farfar.

– Han brydde sig inte om att man ville tysta ner jojken där han jobbade i renskogen.

Genom att gestalta vardagliga erfarenheter som handlar om möjligheterna till kulturell fortlevnad blir också Ánnámárets musik politisk.

Lappland en konstruktion

Just nu arbetar Ánnámáret med musik där hon undersöker på vilket sätt den samiska naturreligionen, som man tvingades överge när kristna missionärer färdades till Sápmi för att omvända befolkningen, lever kvar i samers vardag.

– Det handlar inte om religiös praktik utan de sätt som relationen till omgivningen överlevt hos oss.

Liksom många andra samiska artister för hon fram uppfattningen om att jorden är en moder och nämner också solens roll i den gamla trosföreställningen.

Samiska artisten ànnamaret fotograferad genom en brasa. Eld sprakar upp.
Bildtext Ord spelar roll: man borde tala om Sápmi snarare än om Lappland.
Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Samiska religiösa symboler kan hittas i souvenirer som säljs till turister som kommer till Lappland, som Anna beskriver som en konstruktion.

– Det är ett brand som skapats, en fullständig fantasi, jag borde använda ordet Sápmi oftare, inte Lappland.

Såväl i språket som i frågan om de religiösa symbolerna handlar det om att återta något som är samernas, men som övertagits av majoritetskulturen och till exempel turistnäringen.

Turismen som breder ut sig över de marker som samerna lever på är inte enbart skadlig, men den måste ske på ett hållbart sätt.

Ánnámárets musik växlar mellan karghet och skönhet, och återspeglar livet i Sápmi.

Lappland är ett brand som skapats, en fullständig fantasi...

― Ánnamáret

För den lyssnare som inte själv är same är låtarna en möjlighet att förstå vilka känslor som springer ur en verklighet där kulturen utsätts för tryck från klimatuppvärmningen, samt från politiska och ekonomiska intressen, men främst uttryck en kärlek till den.

Men i ljuset av de hotbilder som kastar skuggor över den samiska kulturen och dess basnäringar: renskötsel och fiske, kan den samiska kulturen upprätthållas genom konst och språkfrågor?

– Som jag ser det är de här näringarna kulturens kitt som föder också de samer som inte själva jobbar med dessa saker.

Hör Ánnamarets musik, fjällvärld med renar och isblåst och framträdande på Flow festivalen i Musikdokumentär:

I Ánnámárets musik hörs den nedtystade samiska historien

44:59

Mer om ämnet på Yle Arenan