Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Privata veterinärer kan få större roll i Västnyland

Från 2015
Uppdaterad 18.11.2015 09:49.
Lasse Mynttinen, veterinär Elina Lahikainen, collien Sinna
Bildtext Smådjur, såsom hundar, kan i framtiden skötas av enbart privata veterinärer i Västnyland.
Bild: Yle/Erica Vasama

Veterinärvården i Västnyland kan i framtiden skötas av främst privata veterinärer. Stadsveterinärerna skulle minska från fem till en.

Det förslaget ska Sydspetsens miljöhälsonämnd ta ställning till på torsdag (19.11).

I dag upprätthåller Hangö, Raseborg och Ingå dygnetruntjour med tre veterinärtjänster som sköts av fem personer.

Systemet beskrivs som ömtåligt och målet är att göra veterinärvården mera effektiv och jämlik.

En enda mottagning sparar inte pengar

Sydspetsens miljöhälsa har utrett möjligheten att skapa en gemensam veterinärmottagning i Karis för veterinärerna som i dag finns på tre ställen: i Ekenäs, Karis och Ingå.

Utredningar visar ändå att en enda mottagning inte sparar några pengar alls i jämförelse med dagens system.

Veterinärerna i området har inte heller varit särskilt pigga på tanken utan tycker det finns många nackdelar med ett sådant arrangemang.

Smådjur sköts av privata veterinärer

Som alternativ har miljöhälsan nu också utrett möjligheten att låta privata veterinärer sköta en del av verksamheten. Det här ser ut att bli mycket billigare än dagens system.

Enligt lagen kan kommunen låta bli att producera veterinärtjänster om det finns tillräckligt med privata aktörer.

Miljöhälsan anser att det finns tillräckligt med privata veterinärer för smådjur under dagtid.

Därför föreslås nu att smådjur helt och hållet sköts av den privata sektorn under dagtid och inte alls av stadsveterinären.

häst i hage på broby gård
Bildtext Icke akut sjuka hästar skulle få vård av stadsveterinären.
Bild: Yle/Monica Slotte

Icke akut vård och hälsovård av produktionsdjur skulle skötas av en stadsveterinär på en mottagning i Ingå.

Jouren för smådjur utanför tjänstetid och jouren dygnet runt för produktionsdjur sköts genom köptjänster.

- Det är ett litet komplicerat pussel men jag tror det är ett vettigt alternativ, säger Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen.

Hälften billigare men färre stadsveterinärer

Det här arrangemanget uppskattas kosta drygt 190 000 euro till skillnad mot dagens veterinärvård som går loss på drygt 340 000 euro i året.

Förslaget betyder att stadsveterinärerna minskar från fem till en.

Om kommunerna beslutar att gå in för en modell med mera köptjänster kommer samarbetsförhandlingar med veterinärerna att inledas.

Västnyland går i grannarnas fotspår

Det är inte unikt för kommuner att köpa en del av veterinärtjänsterna. I Salo och Åbotrakten samt i Esbo, Helsingfors och Kyrkslätt köper kommunerna jourtjänsterna.

- Det är många kommuner som gjort motsvarande beslut så vi har erfarenheter att hämta från dem, säger Katianna Kuula.

Katianna Kuula
Bildtext Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen.
Bild: Yle

Jourtjänsterna ska inte bli dyrare trots att de sköts av ett privat företag. Företaget som erbjuder köptjänsterna måste följa den kommunala veterinärtaxan, enligt Kuula.

Hon tror att det finns företag i regionen som är intresserade av att erbjuda jourtjänster till Sydspetsens miljöhälsa.

- Vi har räknat med att det är ett paket som är attraktivt.

Läget överlag i landet är att det finns veterinärer att tillgå just nu, enligt Kuula.

Fyra slutliga alternativ

Sammanlagt har miljöhälsan tagit fram fyra realistiska alternativ.

Alternativ ett är att veterinärvården fortsätter som tidigare. Alternativ två är en gemensam mottagning.

Alternativ tre är en del vård i egen regi och resten köptjänster medan det sista alternativet går ut på att kommunerna köper all veterinärvård av en utomstående aktör.

Sydspetsens miljöhälsonämnd föreslås välja alternativ tre. De berörda kommunernas styrelser får sedan chansen att ge utlåtande i ärendet före den sista januari i nästa år.

Diskussion om artikeln